Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 12 (z celkem 27 nalezených)    

|0-15|15-30|

„BAAR A SPOL.", aneb VELKÁ POŠTOVNÍ LOUPEŽ
(Spolek Šalamoun, O spolku Šalamoun, 19.07.2004)
Tímto brněnským případem, přes dvacet let starým, který dnes hodnotíme jako justiční zločin, jsme se začali zabývat na žádost bývalého politického vězně pana Petra Hauptmana, který strávil s odsouzeným Jindřichem Baarem čtyři roky ve stejné věznici. Spolek ŠALAMOUN se sice věnuje pouze současným kauzám, ale tentokrát jsme udělali výjimku. Důvod pro ni je ten, že žádná ze složek justice není ochotna dát souhlas k novému projednání tohoto starého případu. Snad proto, aby byla ušetřena současná profesionální pověst těch, kteří už tenkrát vyslýchali, žalovali a soudili proti právu a jejichž zásluhou si pět nevinných lidí odsedělo vysoké tresty a čtyři z nich (pátý již zemřel) dodnes splácí státu podíl z někdejšího lupu. Ačkoliv ty necelé dva miliony, které se nikdy nenašly, tenkrát s největší pravděpodobností uloupila zcela jiná „parta". Tento ryze kriminální případ se vyšetřoval koncem sedmdesátých let. Mezi vyšetřovateli bylo několik odborníků přizvaných z Prahy. Metody, které používali, byly stejné, jako praktiky při konstruování politických procesů v padesátých letech. Někteří z „pachatelů" brněnské loupeže se před zatčením organizované „skupiny" vůbec neznali!
POSTE RESTANTE - TOMÁŠ VODIČKA
(Spolek Šalamoun, O spolku Šalamoun, 19.07.2004)
Večerník Praha 2.3. 1995
ZAKÁZANÁ KNIHA
(Spolek Šalamoun, O spolku Šalamoun, 19.07.2004)
Lidové Noviny 16.10.1998
SOUD O SVOBODU SLOVA - ŽALOBA OPATA PREMONSTRÁTŮ
(Spolek Šalamoun, O spolku Šalamoun, 19.07.2004)
V květnu roku 1994 podal opat premonstrátú v Praze Mgr. Josef Pojezdný žalobu na autorku knihy „KDO NA HRADČANECH ZRAJE PRO PEKLO" Janu Soukupovou a na vydavatele této publikace Dušana Skálu. Kniha zachycuje pozadí případu Marty Chadimové do fáze před započetím hlavního líčení, je psaná dokumentární formou. Tento občanskoprávní spor projednává Krajský soud v Brně pod spisovou značkou 24 C 37/94. Opata premonstrátú zastupuje JUDr. Hana Křížová (AK Kříž, Bělma a spol. v Praze), žalovanou novinářku zastupuje JUDr. Jiří Machourek z Brna.
Opat Josef Pojezdný se cítí být poškozen třemi krátkými pasážemi v knize, domáhá se omluvy v tisku a odškodného ve výši 1,5 miliónu korun. V průběhu soudního řízení doplňuje žalobce další požadavek, aby bylo znemožněno Šíření knihy. Se změnou petitu samosoudkyně JUDr. Jiřina Benešová neodvolatelné souhlasí.
SOUČASNÝ STAV SOUDNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE
(Spolek Šalamoun, O spolku Šalamoun, 19.07.2004)
JE ČESKÁ REPUBLIKA PRÁVNÍM STÁTEM ?
MARTA CHADIMOVÁ-OBĚŤ KOMPLOTU PROVINILÝCH
(Spolek Šalamoun, O spolku Šalamoun, 19.07.2004)
Rudé právo 26.6. 1995
Lenka Procházková

Kauza Marty Chadimové je moc složitá, proč se tím zabývat - přenechme ji nezávislé justici, myslí si spravedlivý občan. O procesech v padesátých letech sice něco slyšel, ale proč to tehdejší svinstvo srovnávat s Chadimovou? Tenkrát šlo o politickou čistku, tohle je normální kriminální případ, míní občan. A hluboce se mýlí. Neboť proces s Martou Chadimovou je kompletem provinilých proti určené oběti.
Dopis JUDr. Rychetskému (kauza Chadimová)
(Spolek Šalamoun, O spolku Šalamoun, 19.07.2004)
Úřad Vlády ČR místopředseda vlády ČR JUDr. RYCHETSKÝ
dáno na vědomí:
- ministr spravedlnosti ČR JUDr.Otakar Motejl
- předseda vlády ČR pan Zeman
- předseda parlamentu ČR pan Klaus
- Kancelář prezidenta ČR

