Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* TISKOVÁ KONFERENCE JOHNA BOKA
  Vydáno dne 22. 10. 2004 (2635 přečtení)

Zdeněk Jemelík, Praha; zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com
Text k volnému šíření.

Ve čtvrtek 21.10.2004 zahájil tiskovou konferencí v Balbínově poetické hospůdce John Bok, signatář Charty 77 a předseda občanského sdružení Šalamoun, své další tažení za senátorským křeslem. JB kandiduje v obvodu Praha 10 jako nezávislý na kandidátní listině Balbínovy poetické strany jako jediný její kandidát.

Tiskovka byla téměř pečlivě utajená. Organizátoři se spolehli na to, že redakce sledují zprávy ČTK a individuální pozvánky nerozeslali. Zúčastnilo se proto jen pár novinářů, převážně těch, kteří dostali na poslední chvíli upozornění z redakce webových stránek občanského sdružení Šalamoun. Je to škoda, protože vstupní vystoupení JB mělo hodnotu kvalitní vysokoškolské politologické přednášky. Je ale naděje, že v příštím týdnu se uskuteční další tiskovka, a tentokrát členové Šalamouna o tom uvědomí novináře, ať se to jejich guru bude líbit či nikoli.

John Bok se pokoušel o zvolení do Senátu již dříve. Vstup do volební kampaně není tedy pro něj žádným životním zlomem. Úplně jiný význam ale má jeho volební kampaň pro Balbínovou poetickou stranu, která se dosud vždy tvářila jako klub recesistů, jejichž hlavním cílem je zesměšňovat projevy Absurdistánu v české politice a dokonce hrdě hlásala světu, že nemá politický program. Při příležitosti Bokovy kandidatury v rámci diskusí s ním o jeho představách o případném působení v Senátu však nakonec vytvořila program, který je sice velmi stručný, ale konkrétní. Strana ani JB nepociťují potřebu vyjádřit se nekonkrétně ke všem konkrétním problémům naší současnosti, jak to dělají „kamenné“ politické strany. Jsou v tomto směru upřímní. Sahají jen tam, kam stačí jejich síly. Ukazují při tom, že myšlenkový potenciál této malé skupiny poněkud výstředních intelektuálů vůbec není zanedbatelný.

Kromě setrvání na ústřední myšlence oddanosti vlasti, vyjádřené citátem z myšlenek Bohuslava Balbína, lze jejich program shrnout do tří bodů. Obsahuje především projekt originální varianty většinového jednokolového volebního systému. Podle představ Balbínovců by pro volby do Poslanecké sněmovny PČR měla být republika jediným volebním obvodem. Nejsilnější politická strana by automaticky získala 50% poslaneckých mandátů. Zbytek by se proporcionálně rozdělil mezi ostatní zúčastněné strany. Kvórum volitelnosti by bylo tak nízké, aby i malé skupiny voličů „stejné víry“ našly ve sněmovně zastoupení. Lze samozřejmě diskutovat o tom, zda by 50% hranice mandátů nepoškodila vítěznou politickou stranu, která by případně získala vyšší podíl hlasů, ale zůstává skutečností, že tento zdánlivě paradoxní systém by umožnil na jedné straně vytvořit spolehlivou parlamentní většinu, a současně zajistil zastoupení i názorovým menšinám. Je to hezký, i když neobvyklý nápad. Druhým bodem je podpora přímé volby prezidenta republiky a rozšíření pravomocí hlavy státu. Balbínovci jednoznačně podporují kontroverzní poslanecký pozměňovací návrh zákona, který vybavuje prezidenta pravomocí odvolávat jím jmenované činitele a jmenovat a odvolávat také jejich zástupce. Požadují však, aby byl návrh doplněn o ústavní pojistky proti případnému zneužití velké koncentrace pravomocí do rukou prezidenta (např. veto Senátu). Mimo to požadují – v návaznosti na dlouholeté zkušenosti občanského sdružení Šalamoun z vyjednávání s prezidentem o milost pro nespravedlivě odsouzené – aby pravomoc prezidenta byla rozšířena o právo podat stížnost pro porušení zákona Nejvyššímu soudu ČR a o právo nařídit obnovu trestního procesu. Třetím, specificky „šalamounským“ bodem programu je usilování o zlepšení situace v činnosti represivního aparátu za účelem předcházení a nápravy justičních přehmatů a zločinů.

Na tiskovce padla i otázka podpory kandidatury JB Václavem Havlem. Ten již 23.8.2004 vyjádřil své mínění následujícím písemným sdělením: „Johna Boka znám mnoho let jako člověka citlivého s velkým smyslem pro spravedlnost, ale i jako člověka dost vznětlivého. Nicméně kdo ví, zda právě někdo takový by nebyl tím správným kořením našeho Senátu?“ V měsíci říjnu se pak jeho tajemník nechal informovat o ostatních kandidátech v obvodu Praha 10, aby Václav Havel „nedopatřením“ nepodpořil také někoho, kdo bude soupeřit s JB o hlasy voličů. Proč to nakonec Václav Havel vědomě udělal vyjádřením podpory novináři Štětinovi, není známo. JB tuto okolnost odmítl komentovat s tím, že Václav Havel je takový, jaký je. Připomněl pouze, že se osobně znají přibližně 30 let, JB byl dlouhou dobu neoficielním maiordomem domácnosti Havlových s právem volného vstupu do jejich bytu i v době jejich nepřítomnosti, byl vazebně stíhán za účast na akci na podporu trestně stíhaného Václava Havla a v pohnutých dnech v listopadu 1989 velel Havlově osobní ochrance.

Tiskovka potvrdila, že bude-li JB zvolen, vstoupí na půdu Senátu muž osobitého myšlení, s velkou životní a politickou zkušeností. Bude zarputile bojovat nejen za zájmy svého volebního obvodu, ale hlavně za zlepšení údělu nespravedlivě stíhaných a za ozdravení našich politických poměrů.


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.