Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* Stížnost spolku Šalamoun úřadujícímu ministru spravedlnosti z 20.7.2004
  Vydáno dne 28. 08. 2004 (2386 přečtení)

Praha 20.7. 2004
Věc: Stížnost na postup JUDr.Jiřího Brože, ředitele odboru dohledu a stížností Ministerstva spravedlnosti ČR

Vážený pane předsedo vlády,

obracíme se na Vás jako na úřadujícího ministra spravedlnosti se stížností na postup JUDr.Jiřího Brože, ředitele odboru dohledu a stížností Vašeho ministerstva. Navazujeme na dopis z 12.7.2004, jímž jsme si stěžovali na jeho nezákonné nakládání s naším podnětem ke stížnosti pro porušení zákona ve prospěch ods. Ing.Radima Spurného.

Jsme nuceni naši stížnost rozšířit, protože jsme obdrželi další „oznámení ministerstva spravedlnosti o zamítnutí podnětu ke stížností pro porušení zákona,“ které tentokrát směřuje proti podnětu, podanému ve prospěch ods.Adély Rajdlové. Toto nezákonné „rozhodnutí“ nese datum 1.7.2004. V ten den jste již byl pověřen panem presidentem dočasným řízením ministerstva spravedlnosti, nebo při nejmenším pan ředitel JUDr.Brož věděl, že budete během několika hodin pověřen. Nevěříme, že hned při nástupu do funkce jste měl čas věnovat se takové záležitosti a usuzujeme tedy, že JUDr.Jiří Brož jednal na vlastní pěst. Lhůta pro rozhodnutí o podnětu byla vyčerpána asi z 50-60%. Jeho nezákonné rozhodnutí přisvojit si pravomoc ústavního činitele k úmyslnému jednání ke škodě odsouzené nelze tedy omluvit nebezpečím prodlení. Jedinou jeho příčinou je zřejmě navyklá arogance normalizačního kádru.

„Rozhodnutí“ JUDr.Jiřího Brože má další vadu, která je příznačná pro písemnosti, vycházející z jeho odboru, a to hrubou nedbalost při vypracování textu. Tento paskvil totiž odmítá naše podání z 25.5.2004. My jsme ale podali 15stránkový podnět ke stížnosti pro porušení zákona ve prospěch ods. Adély Rajdlové až 14.6.2004. Není to první případ v praxi p. ředitele JUDr.Brože, kdy činí rozhodnutí k neexistujícím písemnostem, případně rozesílá písemnosti s administrativními vadami. Zaráží nás, že právě na ministerstvu spravedlnosti je za peníze daňových poplatníků dlouhodobě trpěna tak nízká administrativní kultura vyřizování písemností.

K věci samé dodáváme, že 24.5.2004 vyšel v Literárních novinách článek Martina Stína „Bojovná Marcela…“, který velmi povrchně reagoval na reportáž TV Nova z 18.5.2004 o osudu ods. Adély Rajdlové. Autor tehdy neznal odsouzenou a neměl k disposici trestní spis. Jeho článek nebyl v žádném případě oficielním vystoupením naší organizace, byl pouze vyjádřením jeho soukromého názoru, na který měl samozřejmě právo. Autor byl překvapen, když mu NSZ oznámilo e-mailem, že jeho povrchní text vyhodnotilo jako podnět k přezkumu trestní věci ods. Adély Rajdlové. Zdá se, že stejný podivuhodný přístup k článku zaujalo i Ministerstvo spravedlnosti ČR. Reakce NSZ a MSp na článek v Literárních novinách je překvapující, protože mělkost textu k ní neopravňuje.

