Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* Stížnost na postup JUDr.Jiřího Brože, ředitele odboru dohledu a stížností Ministerstva spravedlnosti ČR
  Vydáno dne 24. 07. 2004 (4340 přečtení)

Vážený pane předsedo vlády,
obracíme se na Vás jako na úřadujícího ministra spravedlnosti se stížností na postup JUDr.Jiřího Brože, ředitele odboru dohledu a stížností Vašeho ministerstva.

Dne 5.4.2004 jsme poslali Vašemu předchůdci podnět ke stížnosti pro porušení zákona ve prospěch odsouzeného Radima Spurného, odsouzeného za vraždu manželky k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 12 let. Máme pochybnosti o správnosti rozhodnutí soudu, protože rozsudek se opírá pouze o nepřímé důkazy, které netvoří logický uzavřený celek. Máme dojem, že základním důvodem odsouzení byla okolnost, že odsouzený byl „při ruce“ a orgány činné v trestním řízení nechtěly mít nevyřešený případ. O vině odsouzeného pochybujeme hlavně proto, že potřísnění povrchu jeho těla povýstřelovými zplodinami podle soudní znalkyně odpovídá pouze sekundární kontaminaci. Nápadné je, že odsouzený měl málo povýstřelových zplodin v hustých a mastných vlasech, které by jich při primární kontaminaci musely být plné. Klíčovým důkazem proti němu byl výpočet doby úmrtí zavražděné, v kterém je hrubá početní chyba. Soud o ní ví, ale posudek znalce má pro něj hodnotu posvátné krávy a navíc se nesprávný výsledek výpočtu hodí do jeho konstrukce. Proto se vědomě a se záměrem škodit drží nesprávné hodnoty. Tyto dva důkazy v případě odstranění vady výpočtu doby smrti vylučují přítomnost odsouzeného na místě v době vraždy. Není ani spolehlivě zjištěno, zda odsouzený vlastnil zbraň. Velká část pochybných důkazů, jež soud použil na podporu své „víry“ ve vinu odsouzeného, pochází od pochybných osob, s nimiž je odsouzený v závažném obchodněprávním sporu. Máme obavy, že soud k tragedii zavražděné mladé ženy přidal ještě další hrůzu v podobě 12letého uvěznění odsouzeného a zbavil tak jejich malé děti obou rodičů. Řízení by bylo třeba obnovit a provést pečlivěji, aby se vyloučily pochybnosti a odstranila případná křivda.

Náš podnět svévolně zamítl JUDr.Jiří Brož a své rozhodnutí označil za konečné. Vydal je již 2.6.2004, ale z ministerstva je nechal odeslat až 7.7.2004. Zřejmě se tím úmyslně pojistil proti možnosti, že bychom se nezalekli jeho drzého výroku o konečnosti rozhodnutí a stížností u ministra jeho stanovisko zvrátili. Jednal tak úmyslně ke škodě odsouzeného, který je možná nevinný. Pokud mu v tomto ohledu křivdíme, pak je nepochybné, že zadržování zaslání dopisu po dobu delší než jeden měsíc je mimo to důkazem administrativního nepořádku v jeho odboru, bohužel ne důkazem jediným. Udivuje nás, že zrovna na ministerstvu spravedlnosti, které by mělo být vzorem v dodržování lhůt a standardních administrativních postupů, je trpěna taková zjevná nedbalost.

Další naše výhrada se týká samotné skutečnosti, že o zamítnutí podnětu rozhodl zřejmě sám JUDr.Brož, kterému taková pravomoc nepřísluší. Právo podat stížnost pro porušení zákona přísluší osobně ministrovi jako ústavnímu činiteli, nikoli ministerstvu jako úřadu. Ředitel odboru o ní v žádném případě nesmí rozhodovat, a pokud oznamuje žadateli rozhodnutí ministra, smí tak učinit pouze na základě jeho zmocnění, na které se musí odvolat. Formulace „ministerstvo spravedlnosti oznamuje…“ je v tomto případě naprosto nepřípustná.

Nemůžeme se také smířit s tím, že k znehodnocení šesti stran našeho pečlivě vypracovaného a argumenty vybaveného textu stačí jedna věta nějakého reliktu normalizační byrokracie. Vaši líní úředníci považují občany za tupé stádo, kterému nejsou povinni vysvětlovat důvody svých scestných rozhodnutí. Nerozumíme tomu, proč v tomto státě za těchto okolností mluvíme o demokracii. V době působení disidenta JUDr.Oty Motejla ve funkci ministra dostávali stěžovatelé zdůvodnění zamítnutí podnětů až v rozsahu několika stran. Tento zvyk se udržel ještě na počátku působení JUDr. Jaroslava Bureše. S postupující byrokratizací státu byl zvyk slušného jednání se stěžovateli opuštěn a nahrazen jednovětou arogancí. Pokud zdůvodňování odmítnutí stížností zvládal aparát ministerstva dříve, mimo rostoucí povýšenosti a lenosti úřednictva není důvodu, proč by to nemohl zvládnout i nyní.

Žádáme Vás, abyste toto nehorázné zacházení s naším podnětem nechal vyšetřit. Je třeba samostatně zjistit, zda 2.6.2004 měl JUDr.Jiří Brož písemné pověření Vašeho předchůdce v této věci za něj rozhodnout, případně zda rozhodl ministr a pověřil průkazným způsobem JUDr.Brože k oznámení výsledku řízení. Domníváme se, že Vy sám jste již v době po ustanovení úřadujícím ministrem ve věci nemohl rozhodnout, protože již bylo po lhůtě; maximálně jste mohl pověřit JUDr.Brože, aby sice pozdě, ale přece nás vyrozuměl o zamítnutí. Ale i v případě, že jste jej zmocnil, byl povinen se na to odvolat a podat nám aspoň stručné zdůvodnění.

Konstatujeme, že Váš úředník pravděpodobně jednal protiprávně tím, že si svévolně přisvojil kus pravomoci ústavního činitele a úmyslně nebo z nedbalosti poškodil důležitý životní zájem odsouzeného. Pokud vedení ministerstva takové jednání umožnilo dlouhodobým nedbáním upozorňování na opakující se závady v jednání JUDr.Jiřího Brože, mělo by cítit odpovědnost a hledat cestu k nápravě. V této chvíli neznáme způsob, jakým by bylo možno napravit důsledky postupu JUDr.Brože pro osud ods. Radima Spurného. Necítíme ani potřebu jej hledat, protože jsme tuto situaci nezavinili. Nechť přemýšlejí úředníci ministerstva.

S úctou

John Bok, předseda spolku Šalamoun


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.