Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* PŘÍPAD FRANTIŠKA NOVÁKA - VĚZNĚNÉHO PARAPLEGIKA
  Vydáno dne 19. 07. 2004 (3385 přečtení)

Archiv spolku ŠALAMOUN obsahuje i výjimečný případ, který se týká tělesně postiženého muže, který byl vzat do vazby a setrval v ní devatenáct měsíců. František Novák, který je po úraze z dopravní nehody ochrnutý do půli těla a odkázaný na invalidní vozík, byl v důsledku své podnikatelské aktivity obviněn z trestného činu zkráceni daně, poplatku a podobné dávky (§ 148 tr. žák.) a od ledna 1996 byl usnesením Okresního soudu v Hradci Králové vzat do vazby.


V době rozhodování o vazbě byl František Novák osobou zdravotně postiženou, ale nikoliv nemocnou. Přesto byl umístěn na interní oddělení vězeňské nemocnice na Pankráci mezi osoby opravdu nemocné, často i infekčně. Po sedmnácti měsících vazby, kdy obviněného navštívil ve věznici vyšetřovatel pouze dvakrát (pokaždé na dobu cca 20 minut!), se obrátil obhájce Františka Nováka na spolek ŠALAMOUN s žádostí o pomoc, neboť zdravotní stav jeho klienta se rapidně zhoršil.
Členové spolku se začali případem intenzívně zabýval a zjistili, že Zákon o výkonu vazby i Řád výkonu -vazby pamatuje na specifickou úpravu u mladistvých a žen, nikoliv však na osoby zdravotně postižené- Listina základních práv a svobod v či. 29, odst. i. přiznává právo na zvýšenou ochranu zdraví jak mladistvým a ženám, tak i osobám zdravotně postiženým. ČI. 31 Listiny zakotvuje právo na ochranu zdraví obecně a nečiní žádných výjimek.
Nikde v zákoníku však není jediné ustanovení, které by stanovilo výjimečnost braní do vazby osob stejně postižených jako pan František Novák, anebo zvláštnosti výkonu vazby u těchto osob. A že tedy umístění F. Nováka do vězeňské nemocnice bylo nezákonnou improvizací, kdy práva obviněného jsou krácena (nejsou mu umožněny vycházky, nemůže nakupovat v kantýně, rozhovory s obhájcem neprobíhají soukromě, ale na chodbě nemocnice za stálé přítomnosti vězeňské služby a zdravotního personálu). Protože stížnost proti usnesení o prodloužení vazby a ústavní stížnost byla zamítnuta. rozhodli se Členové spolku ŠALAMOUN, že tento případ vyžaduje mimořádný způsob přístupu. Nejprve však chtěli navštívit obv. Nováka ve vazbě, aby se přesvědčili o jeho zdravotním stavu Podvakráte se členové spolku (John Bok a Lenka procházková) dostavili na základě písemného povolen návštěvy do věznice na Pankráci po hodině čekání byl vždy vyrozuměni službou, že jejich návštěva je zrušena Následně se od snoubenky Františka Nováka a současní i od jeho obhájce dověděli, že k opakovanému zrušení návštěvy došlo proto, že František Novák vážné horečnaté onemocněl a byl „na kapačkách" . Po této informaci se obi členové spolku rozhodli uspořádat tiskovou konferenci, n; které o případu informovali novináře a uvedli, že od 28. 5. 1997 zahajují Časově neomezenou hladovku n podporu požadavků Fr. Nováka.
Hladovku zahájili 28. 5. 1997 . Tento apel byl určen Okresnímu soudu v Hradci Králové, který by! odpovědny za usnesení o prodloužení vazby.
Dne 2. 6. se uskutečnila schůzka Lenky Procházkové a Johna Boka s vedením pankrácké věznic a vězeňské nemocnice. Při jednání s vedením věznice výši najevo, že Okresním soudem v Hradci Králové byl vyčerpány již všechny vazební důvody vyjma možnost že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se vyhni trestnímu stíhání. Toto zbývající zdůvodnění dle § 68 písm. a) tr. řádu však členové ŠALAMOUNA považovali z absurdní vzhledem k nepohyblivosti obviněného a k tonu že mu byl již v roce 1995 odebrán cestovní pas. V závěr setkání' navštívili oba hladovkáři Františka Nováka na jeho cele ve vězeňské nemocnici. Přesvědčili se, že v rámci velmi omezených možností tohoto zařízení je obviněnému poskytována nezbytná péče. Což ovšem pro paraplegika nestačí, neboť vězeňský režim mu neumožňuje nutné rehabilitační cviky a patřičné sociální zázemí.
Členové spolku proto pokračovali v hladovce posíleni o dalšího protestujícího, neboť se k nim přidala i Radka Odložilová -Čáslavská.
Vzhledem k průběžné medializaci případu vydal ředitel věznice příkaz, aby obviněný paraplegik by! převezen do vazební věznice v Českých Budějovicích, kde byla zprovozněna jedna bezbariérová cela. Po převozu se však ukázalo, že se jedná o vlhkou a studenou suterénní místnost. V tomto nevhodném prostředí obviněný František Novák okamžitě horečnatě onemocněl. Následující den musel být sanitkou a za účasti primáře převezen zpět na interní oddělení nemocnice na Pankráci. Mezitím oslovili členové ŠALAMOUNA předsedu senátu OS v Hradci Králové Mgr. Karla Peřinu a žádali, aby obviněný František Novák byl vyšetřován na svobodě a nabízeli společenskou záruku. Soudce je požádal, aby hladovku přerušili, než soud dojde k rozhodnutí. 21.7. vydal OS v Hradci Králové usnesení, v kterém přijal záruky spolku ŠALAMOUN a peněžitou záruku rodiny F. Nováka a obviněný byl po devatenácti měsících propuštěn z vazby. V současné době pokračuje vyšetřování případu jen velmi zvolna a takříkajíc nekoncepčně, což vede členy spolku k názoru, Že vazba obviněného Fr. Nováka byla účelovou a nikoliv nutnou záležitostí.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

12. 1. 1996 - OS v Hradci Králové rozhodl o vzetí Františka Nováka do vazby (dle § 67 písm. a) b). tr. řádu vazba několikrát prodloužena, stížnosti zamítnuty.
27. 5. 1997 - tisková konference spolku ŠALAMOUN.
28. 5. 1997 - zahájení hladovky.
2. 6. 1997- jednání spolku ŠALAMOUN s vedením věznice na Pankráci, návštěva obviněného ve vězeňské nemocnici.
5. 6. 1996 - převoz obviněného do vazební věznice v Českých Budějovicích.
6. 6. 1997 - převoz obviněného z věznice v Budějovicích na interní oddělení vězeňské nemocnice.
10. 6. 1997-jednání hladovkám se soudcem Mgr. Karlem Peřinou o propuštění F. Nováka na společenskou záruku spolku ŠALAMOUN, návštěva obviněného ve věznici.
13- 6- 1997 - přerušení hladovky, aby měl soud čas na rozhodnutí.
21. 7. 1997 - usnesení OS v Hradci Králové, kterým byl obviněný František Novák propuštěn z vazby na záruku spolku ŠALAMOUN a peněžité záruky, kterou složila jeho rodina.


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.