Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* Dopis Johna Boka Ministru Bublanovi
  Vydáno dne 13. 11. 2004 (2786 přečtení)

V Praze dne 19. října 2004

Vážený pane ministře,

přečetl jsem si se značným zpožděním váš rozhovor s redaktorem deníku Právo, panem Alexandrem Kramerem. Vaše odpovědi jednoznačně vykazují neochotu na kladené otázky pravdivě a věcně odpovídat.

Na rozdíl od doby před listopadem 1989 Vám dnes může novinář klást nepříjemné otázky a Vy jako služebník veřejnosti, jenž si Vás platí, jste nucen odpovídat. Ochota odpovídat pravdivě či se pouze snažit vykroutit a neříct de facto nic, je mírou, jak dalece se za služebníka veřejnosti cítíte být a jsou li vaší spoluobčané pro Vás soudnými jedinci čí banda pitomců, kterým můžete namluvit to, co se Vám zlíbí, ať věří či nevěří.

Je zřejmé, že si pletete, kdo je Váš chlebodárce. Není jim Váš vládní šéf a instalatér do vaší nynější funkce, Stanislav Gross, jehož píseň, prostřednictvím výkladů, které se snažíte vydávat za skutečnost, zpíváte. Jsme jim my, vaší spoluobčané.

Stanislav Gross Vám přenechal vnitro plné svých oddaných nohsledů a vykonavatelů jeho vůle. Zanechal vám resort, který inklinuje k čím dál většímu zasahování do práv občanů, neprůhledný, nijak nezávisle kontrolovatelný. Budete li se dovolávat existence Inspekci ministra vnitra, musím Vás upozornit, že za léta jejího působení, sama vyprodukovala řadu nezákonnosti, dá se dokonce říci, že doslova zločinů. Kryla a nadále kryje nezákonné jednání mnohých policistů, kteří hrubým způsobem zneužili svých pravomocí a nepodloženě kriminalizovaly nespočet nevinných lidí, kdy stěžovatele odbývala konstatováním, že neshledala opodstatněnost jejich podání, ač zjevné důkazy hovoří o opaku, a na druhou stranu v nemálo případech obvinila a kriminalizovala poctivé policisty, kteří se z různých důvodů stali nepohodlnými.

Je nepřípustné, aby v právním a demokratickém státě, byli policisté dvoustupňově vyšetřování. Napřede privilegovaně Inspekcí ministra a vnitra, a pokud ona uzná, orgány činnými v trestním řízení. Je to jedna z dalších relikvií totalitního režimu.

I Vás si Gross vybral jako svého spolehlivého nástupce. A jak je vidět, ani Vy ho nezklamete. Dovozuji tak na základě toho, že neshledáváte na jednání policie, v případě neadekvátního a nezákonného jednání při obvinění, vyšetřování, zatýkání i užití zpravodajských prostředků, v případě pana Dalíka a pana Večerka, nic závadného. I to, že si policejní prezident, jeho podřizení i Vy dovolujete upírat příslušné státní zástupkyni právo sdělit veřejnosti své poznatky a názor na postup policistů a jí podřízeným státním zástupcem, demonstruje, že si vnitro, tak stejně jako v nedávné minulosti uzurpuje nárok, určovat kdo a co smí či nesmí. Na rozdíl od vás všech je ona ze zákona k tomu povolána.

Kdo by mněl držet jazyk za zuby, jsou policisté a jejich nadřízení. Je, na rozdíl od státního zastupitelství, zákon nijak nezmocňuje, aby se vyjadřovali k jednání orgánů, který má povinnost dozorovat postup policie, vyšetřovatelů, případně jednání a postup nižší instance.

Díky vaším předchůdcům se zavedlo zvykové právo, že od policie unikají vybrané informace, které jsou součástí skutečností, jenž jsou vyšetřovány. Lze v tom shledat ze strany policie i ministerstva, které Vám bylo dočasně svěřeno, úmysl ovlivňovat průběh vyšetřování, veřejné mínění i reakci státního zastupitelství a soudů. Když se pojednou ze zavedeného vymkne jedna zodpovědná a zákonů dbalá státní zástupkyně, je oheň na střeše. Vnitro už z dob totality si přivyklo, že mu prokuratura-potažmo státní zastupitelství, šlo a jde, tak říkajíc, na ruku.

