Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

DRUHÝ DOPLNĚK K TRESTNÍMU OZNÁMENÍ NA MGr.MARII BENEŠOVOU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 03.05.2005)
Městské státní zastupitelství Brno
Kobližná 22
601 61 Brno

DRUHÝ DOPLNĚK K NÁVRHU NA ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ PRO PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TR.Č. ZNEUŽÍVÁNÍ PRAVOMOCI VEŘEJNÉHO ČINITELE, POPŘ. Z MAŘENÍ ÚKOLŮ VEŘEJNÉHO ČINITELE Z NEDBALOSTI, POPŘ. Z ÚTOKU NA STÁTNÍ ORGÁN ZE DNE 21.4.2005
Praha 3.5. 2005

Podezřelá : Mgr. Marie Benešová, nejvyšší státní zástupkyně ČR
Nejvyšší státní zastupitelství ČR
Jezuitská 4
660 55 Brno

Rozšiřujeme naše trestní oznámení ze dne 21.4.2005 o další právní kvalifikaci, kterou je podezření na spáchání tr.č. šíření poplašné zprávy podle §199 odst.1,2,3, popř. tr.č. pomluvy §206 odst.1,2, kterého se podezřelá dopustila tím, že počínaje dnem 29.4.2005 opakovaně tvrdila ve sdělovacích prostředcích, že místo ministra Pavla Němce řídí činnost Ministerstva spravedlnosti ČR vedoucí jeho kanceláře Škvára a tiskový mluvčí ministerstva Petr Dimun.
TRESTNÍ ŘÁD:HLAVA DVACÁTÁ PÁTÁ-PRÁVNÍ STYK S CIZINOU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 03.05.2005)
Oddíl první
Obecná ustanovení

================================================================ Oddíl druhý
Vydání

Vyžádání z ciziny Oddíl třetí
Zvláštní ustanovení pro předávání osob mezi členskými státy Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu

Oddíl čtvrtý
Průvoz pro účely řízení v cizině

=================================================================== Oddíl pátý
Dožádání

================================================================== ODDÍL ŠESTÝ
PŘEVZETÍ A PŘEDÁVÁNÍ TRESTNÍCH VĚCÍ

§ 448
Předání trestní věci do ciziny

(1) Je-li vedeno trestní řízení
a) pro trestný čin spáchaný na území České republiky a z jeho spáchání je podezřelá osoba, která je občanem cizího státu, nebo
b) pro trestný čin spáchaný touto osobou na území cizího státu
může Nejvyšší státní zastupitelství a po podání obžaloby Ministerstvo spravedlnosti předat trestní řízení příslušnému orgánu cizího státu, jehož je osoba podezřelá ze spáchání tohoto trestného činu občanem nebo na jehož území měl být tento trestný čin spáchán.

(2) Pokud tak stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, může předat trestní řízení do cizího státu soud a v přípravném řízení státní zástupce.

(3) Rozhodl-li orgán dožádaného státu o převzetí trestního řízení, nelze na území České republiky pokračovat v trestním řízení pro trestný čin, pro který bylo trestní řízení předáno, nebo nařídit výkon trestu uloženého za čin, pro který bylo trestní řízení předáno.

(4) Orgány České republiky však mohou v trestním řízení pokračovat nebo nařídit výkon trestu, jestliže dožádaný stát
a) oznámí, že ve věci nebude konat řízení
b) dodatečně odvolá své rozhodnutí o převzetí trestního řízení, nebo
c) oznámí, že v řízení nebude pokračovat.
STANOVISKO OBHAJOBY PŘED POČÁTKEM HLAVNÍHO LÍČENÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 03.05.2005)
LŽIČAŘ & LŽIČAŘ
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Sokolovská 24/37, 186 00 Praha 8 – Karlín
Tel./fax 222 325 340, tel. 224 816 118, 222 325 334

