Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* PŘÍPAD OGANEZOV A SPOL aneb RUSKÁ MAFIE
  Vydáno dne 19. 07. 2004 (4003 přečtení)

V tomto případě se jedná o mediálně známou kauzu s tzv. „ruskou mafií", v které byli Georgij Ervandovič Oganezov a další dva jeho údajní spolupachatelé obviněni z vydírání (podle § 235 odst. l, odst. 2 písm b/ tr. zákona), shledáni vinnými a odsouzeni (G.Oganezov ke třem letům odnětí svobody a následnému vyhoštění, oba „spolupachatelé" ke dvěma letům a vyhoštění).


Vydíraným se prohlásil být český podnikatel Pavel Brom (někdejší režijní umělec a dvojnásobný agent StB), který v trestním oznámení uvedl, že na něm Georgij Oganezov, coby mluvčí skupiny rusky mluvících osob, počátkem února 1995 úspěšně vymohl částku 300 tisíc korun jako výkupné za to, že Pavel Brom nebude zabit. Údajnými objednavateli vraždy měli být, podle udání Pavla Broma, jeho vlastní dva společníci v podnikání (nespokojení spolumajitelé malostranské restaurace U modré kachničky) Karel Hlad a Otakar Metlička, kterým Brom upíral jejich finanční podíly.
Policie, které bylo sugerováno, že „vyděrač" Oganezov patří ke Špičkám ruské mafie, vzala oznámení vážně. Ale ani spatřovaná závažnost oznámeného trestného činu nezdůvodňuje brutalitu policejního komanda při zásahu v restauraci U modré kachničky a při zatýkání všech rusky mluvících návštěvníků. Tato brutalita maskovaných policistů proti neozbrojeným hostům, z nichž některým muselo být následně poskytnuto lékařské ošetření, byla u soudu bagatelizována, svá zranění si prý obvinění způsobili úmyslně sami. Skutečnost, že jeden z ruských občanů byl během zatýkání stižen záchvatem epilepsie nicméně vedla k tomu, že tento obviněný byl ze společného projednávání případu vyloučen a jeho případ byl projednáván odděleně (hned po rozsudku došlo k vyhoštění).
Už během vazebního vyšetřování se výchozí verze o vydírání začala rozpadat. Kromě výpovědí Pavla Broma a jeho bratra, který však u odvolacího soudu už výpověď odmítl, nezískali vyšetřovatelé žádné podklady svědčící o avizované trestné činnosti. Jeden ze spolupachatelů v době páchání údajné trestné činnosti nebyl přítomen v České republice, což jeho obhájce důkazně doložil (razítka v cestovním pase, datum na letence). Z výpovědí svědků a z listinných důkazů dále vyplynulo, že Georgij Oganezov je seriózní podnikatel, spolumajitel dvou prosperujících firem a že se jak v ruských, tak i Českých obchodních kruzích těší dobré pověsti. Také z jeho životopisu (vysokoškolské vzdělání humanitního směru, bývalý šachový mistr, otec dvou malých dětí, manžel profesorky) se nedalo usuzovat na to, že by tento muž dal všanc své společenské a profesní postavení kvůli finančnímu prospěchu z tak primitivní a nízké činnosti jakou je vydírání majitele restaurace, či dokonce přijetí zakázky na jeho fyzickou likvidaci. Ostatně, důkazem toho, že ani orgány činné v trestním řízení nevěřily, že šlo o objednávku vraždy Pavla Broma, je skutečnost, že údajní objednavatelé vraždy (Karel Hlad a Otakar Metlička) nebyli z tohoto trestného Činu obviněni a před soudem vypovídali pouze jako svědkové (ve prospěch obhajoby).
Spolek ŠALAMOUN věnoval tomuto případu pozornost od července 1996. Zmiňoval se o něm na svých tiskových konferencích, navštěvoval odsouzeného G.Oganezova ve věznici Vinařice, psal články, pomohl Oganezov! „sehnat" výkonnějšího právního zástupce, podal též podnět ke stížnosti pro porušení zákona. Díky všem těmto průběžným snahám nakonec Obvodní soud pro Prahu l vyhověl žádosti a hodlal projednat návrh na povolení obnovy procesu . V té době však dva ze tří odsouzených již byli po skončení výkonu trestu propuštěni a deponováni do Ruska a G. Oganezov! zbývalo „odsedět" si už jen dva měsíce. Z těchto důvodů přestal trvat na novém projednávání případu, což, upřímně řečeno, bylo pro členy spolku ŠALAMOUN značným zklamáním, i když toto rozhodnutí odsouzeného lze lidsky pochopit. V květnu 1998 byli G. Oganezov po vykonaném trestu propuštěn a okamžitě deportován do Ruska. Zmocnil však svého obhájce JUDr. Jiřího Kulvejta k dalšímu podání podnětu ke stížnosti pro porušení zákona.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

