Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

Usnesení ze 30. listopadu 2004
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 08.02.2005)
Strana 1 Strana 2 Strana 3
Věc: Ods. Jiří Pecinovský, nar. 19.2.1967, výkon trestu ve Věznici Jiřice- odůvdonění stížnosti proti zamítnutí návrhu na podmíněné propuštění
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 08.02.2005)
ŠALAMOUN
Spolek na podporu nezávislé justice v ČR
P.O.BOX 383, 111 21 PRAHA 1
www.spoleksalamoun.com


Okresní soud v Nymburku               PP 192/2004
Soudní 996
288 62 Nymburk
osnbk@osoud.nym.justice.cz

Praha 6.12. 2004

Věc: Ods. Jiří Pecinovský, nar. 19.2.1967, výkon trestu ve Věznici Jiřice- odůvdonění stížnosti proti zamítnutí návrhu na podmíněné propuštění

Občanské sdružení Šalamoun-spolek na podporu nezávislé justice v ČR (dále jen „navrhovatel“) s odvoláním na ustanovení §62 odst.1 tr.z. a §331 odst.2 tr.ř. navrhlo Okresnímu soudu v Nymburce, aby ods. Jiří Pecinovský byl podmíněně propuštěn z výkonu trestu.
Kauza Pecínovský - Zamítnutí stížnosti
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 08.02.2005)
Zamítnutí stížnosti - strana 1 Zamítnutí stížnosti - strana 2 Zamítnutí stížnosti - strana 3 Zamítnutí stížnosti - strana 4
Zahájení řízení - JUDr. Malik
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 08.02.2005)
Zahájení řízení - JUDr. Malik
MAJÍ SOUDCI SVĚDOMÍ ?
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 04.02.2005)
Psáno jako 42.sloupek pro Politikon 03.02.2005 www. politikon.lezeni.cz
Martin Stín, Praha
martin.stin@seznam.cz

Otázku po svědomí položil Josef Klíma soudkyni JUDr. Evě Burianové v závěru reportáže pořadu TV Nova „Na vlastní oči“ o příběhu údajného spolupracovníka policie, jenž byl odsouzen společně s pachateli jím odhalené trestné činnosti.

Stížnost MSp pro porušení zákona z 8.12.2004
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 30.01.2005)
Zde si můžete při zobrazení celého článku projít dokumenty Stížnost MSp pro porušení zákona z 8.12.2004 v kauze Adély Rajdlové:
Dokumenty ke kauze p. Matějky
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 13.01.2005)
zde si budete moci prohlédnout dokumenty ke kauze p. Matějky
Dokumenty ke kauze pí. Mrhálkové
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 13.01.2005)
zde si budete moci prohlédnout dokumenty ke kauze pí. Mrhálkové
Dokumenty ke kauze p. Roztočila
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 13.01.2005)
Pokud máte zájem prohlédnout si dokumenty k této kauze, jako žádosti o milost, status kauzy, aj., zobrazte si celý článek, kde najdete odkazy přímo na tyto jednotlivé dokumenty.
Sdělení MSp z 8.12.2004 o podání SPZ
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 13.01.2005)
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
odbor dohledu a stížností

NAŠE č.j.: 537/2004-ODS-SPZ
VYŘIZUJE: JUDr. Skřivánková
E-MAIL: ods@msp.justice.cz

V Praze dne 8.12.2004

Věc: obv. Adéla Rajdlová – stížnost pro porušení zákona

Ve výše uvedené trestní věci sděluji, že na základě Vámi podaných opakovaných podnětů ministr spravedlnosti podal stížnost pro porušení zákona proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20.4.2004 sp.zn. 7 To 174/2003.

JUDr. Jiří Brož, v.r.
pověřený zastupováním funkce
ředitele odboru dohledu a stížností

Příloha: rozhodnutí

Za správnost:
Ods.Jiří Pecinovský,*............ – žádost o milost
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 13.01.2005)
Praha, 3.12.2004

Vážený pan
prof. Ing. Václav Klaus, CSc
president České republiky
119 08 Praha 1 - Hrad

Vážený pane prezidente,

Připojujeme se k žádostem o milost pro ods. Jiřího Pecinovského, t.č. ve výkonu trestu ve Věznici v Jiřicích, které počátkem srpna 2004 podali jeho rodiče a rodiče jeho manželky. Manželka se k jejich žádostech nepřipojila, protože se psychicky zhroutila po neúspěchu manželovy žádosti o podmínečné propuštění po dvou třetinách trestu a nebyla způsobilá sama žádost podat.
NEMILOSRDNÝ MLÝN
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 13.01.2005)
Zdeněk Jemelík, Praha
Psáno pro Britské listy 12.1.2005
hispagra@centrum.cz