STANOVISKO OBHAJOBY PŘED POČÁTKEM HLAVNÍHO LÍČENÍ

Jakým způsobem bude Obvodní soud pro Prahu 2 dnešního dne postupovat, je velkou neznámou, neboť do dnešního dne šlo o nepředvídatelný postup přes poskytovaná stanoviska mediím. Je to paradoxní, ale bohužel pravdivá situace. Obhajoba došla k závěru, že v dané věci již nejde tolik o šejka Hamada Thani Al-Thani a stát Katar. Krystalizuje se zde ve vší nahotě střet moci soudní s mocí výkonnou (exekutiva) a zákonodárnou. Pod nesprávně chápanou nezávislostí soudní (jde o falešnou záminku) se orgány činné v trestním řízení (OS pro Prahu 2) snaží nezákonně prosadit a upřednostnit svěřenou státní moc na úseku spravedlnosti na úkor moci zákonodárné a výkonné. Bez ohledu na znění zákona, právní řád ČR, nerespektujíc rozhodnutí orgánu státní moci. (ministerstvo spravedlnosti), si soud neoprávněně usurpuje právo rozhodovat v trestním řízení o všem bez ohledu na zákon. Při takové interpretaci soudcovské moci je vyloučeno i rozhodování prezidenta ČR o event. zastavení trestního stíhání. Jde o právem nedovolený postup, který není v souladu s právním řádem ČR. Jde o jednání contra legem. Po podání obžaloby neprobíhá proces ústavně konformním způsobem, došlo k narušení právní jistoty, která je základem demokratického právního státu. Soud porušil vázanost zákonem.
ATENTÁT NA MINISTRA A VLÁDNÍ KOALICI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 03.05.2005)
ATENTÁT NA MINISTRA A VLÁDNÍ KOALICI
Martin Stín, Praha
martin.stin@seznam.cz
V plném znění vyšlo na Politikonu a Virtually, krácená verze na Neviditelném psu

Sledujeme v přímém přenosu atentát na ministra spravedlnosti Pavla Němce, soudržnost sotva znovuzrozené vládní koalice a osud Paroubkovy vlády. Jeho průvodním jevem je ztráta iluzí o nepolitičnosti orgánů činných v trestním řízení, zejména státních zastupitelství a jejich vrcholné představitelky, nejvyšší státní zástupkyně Mgr.Marie Benešové.
ADÉLKA VRAŽEDNICE JE ZATÍM V BEZPEČÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 02.05.2005)
Právo čt 28. 4. 2005 16:34 zak dce 4

DÍVKA ODSOUZENÁ ZA POKUS VRAŽDY ZATÍM NEMUSÍ NASTOUPIT DO VĚZENÍ- PRAHA 28. dubna (ČTK)

Jednadvacetiletá Adéla Rajdlová zatím nemusí nastoupit trest za pokus o vraždu z roku 2002. Dívka byla za pobodání Erika Smatany loni pravomocně odsouzena k sedmiletému vězení. Městský soud jí nařídil nástup do vězení do 22. dubna, Rajdlová si však jeho výzvu stále nevyzvedla, a zůstává tak stále na svobodě. Jejím případem se navíc začal zabývat Ústavní soud v Brně, který řeší stížnost odsouzené dívky proti loňskému pravomocnému rozsudku. ČTK to dnes řekl soudce Petr Braun, který má případ na starosti, a jeho informace potvrdila i vedoucí soudní kanceláře Ústavního soudu. Rajdlová k němu podala stížnost loni v červenci.
BABYLONSKÉ ZMATENÍ KOLEM KATARSKÉHO „PRINCE“
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 02.05.2005)
BABYLONSKÉ ZMATENÍ KOLEM KATARSKÉHO „PRINCE“
Zdeněk Jemelík, Praha
Psáno pro Britské listy
mago.quijot@seznam.cz
REDAKČNĚ NEUPRAVENÝ TEXT

Po pádu Stanislava Grosse najednou skoro není o čem psát. Novináři proto zavětřili a vrhli se na čerstvou vonnou kost, kterou jim hodila příležitostná mediální hvězda, nejvyšší státní zástupkyně Mgr.Marie Benešová, zveřejněním neslýchaného rozhodnutí poštvat orgány činné v trestním řízení přímo na ministra spravedlnosti. Záminkou jí bylo jeho rozhodnutí předat do jeho vlasti trestní stíhání katarského „prince“, který je právě vazebně stíhán pro mravnostní trestný čin. Díky reklamě, kterou takto „princovu“ procesu udělala, se v médiích píše a mluví o jeho jinak celkem bezvýznamném procesu daleko více, než zasluhuje. Často při tom dochází k matení pojmů, takže řadový čtenář nemůže pochopit, co se vlastně děje.
VZPOURA PROTI MINISTROVI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 28.04.2005)
VZPOURA PROTI MINISTROVI
Martin Stín, Praha
Psáno jako 55.sloupek pro Politikon www.politikon.info