18.5. 1995 - Násilné zadržení osmi rusky mluvících občanů v restauraci U modré kachničky.
19. 5. 1995 - Sdělení obvinění čtyřem z nich, ostatní propuštěni.
2. 11. 1995 - Podání obžaloby.
17. 1. 1995 - Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu l (č.j. 4T 171/95), kterým byli obžalovaní Georgij Ervandovič Oganezov, Michailj Vladimirovič Morgunov a ing. Dajumirt Misajevič Gamzatov shledáni vinnými a odsouzeni. (Předsedkyně senátu JUDr.Podlipná.)
2. 4. 1996 - Usnesením MS v Praze (předsedkyně senátu JUDr. Stanislava Píchová) rozsudek zrušen a případ vrácen Obvodnímu soudu pro Prahu l k novému projednání.
20. 5. 1996 - Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1. Obžalovaní se odvolávají.
24. 7. 1996 - Usnesením MS v Praze (5To 254/96) se odvolání zamítá jako nedůvodné a rozsudek se stává pravomocným.
22. 9. 1996 - Odsouzen Georgij E. Oganezov jako navrhovatel podává prostřednictvím svého obhájce ústavní stížnost.
14. 10. 3996 - Návrh na povolení obnovy řízení. Novými skutečnostmi a důkazy jsou:

l/ zahájení trestního stíhání a sdělení obvinění proti Pavlu Bromovi, který vystupoval v předmětné trestní věci jako korunní svědek,
2/vyjádření dalšího svědka Karly Balkové ve prospěch odsouzeného Oganezova.

23. 10. 1996 - Doplnění návrhu na ústavní stížnost .
22. 1. 1997 - Ústavní soud odmítl návrh ústavní stížnosti.
22. 5. 1997 - Odsouzený G. Oganezov (prostřednictvím svého obhájce) podává k ministryni spravedlnosti žádost o upuštění od výkonu zbytku trestu.
2. 6. 1997 - Spolek ŠALAMOUN (v dopise ministryni spravedlnosti) navrhuje společenskou záruku na propuštění G. Oganezova z výkonu trestu.
10. 6. 1997 - Ministerstvo spravedlnosti ČR zahajuje řízení o žádosti (o upuštění od výkonu zbytku trestu).
25. 8. 1997 - Rozhodnutí ministryně spravedlnosti. Žádosti odsouzeného Oganezova o upuštění od výkonu zbytku trestu nevyhovuje, neboť pro takový postup neshledává důvody.
prosinec 1997 - Konzul Ruské federace žádá v oficielní notě ministryni spravedlnosti o upuštění od výkonu zbytku trestu pro odsouzeného G. Oganezova. I tato žádost je zamítnuta.

Návrh na povolení obnovy řízení měl být projednáván dne 3. 3. 1998 u Obvodního soudu pro Prahu 1. V té době však odsouzenému G.Oganezovi zbývaly do vypršení trestu pouhé dva měsíce. Z těchto důvodů vzal svou žádost o povolení obnovy řízení zpět.
Květen 1998 - Po skončení výkonu trestu byl G. Oganezov deportován do Moskvy. Právní zástupce JUDr. Jiří Kulvejt připravuje podnět ke stížnosti pro porušení zákona, který je podán na Vrchní státní zastupitelství v Praze dne 17. 10. 1998.


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.