Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* SLOVO PŘEDSEDY II
  Vydáno dne 17. 05. 2001 (6062 přečtení)

Personální vlivy způsobily, že jsme nemohli po dobu přibližně tří čtvrtí roku obnovovat naše webové stránky. Přesto je zájemci nepřestali navštěvovat, což je pro nás důkazem, že nás lidé potřebují. Vrháme se proto s dvojnásobnou chutí do nové etapy provozu stránek, s novým správcem, a v poněkud pozměněné podobě. Aniž bychom z bezpečnostních důvodů prozradili podrobnosti, sdělujeme, že novým správcem je skutečný, nefalšovaný anděl, který se mezi námi pohybuje přestrojen za mladou, půvabnou ženu, se srdcem plným soucitu s trpícími a ochoty pomáhat, ale bojovnou jako Johanka z Arcu. Ač ke zpovědi nechodíme, za tuto pomoc shůry jsme vděčni a věříme, že našim chráněncům bude prospěšná.

Vše podléhá vývoji. Mění se nejen vzhled, struktura a správce stránek, ale i metody naší činnosti, a to se opět bude projevovat v obsahu. V minulosti jsme byli spojováni s institutem milosti presidenta republiky, za což jsme vděčili kromě zlomyslnosti novinářů skutečnosti, že předseda občanského sdružení je disident a spolupracoval s Václavem Havlem. Ten obraz byl falešný, protože podpora žádostí o milost nebyla zdaleka jedinou součástí naší činnosti. Naopak z ní nevymizela ani dnes, kdy nový vládce Hradu s milostmi skrblí a navíc nás s ním nespojuje osobní přátelství. Dlouhodobé setkávání s tragediemi lidí, kteří byli nespravedlivě postiženi orgány činnými v trestním řízení, na nás samozřejmě zanechalo stopy: více než dříve si uvědomujeme, že špatné právní prostředí je nepominutelnou vadou tohoto státu, která znemožňuje, aby jeho občané žili v pohodě. Jeho zdokonalení je proto stejně důležitým politickým tématem jako např. čistota vod a ovzduší nebo reforma zdravotnictví, a prochází napříč celým politickým spektrem. Jako žádné jiné politické téma nemůže být jen věcí úzké skupinky odborně vzdělaných státních úředníků, ale musí být starostí široké veřejnosti. Tvorba a výkon práva jsou službou veřejnosti, která se stejně jako u každé jiné služby dělí na dodavatele – státní úředníky – a spotřebitele – účastníky řízení. Protože jde o specifickou službu, provozovanou v podmínkách vyloučení konkurence, u které nelze od špatného dodavatele odejít k lepšímu, trváme na tom, že občanská společnost si musí vytvořit mechanizmy, jimiž bude čelit záporným důsledkům neexistence konkurenčního prostředí. Musí se podílet na tvorbě pravidel, ale také musí dosáhnout na odpovědnost vykonavatelů práva, kteří se zpronevěřili svému poslání. Policista, státní zástupce či soudce, kteří používají své moci ke škodě občanů, nesmí být chráněni formální ani neformální imunitou.

Chceme proto být zprostředkovatelem dialogu mezi občanskou společností a těmi složkami státní moci, které vytvářejí a vykonávají politiku v oblasti práva a vnitřní bezpečnosti země. Nástrojem jsou připomínky a náměty, které předkládáme každému, koho se týkají, bez ohledu na jeho postavení a ochotu naslouchat. Patří sem i publicistická činnost a vystupování na oborových konferencích. Toto vše považujeme za běh na dlouhé trati, jehož výsledkem by mělo být postupné systémové řešení nejhorších vad našeho trestního řízení.

Účastníme se i překážkovému běhu na krátké trati, kterým je bezprostřední pomoc obětem policejních a justičních přehmatů, ať již úmyslných či nedbalostních. Využíváme k tomu všech právních prostředků, jimiž jako občanské sdružení můžeme vstoupit do trestního řízení – od podnětů a upozornění orgánům činným v trestním řízení až po trestní oznámení na příslušníky represivního aparátu. Nezískáváme tím oblibu, naopak si působíme osobní potíže.

Rozséváme tisíce zrn, z nichž sem tam některé vzklíčí a nakonec přinese plody. Je to ostatně jediný způsob, jak v demokratické zemi změnit poměry.

Čtenáři našich stránek budou nyní nacházet častěji než dříve ukázky naší korespondence s odpovědnými místy a naší publicistické činnosti. Otevíráme se také těm, kteří hledají cestu ke zveřejnění svých názorů. Vyhrazujeme si ale právo nepřijímat texty protiústavního a nezákonného obsahu, neboť naším cílem není bourat právní řád tohoto státu, ale přispívat k jeho zdokonalení. Neručíme za to, že přijmeme každý text v úplném rozsahu, neboť v případě opakujících se námětů může být účelnější jejich zkrácení a shrnutí do tématického přehledu. Za texty, které uveřejníme v souladu s těmito zásadami, neseme plnou odpovědnost. Nabídnuté texty zasílejte e-mailem nebo poštou na adresy, uvedené na těchto stránkách.

Zvláštní pozornost hodláme věnovat advokacii. Denně potkáváme skvělé advokáty, kteří prokazují svým klientům nedocenitelné služby. Ale známe i jiné, kteří své klienty těžce poškodili. Nemůžeme dělat reklamu dobrým advokátům a být katy těch špatných. Jsme ale ochotni uveřejnit poznatky příjemců advokátních služeb na jejich vlastní odpovědnost. Tomu bude sloužit rubrika „ Naše zkušenosti s obhájci“. Je na čtenářích, aby ji naplnili.

Stálým čtenářům, kteří se u nás zaregistrují, budeme posílat upoutávky na uveřejněné významné novinky. Přístup k této službě je přes linku „Registrace stálých čtenářů“ v hlavním menu.

Upozorňuji Vás také na uveřejněné číslo našeho bankovního účtu. Jsme jako žebraví mniši. Žijeme jen z darů a nedostatek finančních prostředků značně omezuje rozsah naší činnosti. Většinu běžných nákladů platí členové sdružení z vlastní kapsy. Ti, kterým bezprostředně sloužíme, nás podporovat nemohou – většinou jsou vyčerpáni vysokými finančními náklady, s kterými je spojena účast na trestním řízení.


Váš


John Bok
předseda( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.