V pondělí 25. dubna 2005 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 2 před senátem JUDr.Moniky Křikavové hlavní líčení v trestní věci katarského státního příslušníka Ahmada ben Abdullah Thani al-Thani, obžalovaného z pohlavního zneužívání většího počtu nezletilých dívek. Média věnovala zahájení řízení poměrně značnou pozornost. S novináři se před soudní síní tísnili přátelé obžalovaného, dále členové spolku Šalamoun a z davu čněl také nepostradatelný Jan Šinágl, patrně občanský aktivista povoláním, jenž se vrátil ze švýcarského exilu, aby nás naučil demokracii, úctě k právu, odporu ke komunistům a občas navíc podnítil nějakou hlučnou nátlakovou akci. Tentokrát nepobízel shromážděné k projevům nevole nad vyloučením veřejnosti, jak činí soustavně u přerovského soudu při jednání o věci Vladimíra Hučína. Naopak, rozdával přítomným trestní oznámení na ministra Němce a o přestávce družně rozprávěl se státním zástupcem.
ROZŠÍŘENÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ Z 21.4.2005
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 26.04.2005)
Městské státní zastupitelství
Legerova 13
120 00 Praha 2

Praha 26.4. 2005

DOPLNĚK NÁVRHU ZE DNE 21.4.2004 NA ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ PRO PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TR.Č. ZNEUŽÍVÁNÍ PRAVOMOCI VEŘEJNÉHO ČINITELE, POPŘ. Z MAŘENÍ ÚKOLŮ VEŘEJNÉHO ČINITELE Z NEDBALOSTI, POPŘ. Z ÚTOKU NA STÁTNÍ ORGÁN, POPŘ. Z TR.Č. SABOTÁŽE

Původní podezřelí :
1. JUDr. Tomáš Bláha, obvodní státní zástupce pro Prahu 2
2. JUDr. Monika Křikavová, místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 2
KLAUNI EVROPY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 23.04.2005)
Česká republika vytáhla před nedávnem z nelidského thajského žaláře dva drogové kurýry, odsouzené k astronomickým trestům, jejichž konce by se zřejmě nedožili. Podařilo se to díky značnému diplomatickému úsilí a stálo to neslušný peníz z děravého státního rozpočtu. Zavázali jsme se tehdy, že oba obchodníci se smrtí odpykají u nás tresty, jež jim byly v Thajsku uloženy. Očekával jsem tehdy, že veřejnost bude reptat, protože se jí péče a náklady na ulehčení osudu obou ničemů budou zdát značně přehnané. Ale převážná část těch, kteří se k věci nějakým způsobem vyjadřovali, přijala marnotratný státní zásah s pochopením, berouc ho jako projev humánní velkorysosti k zbloudilým synům vlasti. Všeobecně se předpokládá, že prezident republiky časem oběma navrátilcům stejně udělí milost. Jeden z nich má ostatně již teď přerušený výkon trestu ze zdravotních důvodů a usilovně se léčí, aby se mohl co nejdříve vrátit do vězení (aspoň to tvrdí). Kdo viděl zblízka umírat mladého člověka na následky požívání heroinu, nemá pro takovou státní dobročinnost příliš pochopení, ale nakonec nad tím mávne rukou.
Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 o zamítnutí žádosti Hamada bin Abdulla Thani Al-Thani o propuštění z vazby
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 23.04.2005)
strana 1
strana 2
strana 3
Dokumenty ke kauze p. Luboše Patery
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 23.04.2005)
Pokud máte zájem prohlédnout si dokumenty k této kauze, zobrazte si celý článek, kde najdete odkazy přímo na tyto jednotlivé dokumenty.
Dokumenty ke kauze Bohumila Kulínského
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 23.04.2005)
Pokud máte zájem prohlédnout si dokumenty k této kauze, zobrazte si celý článek, kde najdete odkazy přímo na tyto jednotlivé dokumenty.
Dokumenty ke kauze Katarského prince
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 23.04.2005)
 • Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 o zamítnutí žádosti Hamada bin Abdulla Thani Al-Thani o propuštění z vazby

 • TRESTNÍ OZNÁMENÍ SPOLKU ŠALAMOUN PROTI JUDr.TOMÁŠI BLÁHOVI A JUDr. MONICE KŘIKAVOVÉ

 • TRESTNÍ OZNÁMENÍ SPOLKU ŠALAMOUN NA Mgr. MARII BENEŠOVOU

 • ROZŠÍŘENÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ Z 21.4.2005

 • DRUHÝ DOPLNĚK K TRESTNÍMU OZNÁMENÍ NA MGr.MARII BENEŠOVOU

 • BABYLONSKÉ ZMATENÍ KOLEM KATARSKÉHO „PRINCE“

 • Rozhodnutí o převzetí trestního řízení do státu Katar

 • Dopis z katarského velvyslanectví

 • Usnesení Obvodního soudu Pha 2 z 14.4.2005

 • Reakce OSZ na podání ve věci Trestního oznámení PROTI JUDr.TOMÁŠI BLÁHOVI A JUDr. MONICE KŘIKAVOVÉ

