Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* Sdělení
  Vydáno dne 05. 08. 2004 (1929 přečtení)

Občanské sdružení Šalamoun vyzvalo podáním ze dne 14.6.2004 nejvyšší státní zástupkyni ČR, aby podala dovolání ve prospěch ods.Adély Rajdlové, odsouzené Vrchním soudem v Praze za pokus o vraždu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 7 let. Současně podání obsahovalo podnět k obnovení trestního stíhání Erika Smatany, podezřelého z pokusu o znásilnění pí.Adély Rajdlové.

Občanské sdružení Šalamoun nespecifikovalo právní důvod dovolání, jeho nalezení přenechalo na NSZ.

NSZ odpovědělo dopisem ze dne 18.6.2004, který obsahoval sdělení, že pí.nejvyšší státní zástupkyně neshledala zákonný důvod k podání dovolání, avšak spis byl postoupen ke konečnému rozhodnutí ministrovi spravedlnosti (funkce nebyla obsazena), který by mohl podat stížnost pro porušení zákona.Současně NSZ doporučilo příslušnému obvodnímu státnímu zastupitelství, aby uvážilo obnovení trestního stíhání Erika Smatany. NSZ vyloučilo možnost podat dovolání z důvodu dle §265b odst.1písm.g - nesprávná právní kvalifikace skutku.

Občanské sdružení Šalamoun vzalo s uspokojením na vědomí, že pí.nejvyšší státní zástupkyně podala podnět ministrovi ke stížnosti pro porušení zákona, avšak bylo překvapeno implicitně zahrnutým potvrzením právní kvalifikace skutku jako tr.č. pokusu o vraždu. Popis skutku v rozsudku takové kvalifikaci neodpovídá. Poslal proto dotaz NSZ. NSZ odpovědělo dopisem z 30.6.2004, jímž jednou větou potvrdilo,že trvá na svém stanovisku , bez toho, že by se vypořádalo s námitkami, uvedenými v dopisu spolku Šalamoun.

Právo podat stížnost pro porušení zákona je osobním právem ministra jako ústavního činitele, nikoli ministerstva jako úřadu. Dne 1. července 2004 zaslal ředitel odboru dohledu a stížností MSp dopis spolku Šalamoun, v němž oznámil zamítnutí podnětu ke stížnosti pro porušení zákona - výslovně se ovšem zmínil o podnětu z 25.5.2004, tedy o novinovém článku, který v žádném případě nebyl oficielním podáním spolku Šalamoun. Dopis se neodvolává na pověření ministrem a vzhledem k datu je nepravděpodobné, že by úřadující ministr spravedlnosti vůbec o věci věděl. Lze se právem domnívat, že si ministerský úředník přisvojil pravomoc ústavního činitele a zneužil ji ke škodě nespravedlivě odsouzené pí.Adély Rajdlové. Je na místě otázka, zda je skutečně nezbytné, aby bylo do nekonečna umožňováno starým normalizačním kádrům, aby poškozovali občany.

Dne 16.7.2004 byl o odsouzené doručeno dovolání NSZ v její neprospěch, jímž se NSZ domáhá, aby jí v novém řízení byl uložen trest aspoň na spodní hranici trestné sazby, t.j. 10 let nepodmíněně.

Je pozoruhodné, že v dovolání v neprospěch odsouzené se výslovně uvádí, že popis skutku v rozsudku Vrchního soudu v Praze neodpovídá skutkové podstatě tr.č. pokusu o vraždu, ale tr.č. poškození zdraví, a není jasné, proč VS věc kvalifikoval jako pokus o vraždu. Tento text paradoxně potvrzuje domněnku spolku Šalamoun, že kvalifikace jednání nespravedlivě odsouzené je nesprávná, a je zde tedy důvod k dovolání.

Působí to dojmem, že autor dopisu z 18.6.2004 nevěděl, že NSZ podalo dne 9.6.2004 dovolání v neprospěch odsouzené, popř. že na NSZ proběhla k věci dvě řízení, jež nebyla vzájemně koordinovaná: jedno na základě článku Martina Stína z 24.5.2004 a výzvy spolku Šalamoun k dovolání , které vyústilo v postoupení věci ods.Adély Rajdlové ministrovi spravedlnosti a případu Erika Smatany obvodnímu státnímu zástupci, druhé na základě podnětu VSZ v Praze, které vyústilo v dovolání v neprospěch odsouzené. Také je možné, že autor dopisů NSZ z 18. a 30.6.2004 neuznal za vhodné sdělit občanskému sdružení Šalamoun, že se NSZ ztotožňuje s odsouzením pí.Adély Rajdlové a podalo dovolání v její neprospěch. V tom případě by bylo třeba jeho dopisy chápat jako záměrné matení jejich příjemců, pohrdání občanskou společností a výsměch občanskému sdružení. Nechť je pravdivá kterákoli verze, vyplývá z ní pochybnost o úrovni řídící činnosti nejvyšší státní zástupkyně a respektu státních zástupců k občanské společnosti.

Ing. Zd. Jemelík


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Zdeněk Jemelík )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.