Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* Adéla Rajdlová - Obnova řízení
  Vydáno dne 14. 06. 2004 (2908 přečtení)

1) Návrh na povolení obnovy řízení dle §277 a násl. tr.ř.
2) Návrh na odklad výkonu trestu dle §282 odst.(3) tr.ř.
3) Návrh na vyloučení předsedy senátu JUDr. Petra Brauna pro podjatost dle § 30 odst.(1)
Ve třech vyhotoveních

Předkládá: ods. Adéla RAJDLOVÁ,

Navrhuji, aby soud vydal toto rozhodnutí:


1. Soud povoluje obnovu řízení, vedeného proti ods. Adéle Rajdlové u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 43 T 4/2003 a ukončeného pravomocným rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 20.4.2004 pod sp.zn. 7 To 174/2003.

2. Soud povoluje odsouzené odklad výkonu trestu do rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy řízení, popř. do vynesení dalšího pravomocného rozsudku.

3. Předseda senátu JUDr. Petr Braun se podle §30 odst. (1) tr.ř. vylučuje z dalšího řízení pro podjatost.
Odůvodnění:

Rozsudkem Vrchního soudu v Praze jsem byla pravomocně uznána vinnou tr.č. pokusu vraždy podle §8 odst.(1) tr.z. k § 219 odst.(1) tr.z. a odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání sedmi let ve věznici s ostrahou.

Necítím se vinna úmyslným jednáním s cílem usmrtit, neboť jsem jednala ve zkratu a v sebeobraně. Soud nenašel pochopitelný a prokazatelný motiv, který by mě mohl k takovému úmyslnému jednání přivést. Jeho závěry nemají oporu ani v nálezu znalce z oboru psychologie, který u mne nezjistil sklony k agresi. Uvěřil popisu děje, který předložil poškozený, ačkoli jeho historka je vysoce nepravděpodobná. Naopak z posudku znalce z oboru psychologie lze vyvodit jako možný motiv pokusu o sexuální násilí ze strany poškozeného erotickou potřebu, jejíž projev byl odbržděn vysokým obsahem alkoholu v krvi (1,8 promile).

Soud vycházel pouze z popisu události tak, jak jej uvedl poškozený. Zavedl tím znalce z oboru lékařství k nesprávnému závěru, že jsem řeznou ránu na krku nemohla zasadit způsobem, odpovídajícím lékařskému nálezu. V případě, že by soud připustil mé pravdivé vylíčení událostí, znalec by naopak musel zjistit, že v mnou udávané poloze jsem ránu musela zasadit právě tímto způsobem.

Soud nepřihlédl k okolnosti, že jsem se v době činu nacházela ve špatném psychickém stavu, souvisejícím s rozpadem manželství, ke kterému došlo právě proto, že jsem byla vystavována častému fyzickému násilí ze strany manžela. Projevilo se to i tím, že v březnu 2002 jsem na fyzické napadání manželem reagovala sebevražedným pokusem. Tato zkušenost se patrně promítla do mého zkratového jednání ve chvíli, kdy poškozený proti mně použil násilí tím,že mě za vlasy stáhl na zem. Proto jsem se bránila možná nepřiměřeným způsobem a nevědouc, že jsem poškozeného vážně ranila, jsem pak v panice utekla z místa činu.

Soud nevzal v úvahu, že výpověď poškozeného je třeba brát jako výpověď podjaté osoby, protože souběžně s mým trestním stíháním probíhalo proti němu trestní řízení pro pokus o znásilnění. Nedalo se očekávat, že bude vypovídat v mém řízení objektivně, protože by zhoršil své postavení ve vlastním řízení.

Soud ale neměl přímé důkazy a nepřímé důkazy proti mně netvoří logický uzavřený celek. Za těchto okolností měl soud přihlédnout k pravidlu „in dubio pro reo.“

Soud si byl problematičnosti dokazování vědom, proto jeho rozhodování vykazuje mimořádné kolísání. Prvním rozsudkem nalézacího soudu jsem byla odsouzena podle §8 odst.(1) tr.z. k §219 odst.(1) k trestu odnětí svobody v trvání deseti let. V novém řízení po odvolání mě stejný soud odsoudil podle § 222 odst. (1) k trestu odnětí svobody v trvání tří let s podmíněným odkladem nástupu trestu na zkušební dobu pěti let. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací mě odsoudil znova podle §8 odst.(1) tr.z. k §219 odst.(1) k trestu odnětí svobody v trvání sedmi let.

Novou okolností, ke které Vrchní soud v Praze nemohl přihlížet, ani ji nemohl předvídat, je veřejné zpochybnění rozsudku předsedou senátu Městského soudu v Praze, odvysílané TV Nova v pořadu „Na vlastní oči“ dne 18.5.2004. To je bezprecedentní událost, která ukazuje, že o správnosti rozsudku je třeba pochybovat.

Vyloučení předsedy senátu JUDr. Petra Brauna pro podjatost navrhuji, protože jeho veřejné vystoupení ho nepochybně zavazuje.

Očekávám, že v obnoveném řízení se soud vrátí k trestu s odkladem na zkušební dobu, pokud mě vůbec nezprostí viny. Za těchto okolností by se okamžitý nástup trestu zpětně stal bezprávím. Navrhuji proto, aby mi soud odložil nástup trestu do rozhodnutí o povolení obnovy, popř. do vynesení dalšího pravomocného rozsudku.

Dokazování:

Navrhuji, aby soud v obnoveném řízení provedl další dokazování:

1. Výslechem soudce JUDr. Petra Brauna jako svědka – vysvětlení důvodů, které ho vedly k zpochybnění rozsudku Vrchního soudu v Praze.
2. Nařízením vypracování nového posudku znalce z oboru psychologie, jímž by specielně byl posouzen můj stav v době činu, vedoucí ke zkratovitému jednání, a srovnány obě verze událostí z hlediska pravděpodobnosti motivace.
3. Doplněním posudku znalce z oboru zdravotnictví o posouzení souladu poznatků o zasazených ranách s mým podáním událostí.
4. Opakování rekonstrukce události, tentokrát se skutečným nožem


Adéla Rajdlová


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.