Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* PŘÍPAD ING. VIKTORA ŠUSTRA
  Vydáno dne 19. 07. 2004 (3820 přečtení)

Tento případ jsme bohužel začali sledovat až v době odvolacího jednám. Domníváme se, že v této kauze došlo k chybné kvalifikaci trestného činu, který měl být (opět dle našeho názoru) hodnocen jako nutná obrana, případně jako nepřiměřená obrana.

Ing. Viktor Šustr byl však obžalován z trestného činu pokus vraždy (podle § 8 odst.l tr. zák, a § 219 odst. l tr. zák.), shledán vinným a odsouzen nejprve k 19 letům odnětí svobody nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou, později mu senát Městského soudu v Praze zmírnil trest na 13 let odnětí svobody. I proti tomuto rozsudku se obžalovaný odvolal, ale Vrchní soud v Praze jeho odvolání zamítl. Odsouzený následně podal ústavní stížnost, která však byla také zamítnuta, neboť nesplňovala formální náležitosti.
Členové spolku Šalamoun případ medializován a později podali na NSZ v Brně podnět ke stížnosti pro porušení zákona. NSZ předalo podnět Ministerstvu spravedlnosti, které na adresu Šalamouna konstatovalo, že stížnost je nedůvodná a že k porušení zákona nedošlo. Po vyčerpání těchto opravných možností a také z důvodu, že lhůta pro podání stížnosti do Štrasburku vypršela, požádali členové Šalamouna prezidenta republiky o zvážení možnosti udělit odsouzenému milost. Ředitelka odboru styk s veřejností KPR navštívila společně s Lenkou Procházkovou odsouzeného Viktora Šustra ve valdické věznici, aby si osobně doplnila informace o případu a mohla zahájit řízení o udělení milosti. Jiný způsob, jak zabránit nespravedlnosti, bohužel už není.

K události, která vedla k obvinění z trestného činu, došlo 23. 4. 1995 kolem třetí hodiny ráno v Plzeňské ulici v Praze 5 v penzionu „Rosemary", jehož majitelem byl Ing. Šustr.

Podle jeho verze byl při vystupování z auta surově napaden neznámým mužem (Ladislavem Papouškem), který na něm vymáhal (pro další osobu) peníze, přitom jej zmlátil, poranil, ohrožoval pistolí a později, když se konfliktní situace přesunula dovnitř penzionu do prostoru WC, došlo při zápase o zbraň (tentokrát Šustrovu) nejméně ke dvěma výstřelům, které zasáhly Ladislava Papouška. Viktor Šustr poskytl k převozu zraněného Papouška do nemocnice své auto a také telefonicky přivolal policii, aby okolnosti konfliktu vyšetřila. Téže noci byl i on lékařsky vyšetřen (vyražené zuby, otřes mozku, poranění hlavy) a učinil svědeckou výpověď do protokolu, na jejíž verzi setrval i v průběhu dalšího vyšetřování. Podle verze Ladislava Papouška začal konflikt ze strany V. Šustra, Papusek byl údajně napadený, sám prý pistoli neměl, na WC na něj Šustr střílel zákeřně zezadu.

Svědkové průběh konfliktu na WC nemohli vidět, slyšeli zvuk rvačky, neboť dveře do chodby byly zavřené. Začátek situace od příjezdu Viktora Šustra k penzionu popsala svědkyně Kateřina Mullerová, z jejíž výpovědi jasně vyplývalo, že Papoušek skutečně Šustra surově napadl (během agrese mu roztrhal košili, knoflíčky byly nalezeny na místě činu, košile v průběhu vyšetřování zmizela), mlátil jeho hlavou o betonový sloup, kde byly druhý den nalezeny stopy krve, jejíž skupina podle analýzy odpovídá krevní skupině, kterou má V. Šustr. Ačkoliv se V. Šustr po celou dobu vyšetřování i později před soudem hájit tím, že jeho jednání bylo nutnou obranou, byl obžalován a pak i odsouzen za pokus vraždy. Nyní je ve výkonu trestu ve věznici ve Valdicích.