Antonín Novotný se kdysi vyjádřil na adresu bývalých vysokých funkcionářů KSČ a bezpečnostního aparátu, jako např. Rudolfa Slánského nebo Bruno Reicina, kteří se v padesátých letech stali obětmi nezákonných procesů, že je semlely stejné mlýny, které pomáhali roztáčet. V této souvislosti má pojmenování Grossova utajeného policejního týmu názvem „Mlýn“ kouzlo nechtěného (nebo snad někoho při „křtu“ napadlo, že jeho zřízení se může jednou stát Stanislavu Grossovi osudné a vybavila se mu stejná vzpomínka jako nyní mně?). Totéž se totiž bude říkat, bude-li mít provalení existence „Mlýna“ účinek, který by se dal očekávat v každé konzolidované demokracii, tedy pád „mlynáře.“
KTERAK CHUDÁK HOLKA KE ŠTĚSTÍ V NEŠTĚSTÍ PŘIŠLA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 06.01.2005)
Martin Stín, Praha
Vyšlo na jubilejním Politikonu 6.1.2005

http://politikon.lezeni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=5311

Vrtá mi v hlavě otázka, do jaké míry odrážejí autoři komentářů k článkům na internetových stránkách názor mlčící většiny čtenářů. Za minulý „sloupek“, v němž jsem projevil jistou míru spokojenosti se způsobem, jakým se pokouší ministr Pavel Němec usměrnit chování svého resortu, jsem totiž schytal více nelichotivých komentářů, než kdysi za střízlivé vyhodnocení projevu Fidela Castra. Navíc poměrně velká část kritiků vyslovila podezření, že jsem článek psal na objednávku a byl jsem za to dobře zaplacen. Má škoda, že se hluboce mýlili. Internetová média svým autorům honoráře neplatí a vliv těchto psavců na veřejné mínění není takový, aby se vyplatilo je kupovat.
VZKAZ SOUDCŮM: PŘED 15 LETY U NÁŠ DOŠLO K REVOLUCI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 03.01.2005)
Zdeněk Jemelík, Praha Vyšlo na Britských listech 3.1.2004 http://www.blisty.cz/2005/1/3/art21348.html zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Budu zde vyprávět téměř neuvěřitelný příběh, jenž názorně odráží důsledky zachování právní kontinuity polistopadového státu s jeho totalitním předchůdcem, vykresluje účinky důsledného lpění na právnickém formalismu (učeně nazývanému právním pozitivismem) a současně obnažuje personální stav v justici, popřípadě stav občanské orientace části soudců. Všechny zmíněné jevy patří k významným příčinám častých funkčních poruch justice.
MAJÍ SOUDCI SRDCE ? aneb ADÉLKA VRAŽEDNICE V PASTI PARAGRAFŮ
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 23.12.2004)
Martin Stín, Praha; Psáno pro Politikon 2.12.2004; martin.stin@seznam.cz

Vracím se opět k příběhu Adélky Vražednice, drobné dívenky, odsouzené k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 7 let pro údajný pokus o vraždu. Pro ty, kteří věc neznají nebo již zapomněli, připomínám skutkový děj:

Jedné červencové noci v r.2002 tehdy devatenáctiletá Adélka vyšla se silně podnapilým náhodným ctitelem do parčíku před klub, v němž se toho večera seznámili. O tom, co se mezi nimi odehrálo, vypráví každý něco jiného. U jejich jednání nebyl žádný svědek a nejsou ani jiné přímé důkazy. Všech osm soudních rozhodnutí obecných soudů, která byla ve věci vynesena, stojí pouze na „víře“ soudců. Jisté je tolik, že mladý muž se vrátil do klubu s třemi ranami, způsobenými vystřelovacím nožem, z nichž rána do srdce mu mohla být osudná. Adélka z místa činu uprchla. Ve věci proběhla dvě trestní řízení. Pobodaný mladík byl nalézacím soudem dvakrát odsouzen pro pokus o znásilnění, ale odvolací soud vždy rozhodnutí zvrátil, a když si nemohl pomoci jinak, nakonec obžalovaného osvobodil. V trestním řízení proti Adélce padl nejdříve nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 10 let pro pokus o vraždu, s nímž však nebyl spokojen odvolací soud. Následně nalézací soud uložil obžalované za ublížení na zdraví poškozeného podmíněný trest odnětí svobody v trvání tří let s odkladem na zkušební dobu pěti let. Ale odvolací soud udělal obrat o 180° proti svému předešlému názoru a obžalovanou odsoudil za pokus o vraždu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi let.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.