Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* Dopis spolku Šalamoun nejvyšší státní zástupkyni (odpověď na dopis JUDr. Havlíka)
  Vydáno dne 02. 07. 2004 (2129 přečtení)

Věc:
1. VÁŠ DOPIS 1 Nzo 6021/2004 z 18.6.2004
2.Podnět k dovolání paní nejvyšší státní zástupkyně ve prospěch ods. Adély Rajdlové
3. Návrh na odklad nástupu výkonu trestu do rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o dovolání


Proti rozhodnutím :
1. Rozsudek Vrchního soudu v Praze 7 To 174/2003 z 20.4.2004 – 7 let odnětí svobody pro pokus o tr.č. vraždy dle §8/1 tr.z. v součinnosti s §219/1 tr.z. v součinnosti s rozsudkem Městského soudu v Praze z 3.11.2003 sp.zn. 43 T 4/2003 a s přihlédnutím k souběžné kauze Erika Smatany – rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6.11.2003 sp.zn. 9To 303/2003 v součinnosti s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16.5.2003 sp.zn. 2T 131/2002
2. Příkaz Městského soudu v Praze z 24.5. k nástupu trestu do 18.6.2004


Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

děkujeme za rychlou odpověď na naše podání ze dne 14.6.2004, jímž jsme Vás požádali, abyste podala dovolání ve prospěch odsouzené pí.Adély Rajdlové.

S obsahem Vaší odpovědi nesouhlasíme a žádáme o její přehodnocení. Domníváme se, že Vás především zavedlo prvotní seznámení s věcí prostřednictvím článku Martina Stína. Ten vznikl dříve, než jsme navázali přímý styk s odsouzenou a než jsme získali přístup k jejímu trestnímu spisu a dokumentaci řízení proti Eriku Smatanovi. Šlo tedy pouze o plytký rozbor, který Vám nemohl poskytnout základ pro formování konečného názoru na věc. Dále Vás zřejmě zavedla rozsáhlost našeho podání a způsob naší argumentace. Souhlasíme s názorem, že Nejvyšší soud ČR by odmítl dovolání jako podané z jiných důvodů než uvedených v § 265b odst.1 písm.g) tr.ř., pokud by bylo formulováno tak, jako naše podání z 14.6.2004. My jsme ale nepsali dovolání, nýbrž kritický rozbor kauzy, jímž jsme Vás chtěli přesvědčit o vhodnosti dovolání. Přímé dovolání by samozřejmě muselo být formulováno jinak.

V rozporu s Vaším dopisem zastáváme názor, že citovaný rozsudek VS v Praze v součinnosti s rozsudky Městského soudu v Praze lze napadnout podle § 265b odst.1 písm.g) tr.ř. kvůli nesprávné právní kvalifikaci jednání odsouzené. Vrchní soud v Praze je kvalifikoval jako pokus o vraždu podle §8/1,2 tr.z. v součinnosti s §219/1 tr.z. Namítáme, že tato kvalifikace je nesprávná, protože neexistuje vůbec žádný důkaz pro tvrzení, že odsouzená jednala s úmyslem přímým nebo nepřímým poškozeného usmrtit nebo mu způsobit těžkou újmu na zdraví, která by mohla mít za následek jeho smrt. Tato kvalifikace by obstála, kdyby se prokázalo, že odsouzená je šílená, nebo že byla pod vlivem psychotropních látek. Nic takového ale z důkazního materiálu nevyplývá. Soud „uvěřil“ poškozeného verzi skutkového děje a na ní postavil právní kvalifikaci skutku. Tato verze se ale příčí zdravému selskému rozumu, vypadá jako vystřižená ze špatného hororu. Má těžkou vadu v tom, že zůstal neobjasněn motiv jednání odsouzené, je v rozporu s obsahem psychologicko-psychiatrického znaleckého posouzení psychiky odsouzené a zanedbává přímé konstatování znalce, že obsah 1,8 promile alkoholu v krvi poškozeného mohlo odbrzdit jeho neukojenou erotickou potřebu. Soud se vůbec nezabýval nepoměrem fyzické zdatnosti odsouzené a poškozeného. Podle našeho názoru správná právní kvalifikace je případ krajní nouze podle §14 tr.z. , takže soud měl odsouzenou zprostit viny. Ale domníváme se, že soud měl nechat otázku přiměřenosti způsobu obrany posoudit znalcem a jako laici bychom se neprotivili, pokud by na základě znaleckého posouzení soud přisoudil jednání odsouzené kvalifikaci ublížení na zdraví podle §222/1 nebo §223 tr.z. Připomínáme, že podobný názor zastává předseda senátu nalézacího soudu, jehož názor se zřejmě v průběhu trestního řízení vyvíjel úměrně prohlubování poznatků během opakovaného řízení.

Věc má ještě další aspekt, který jste zřejmě nevzala v úvahu. I my jsme si vědomi toho, že mantinely pro podání dovolání jsou velmi úzké, a proto jsme současně se zasláním našeho podání z 14.6.2004 podali v poslední den mandátu exministra Čermáka podnět, aby ve prospěch odsouzené předložil Nejvyššímu soudu ČR stížnost pro porušení zákona. Pan exministr Čermák určitě o našem podnětu nerozhodl a Váš již zřejmě nedostal do rukou. V nové situaci, která vznikla odstoupením premiéra, musíme počítat s tím, že do vypršení lhůty 60 dní od doručení rozsudku státnímu zástupci nebude křeslo ministra spravedlnosti obsazeno, čili o našich podnětech nikdo nerozhodne. Na rozdíl od Vás nespoléháme na soud, že povolí obnovení řízení, byť skutečnosti, které odsouzená ve svém návrhu uvedla, jsou závažné (veřejné zpochybnění rozsudku VS předsedou senátu nalézacího soudu, výpověď poškozeného pro TV Nova, která je v rozporu s jeho výpovědí svědka i obžalovaného a usvědčuje ho ze lži před soudem). Počítáme spíše s tím, že soud bude hájit svůj prestiž než spravedlnost pro malou prodavačku lahůdek.

V těchto okolnostech vidíme důvod k výzvě, abyste své stanovisko přehodnotila a podala dovolání z důvodu nesprávné právní kvalifikace skutku odsouzené.

S úctou

John Bok
předseda


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.