Stanovisko spolku ŠALAMOUN

Domníváme se, že v případě odsouzeného Ing. Viktora Šustra došlo rozsudkem Městského soudu v Praze (a usnesením Vrchního soudu v Praze o zamítnutí odvolání) k porušení zákona především chybnou kvalifikací skutkové podstaty trestného činu. Ústavní pořádek zajišťuje právo na spravedlivý proces. Soud se v daném případě neřídil zásadou presumpce neviny, ale vycházel spíš z presumpce viny. Dále byla hrubě porušena zásada in dubio pro reo, neboť soud vycházel spíš z opačné zásady „in dubio contra reo", Zcela tendenčním jednostranným výkladem soudu, který přijal jako jedinou dokázanou verzi celé události zcela nepodloženou hypotézu (podle verze poškozeného), došlo k nezákonnému zkrácení práv obžalovaného v tr. řízení.

Obžaloba byla postavena na verzi poškozeného. Zarážející byl přístup soudu k hodnocení jednotlivých důkazů, které nebylo objektivní, správné a v souladu s objektivní pravdou. Co se týče hodnocení věrohodnosti svědků soud zcela uvěřil svědkům Papouškovi a Jančuškovi, i když oba mají, na rozdíl od obžalovaného, bohatou trestní minulost. Ačkoliv však byl Ladislav Papoušek 6 krát trestně stíhaný a ve výkonu trestu „si odseděl" více než 10 let, soud jeho trestní minulost bagatelizoval. Jeho výpověď před soudem měla známky „profesionálního výstupu" ve srovnání s „korunní" svědkyní Kateřinou Mullerovou, devatenáctiletou dívkou, která je bezúhonnou osobou, před soudem nikdy předtím nestála a z Papouška měla při konfrontaci očividně strach. Soud nicméně hodnotil svědectví Mullerové jako nedůvěryhodné, ačkoliv právě tato svědkyně jako jediná z vypovídajících viděla konflikt mezi Papouškem a Šustrem od počátku. Soud se nezajímal o námitku obhajoby, že rekonstrukce byla provedena chybně a za úmyslně změněných podmínek a že nebyl přizván odborník z oboru balistiky, takže směr výstřelů byl posuzován jen podle výpovědi poškozeného a nikoliv podle stop, které ještě i během hlavního líčení existovaly a obhájkyně na tuto závažnou skutečnost upozorňovala. Obhajoba však nesmí být ignorována a krácena, jinak je porušeno procesní postavení stran .
Z těchto nastíněných důvodů se domníváme, že v případě odsouzeného Viktora Šustra došlo k závažnému porušení zákona.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

23. 4. 1995 - konflikt mezi Ladislavem Papouškem a Viktorem Šustrem
15. 11. 1995 - Městský soud v Praze přijal obžalobu proti Viktoru Šustrovi (sp.zn.:46T7/95).
7. 3. 1996 - Rozsudek Městského soudu v Praze, kterému předsedal JUDr. Dušan Paska. Obžalovaný se odsuzuje podle § 219 tr. žák. s přihlédnutím k § 29 k nepodmíněnému odnětí svobody v délce trvání 19 let (ve věznici se zvýšenou ostrahou). Obžalovaný se proti rozsudku odvolal.
20. 8. 1996 - Vrchní soud v Praze při odvolacím jednání původní rozsudek v plném rozsahu zrušil a vrátil věc opět Městskému soudu v Praze, aby ji znovu projednal a rozhodl.
11. 5. 1997 - Rozsudek Městského soudu v Praze. Obžalovaný se odsuzuje podle § 219 odst. 1. tr. žák. k nepodmíněnému odnětí svobody v délce trvání 13 let, zařazuje se do věznice se zvýšenou ostrahou. Obžalovaný se proti rozsudku odvolal.
15. 7. 1998 - Vrchní soudce v Praze odvolání zamítá.
14. 9. 1997 - Odsouzený podává stížnost na Ústavní soud. Je upozorněn na její formální vady, které se mu vsak nedaří odstranit, neboť už je ve výkonu trestu a jeho obhájkyně s ním přerušuje z finančních důvodů kontakt.
13. 11. 1997 - Usnesení Ústavního soudu, kterým se návrh stížnosti zamítá.
25. 11. 1997 - Spolek Šalamoun podává na NSZ podnět ke stížnosti pro porušení zákona.
7. 5. 1998 - Ministerstvo spravedlnosti informuje spolek ŠALAMOUN o provedeném přezkumném řízení, v kterém nebyly shledány důvody k podání stížnosti pro porušení zákona (ve smyslu ustanovení § 266 odst. 1,2 tr.řádu). Podepsán vedoucí oddělení trestního dohledu JUDr. Jíří Balcer.
10. 6. 1998 - Spolek Šalamoun podává v Kanceláři prezidenta republiky žádost o milost.


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.