 • TRESTNÍ ŘÁD:HLAVA DVACÁTÁ PÁTÁ-PRÁVNÍ STYK S CIZINOU

 • NEŘEST ROZKLÁDÁ STÁTNÍ MOC

 • STANOVISKO OBHAJOBY PŘED POČÁTKEM HLAVNÍHO LÍČENÍ

 • Dopis Ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Němce

 • Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti ČR – Stanoviska nezávislých právníků k výkladu § 448 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu

 • Tisková zpráva k rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci katarského prince

 • Usnesení MS o ponechání ve vazbě ze dne 14/04/2005

 • Usnesení MS o nevyloučení předsedkyně senátu a přísedících

 • Neodejmutí trestní věci OS pro Prahu 2

 • TRESTNÍ OZNÁMENÍ SPOLKU ŠALAMOUN NA Mgr. MARII BENEŠOVOU
  (Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 22.04.2005)
  NÁVRH NA ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ PRO PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TR.Č. ZNEUŽÍVÁNÍ PRAVOMOCI VEŘEJNÉHO ČINITELE, POPŘ. Z MAŘENÍ ÚKOLŮ VEŘEJNÉHO ČINITELE Z NEDBALOSTI, POPŘ. Z ÚTOKU NA STÁTNÍ ORGÁN.

  Praha 21.4. 2005.

  Podezřelá :
  Mgr. Marie Benešová, nejvyšší státní zástupkyně ČR
  Nejvyšší státní zastupitelství ČR
  Jezuitská 4
  660 55 Brno

  Vyzýváme Městské státní zastupitelství v Brně, aby zahájilo úkony trestního řízení proti Mgr. Marii Benešové, nejvyšší státní zástupkyni ČR, kterou podezíráme, že se opakovaně dopustila tr.č. zneužívání pravomoci veřejného činitele nebo/a tr. č. maření úkolů veřejného činitele z nedbalosti, popř. tr.č. útoku na státní orgán. Naplnění skutkové podstaty uvedených tr.č. spatřujeme v tomto jednání podezřelé:
  TRESTNÍ OZNÁMENÍ SPOLKU ŠALAMOUN PROTI JUDr.TOMÁŠI BLÁHOVI A JUDr. MONICE KŘIKAVOVÉ
  (ZJ, Aktuální kauzy spolku, 22.04.2005)
  NÁVRH NA ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ PRO PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TR.Č. ZNEUŽÍVÁNÍ PRAVOMOCI VEŘEJNÉHO ČINITELE, POPŘ. Z MAŘENÍ ÚKOLŮ VEŘEJNÉHO ČINITELE Z NEDBALOSTI, POPŘ. Z ÚTOKU NA STÁTNÍ ORGÁN, POPŘ. Z TR.Č. SABOTÁŽE

  Praha 21.4. 2005

  Podezřelí :
  1. JUDr. Tomáš Bláha, obvodní státní zástupce pro Prahu 2
  2. JUDr. Monika Křikavová, místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 2

  Vyzýváme Městské státní zastupitelství v Praze, aby zahájilo úkony trestního řízení proti výše zmíněným osobám, které podezíráme, že se dopustili tr.č. zneužívání pravomoci veřejného činitele nebo/a tr. č. maření úkolů veřejného činitele z nedbalosti, popř. tr.č. útoku na státní orgán, popř. tr.č.sabotáže. Naplnění skutkové podstaty uvedených tr.č. spatřujeme v tomto jednání podezřelých:

  |0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

    Kontakt
  Korespondenční adresa:
  P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

  Pobočka Šumperk:
  P.O.BOX 103, Šumperk 1

  SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

  Statutární orgán:
  předseda spolku - John Bok

  Korunový účet:
  č.ú.: 170718584/0300

  IČO:63837714

  Registrace
  Ministerstvem vnitra ČR:
  II./S-OS/1-25819/94-R

  Administrátor:
  Johanne - Angel D'Shadow,
  Václav Peričevič

    Soud s Johnem Bokem

    VYŠLA NÁM KNIHA
  Lecba Bokem

  Vyšla nám kniha......

    Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

  mesicnik Trestni pravo

  Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

  mesicnik Trestni pravo

  Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.