Vážený pane místopředsedo vlády,

jako členové spolku ŠALAMOUN se na Vás obracíme v souvislosti s případem paní Marty Chadimové, který od počátku sledujeme a dokumentujeme.
Účastnili jsme se všech hlavních líčení a máme ve svém archívu ucelené záznamy svědeckých výpovědí.
Paní Marta Chadimová je obžalována i z padělání a 7. pozměňování veřejných listin. Na základě záznamů z veřejného hlavního líčení jsme tematicky vypsali z výpovědí svědků jen ty pasáže, které se týkaly rozdílných verzí několika listin, jež jsou součástí trestního spisu. Podklady jsou uvedeny v závorkách, nebo před citací výpovědí.
Náš názor na motivy vleklého procesu je obsažen v druhé části tohoto dopisu.
Lidové noviny, úterý 8. září 1998 (kauza Chadimová)
(Spolek Šalamoun, O spolku Šalamoun, 19.07.2004)
NA SOUDNÍM PROCESU S MARTOU CHADIMOVOU JE VIDĚT STAV NAŠÍ JUSTICE
Případ Marty Chadimové, sdělila nám na jaře média, se nečekaně zkomplikoval a jeho projednávání bylo "odročeno na 7. září. Nečekaně? Jak pro koho. Pro toho, kdo před třemi roky už už viděl Chadimovou v base, kdo podlehl mediálnímu obrazu podvodnice, jež si chtěla v restituci přivlastnit kromě domu na Loretánském náměstí i půl Strahova a kterou (těsně než pěst soudce Hodouška spravedlivě dopadla) zachránila prezidentova "protekční" milost- pro někoho takového byla zpráva jisté překvapením.
PŘÍPAD MARTY CHADIMOVÉ
(Spolek Šalamoun, O spolku Šalamoun, 19.07.2004)
Případ Marty Chadimové se v devadesátých letech stal „masmediálním hitem", který nemá v historii českých sdělovacích prostředků po listopadu 1989 obdoby. Již jsme zmínili, že přímým důsledkem této otřesné štvavé kampaně proti obviněné byl vznik spolku ŠALAMOUN. Zakladatelé spolku si uvědomili, že listopadem 1989 nevznikl rázem právní stát a že organizace typu VONS, který už zanikl, jsou nezbytnou nutností k tomu, aby vytváření právního státu bylo věcí nejen odbornou, ale i občanskou.
PŘÍPAD TOMÁŠE VODIČKY
(Spolek Šalamoun, O spolku Šalamoun, 19.07.2004)
Tomáš Vodička byl ve svých dvaceti letech obžalován z loupežného přepadení poštovní doručovatelky a odsouzen nejprve na sedm let odnětí svobody. Odvolací soud zrušil rozsudek v plném rozsahu pro naprostou absenci důkazů, vrátí případ k novému projednání, avšak ponechal obžalovaného ve vazbě. Od této chvíle se kauzou začali zabývat členové spolku ŠALAMOUN, které požádal o pomoc Vodičkův obhájce pražský advokát JUDr. Štěpán Roman.
Co je Šalamoun
(Spolek Šalamoun, O spolku Šalamoun, 19.07.2004)
Chceme být a jsme zprostředkovatelem dialogu mezi občanskou společností a těmi složkami státní moci, které vytvářejí a vykonávají politiku v oblasti práva a vnitřní bezpečnosti země. Nástrojem jsou připomínky a náměty, které předkládáme každému, koho se týkají, bez ohledu na jeho postavení a ochotu naslouchat. Patří sem i publicistická činnost a vystupování na oborových konferencích. Toto vše považujeme za běh na dlouhé trati, jehož výsledkem by mělo být postupné systémové řešení nejhorších vad našeho trestního řízení.
Zpráva Spolku Šalamoun o stavu soudnictví v ČR
(Spolek Šalamoun, O spolku Šalamoun, 19.07.2004)
Tato kniha vyšla za laskavého přispění hlavního města Prahy.

|0-15|15-30|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.