Konstatujeme tedy, že JUDr. Jiří Brož nezákonně zamítl náš údajný podnět ke stížnosti pro porušení zákona z 25.5.2004, který jsme nepodali. Kromě toho, že si přisvojil pravomoc ústavního činitele, která mu nepřísluší, projevil právní nezralost tím, že zcela bezdůvodně vyhodnotil novinový článek Martina Stína jako oficielní podání naší organizace a seznámil nás se svým – jinak nesprávným- rozhodnutím, ač k tomu nebyl důvod. Doporučujeme Vám, abyste uvážil, zda je skutečně nezbytné, aby normalizační kádr, „starý osvědčený soudruh“ JUDr.Jiří Brož vykonával dále funkci ředitele, když z jeho oddělení trvale odchází administrativní zmetky a jeho sklon k zasahování do pravomoci jiných úředníků je chronický až patologický; tím, že si přisvojil kus výlučné pravomoci ministra, překročil hranici únosnosti jeho chorobné posedlosti mocí.Trváme dále na tom, že nezákonné rozhodnutí JUDr. Jiřího Brože je ve vztahu k našemu podnětu z 14.6.2004 právně neúčinné, protože bylo vydáno neoprávněnou osobou a z jeho označení je zřejmé, že se našeho podnětu ani netýká. Upozorňujeme Vás, že lhůta pro podání stížnosti pro porušení zákona vyprší během několika dní. Protože NSZ provedlo přezkum trestní věci ods.Adély Rajdlové, postoupilo Vám její trestní spis a své stanovisko k němu, nic Vám nebrání podat stížnost pro porušení zákona sice na poslední chvíli, ale stále ještě včas, v nejhorším případě ji podat jako blanketní a v zákonné lhůtě ji doplnit. Nevíme, zda stanovisko NSZ je kladné či záporné, protože arogantní státní zástupci necítí potřebu vysvětlovat občanské chátře vznešená hnutí své mysli a s obsahem stanoviska nás neseznámili. Názorem NSZ nejste vázán.

Upozorňujeme Vás, že nezákonné rozhodnutí o zamítnutí podnětu ke stížnosti pro porušení zákona zaslal JUDr.Jiří Brož také Ing.Zdeňkovi Jemelíkovi. Ten je sice řadovým členem spolku Šalamoun, avšak žádný podnět ke stížnosti pro porušení zákona nepodal ani 25.5.2004, ani dříve či později.

Analyzovali jsme souběžné procesy proti Adéle Rajdlové a Eriku Smatanovi velmi pečlivě a považujeme některé klíčové závěry soudců za produkt patologického myšlení. Známe dnes velmi dobře odsouzenou i její rodinu, takže jsme způsobilí potvrdit absenci sklonu k agresivitě možná lépe než soudní znalci, kteří ji ale beztak vylíčili jako neagresivní osobu. Považujeme celý komplex rozsudků – s výjimkou rozsudků Obvodního soudu pro Prahu 4 – za otřesný doklad o jednom z nejskandálnějších omylů justice, či přesněji řečeno justičních zločinů, s nímž jsme se během naší praxe setkali. Žádáme Vás proto, abyste podnikl jakýkoli účinný krok k záchraně nespravedlivě odsouzené.

Příběh „Adélky Vražednice“ nás utvrzuje v názoru, že dlouhodobý výkon funkce soudce trestního senátu je značnou psychickou zátěží a během let může vyvolat patologické změny mentality. Doporučujeme, aby ministerstvo spravedlnosti zavedlo novelizací zákona o soudech a soudcích č.6/2002 Sb. povinnost soudce podrobovat se v pravidelných intervalech psychologickému a psychiatrickému vyšetření, jehož výsledek by mohl být důvodem k odvolání soudce z funkce ze zdravotních důvodů. V současné situaci stát teoreticky připouští, aby mentálně poškozený soudce ničil až do odchodu do důchodu životy občanům, kteří se mu dostanou do rukou jako obžalovaní. Je to neúnosný stav a jsme přesvědčeni, že počet odvolaných soudců by byl neuvěřitelně vysoký. Takové opatření nebude soudci vítáno, ale je třeba vzít v úvahu, že soudci nakládají s jedním z nejdražších statků, jimiž je lidská bytost vybavena – osobní svobodou. Bohužel musíme konstatovat, že v této zemi bývají občas zbavováni osobní svobody lidé, kteří se ničím neprovinili. Je sporné, zda za této situace máme právo prohlašovat se za civilizovanou zemi.

S úctou

John Bok, předseda spolku Šalamoun


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.