Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* PŘÍPAD MARTINA ODLOŽILA
  Vydáno dne 19. 07. 2004 (14602 přečtení)

Tento případ začal spolek ŠALAMOUN sledovat až ve fázi odvolacího řízení a to na žádost jak rodiny obžalovaného Martina Odložila, tak i jeho obhájce JUDr. J. Teryngela, který se domníval, že v tomto trestním stíhám došlo k porušení zákonných práv obhajoby.


Dne 6. 8. 1993 došlo na diskotéce v restauraci U Cimbury v Bělé pod Bezdězem k incidentu několika návštěvníků podniku, na jehož konci bývalý olympionik Josef Odložil toporně upadl na dlážděnou podlahu a v bezvědomí byl převezen do nemocnice. 10. září J. Odložil zemřel. Proti Martinu Odložilovi (synovi zemřelého) a Jaroslavu Lieskovanovi bylo zahájeno trestní stíhání na svobodě. Případ byl průběžné sledován tiskem i televizí jako senzační mediální kauza, neboť Martin Odložil je synem olympioniků Věry Čáslavské a Josefa Odložila. Hlavní líčení ve věci probíhalo u Okresního soudu v Šumperku, který v červenci 1996 vynesl rozsudek, kterým byl Martin Odložil uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví (§ 221 odst.l, odst. 4. tr žák.) a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce čtyř let ve věznici s ostrahou. Jaroslav Lieskovan byl odsouzen podmínečně. Oba odsouzení se proti rozsudku odvolali.

Dne 29. 11. 1996 bylo rozsudkem KS Ostrava pobočka Olomouc odvolání Martina Odložila zamítnuto. V průběhu odvolacího jednání, kterého se účastnili Členové spolku ŠALAMOUN, vyšlo najevo krácení práva na obhajobu. Uvedený rozsudek byl vydán na základě nedostatečných skutkových zjištění a v důsledku toho byly nesprávné i závěry soudu. Především nebyla dokázána příčinná souvislost mezi jednáním obžalovaného Martina Odložila a úmrtím poškozeného Josefa Odložila. Ve věci bylo vypracováno několik znaleckých posudků z oboru zdravotnictví zabývajících se příčinou úmrtí. Tyto posudky jsou ve svých závěrech diametrálně odlišné, přičemž znalci setrvávají nadále každý na své verzi příčin. V posudku znalce prof. Neorala , DrSc. je za příčinu smrti Josefa Odložila označována sepse. Ústavní posudek z 29. 4. 1996 označuje za příčinu smrti thrombemboly neboli krevní sraženiny, které vznikly v důsledku poskytnutí lékařské péče. V průběhu trestního řízení též nebyla prověřena problematika příčiny nebo příčin pádu Josefa Odložila. Na jeho toporný pád (t.j. bez požití reflexních obranných mechanizmů) mohly mít vliv jednak předchozí nejméně tři údery, které J. Odložil utrpěl v konfliktu s Jaroslavem Lieskovanem, dále i cysty v mozku poškozeného (zjištěné při pitvě) a nakonec i množství zkonzumovaného alkoholu, který se vlivem Špatné funkce jater vstřebával netypicky. Všechny tyto zjištěné faktory mohly každý sám nebo v kumulaci nepochybně vést k náhlému topornému pádu J. Odložila bez přičinění nebo jen s bezvýznamným přičiněním obžalovaného Martina Odložila.

V průběhu soudního řízení nemohla obhajoba uplatnit svá zákonem garantovaná práva vzhledem k tomu. že soud odmítl vyslechnout znalce z oboru lékařství k odstranění rozporů rnezi jednotlivými posudky i rozpory v rámci těchto posudků. Přitom je nepochybné, že škodný následek nemusel být vůbec v příčinné souvislosti sjednáním obžalovaného.

Členové spolku ŠALAMOUN byli překvapeni postupem soudu, který byl poznamenán vážným porušením práv obhajoby. Při jejich znalosti dostupných materiálů a po konzultaci s několika právníky se rozhodli požádat prezidenta republiky o milost pro Martina Odložila. V žádosti uvedli, že jednání ze strany obžalovaného bylo nezaviněné jak z hlediska právního, tak z hlediska morálního a že zavinění nebylo v žádném případě prokázáno. Uvedli též, že se soud ani nevypořádal z otázkou, zda se u Martina Odložila nejednalo o nutnou obranu. Další obdobnou žádost o milost podepsalo několik desítek chartistů, řada olympioniků, asi dvacet studentů ze Západočeské univerzity v Plzni, kde Martin Odložil studuje práva a další osobnosti. Prezident na doporučení právníků své kanceláře žádosti o milost vyhověl. Následná mediální kampaň se negativně zaměřila jak proti členům spolku, tak i proti prezidentovi republiky. V důsledku této nenávistné kampaně se zhroutila matka Martina Odložila olympionička Věra Čáslavská a musela být dlouhodobě léčena na psychiatrii.

Rozruch kolem uděleni milosti doznívá až do dneška (i pří volbě prezidenta na nové funkční období bylo Odložilovo omilostnění několika členy parlamentu negativně zmiňováno).

Členové spolku ŠALAMOUN se na několika tiskových konferencích, v mnoha rozhovorech v rozhlase i v televizi a i v samostatných Článcích snažili vysvětlit důvody, které je vedly k žádosti o milost. Poukazovali na to, proč byli právní závěry obou soudů nesprávné. Vysvětlovali, že důsledek konfliktu na diskotéce lze hodnotit spis jako neštěstí, než zaviněný trestný čin, ale značná část veřejnosti už byla příliš silné ovlivněna Čtyřletou mediální kampaní a nebyla ochotna poslouchat objektivní informace. Pouze několik deníků (např. Právo a Lidové noviny) poskytlo možnost erudovaným právním odborníkům, aby kauzu rozebrali a vysvětlili, že v tomto případě se skutečně justice dopustila omylu, že rozsudek trpěl závažnými chybami, právnickými i lidskými a tedy prezident měl všechny důvody k udělení milosti, která v tomto případě zbyla jako jediné řešení jak zabránit nespravedlnosti.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

6. S. 1993 - Došlo k incidentu mezi několika návštěvníky diskotéky v Bělé pod Bezdězem. Josef Odložil v bezvědomí převezen do nemocnice.
10 9- l"3 " Úmrtí Josefa Odložila. Červenec 1996 - Rozsudek OS v Šumperku.
99 |] J996 _ KS v Ostravě-pobočka Olomouc zamítl odvolání a rozsudek potvrdil.
4. 12. 1996 - Spolek Šalamoun podal žádost o milost.
24. 1. I99V - Prezident republiky vyhověl žádosti a milost udělil.


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.