V celém tom tanci kolem poslance Kořistky, o němž jsem přesvědčen, že je lhář, který neodhadnul dopad své nanicovaté touhy se zviditelnit (což se mu bezezbytku podařilo), jaksi všem, buď z hlouposti nebo úmyslně, uniká to nejpodstatnější. Komu kriminalizace údajných nabízečů úplatku posloužila? Kdo tím co sledoval a co tím získal? Jakých metod ve snaze pošpinit svého rivala (politického) bylo použito. Kdo a jak v nedávné totalitní minulosti obdobnými metodami dosahoval svých cílů?

Ať se Vám to líbí, či nikoli, pane ministře, jsou to Grossovi muži, kteří okamžitě využili Kořistkou, jaksi mírně opožděné, obvinění. Aniž by jakkoli a objektivně, tak jak to přikazuje § 2 odst.1, 2, 4, 5 tr.řádu, postupovali, udělali vše pro to, aby v pravou chvíli vytvořili situaci, která nese všechny znaky trestného činu šíření poplašných zpráv a zneužití pravomocí veřejného činitele, s příznaky protiústavního jednání..

Jen idiot může uvěřil tomu, že vzdělaný a zkušený předseda významné parlamentní politické strany by vyslal či jenom pověřil kohokoli, aby uplatil desetimilionovou částkou nějakého politického nýmanda, že by svěřil osud své strany do rukou jednoho nevyrovnaného poslaneckého náhradníka, jedné bezvýznamné politické strany.

Není tak zcela důležité, zda obvinění, která Kořistka vznesl proti dvěma nepartajním jedincům, cíleně však proti předsedovi jediné skutečné opoziční strany, vzešlo z jeho hlavy, nebo z dílny lidí, kteří v minulosti inscenovali Bamberský kufřík, Olovo proti Buzkové a spoustu jiných, obecně méně známých intrik, které vždy splnily svůj dílčí účel. Podstatné je, že policisté oddaní Grossovi, kterým již podruhé zařídil enormní navýšení příjmů a prebend (naposledy před dvěma lety), či spíš vysocí policejní funkcionáři, jako jsou Kolář, Macháně, Šiška a mnozí jiní, s minulostí nejen esenbáckou ale i komunistickou (proto ta zjevná inklinace k socanům), které během svého působení na vnitru dosazoval za věrnost na klíčová místa, se ochotně a iniciativně chopili příležitosti pomoci jejich ochránci ve chvíli, kdy jde o jeho politickou budoucnost.

Mrzí mne, že Vy, člověk vzdělaný a věřící, jste ochoten vypouštět ze svých úst jakákoli hodnocení, ať se týkají výsledku detektoru lži při výslechu poslance Kořistky, nebo ke stanovisku a oficiálnímu sdělení ze zákona příslušné státní zástupkyně. V případě detektoru o to víc, neboť jako bývalý zpravodajec dobře víte, že výsledky z detektoru lze hodnotit pouze jako informaci, že zkoumaná osoba mohla říkat pravdu nebo nikoli a nebo že lhala tak, že obelhala i detektor. Navíc jak se ukazuje, ani informace, že Kořistka mluvil pravdu, kterou jste s odkazem na informace od prezidenta policie opakovaně veřejně šířil, se nezakládá na pravdě. I sama skutečnost, že při výslechu na detektoru lži byl přítomen někdo z vysokých důstojníků policie a funkcionářů prezídia policie nijak nevzbuzuje důvěru v nestrannost. Proč například nebyli k výslechu přizvaná branně bezpečnostní komise sněmovny? Nebyli by právě poslanci této komise garantem nestrannosti a objektivity?

Chtěl bych Vám připomenout, že se může stát, že se budete zodpovídat nejen Bohu, v něhož, jak předpokládám, věříte a jeho soudu ale i jednou světskému, neboť Gross nebude věčně u moci a jak víte, služní psi, kteří jsou ochotni vykonávat na příkaz cokoli, co je i v rozporu se zákony, velmi rychle zrazují, při výměně vykonavatelů moci, své původní „pány“ ve prospěch těch nových. Svědomí a mravní principy, pane ministře, jsou to jediné, co by mělo řídit naše kroky. Proto Vás vyzývám, distancujte se, i přes vaší nezastíranou náklonnost, danou vyznáváním přibližně stejných hodno, od praktik, které tu znovu zavedla a stále zavádí strana, která to myslí upřímně a s jejímž programovým prohlášením, jak sám říkáte, opravdu žádný vnitřní problém nemáte.

A jak upřímně to myslíte Vy, když na základě dezinformačního pořadu České televize o vrahovi Večeřovi a manipulace pani Lorencové a nepodložených, prokazatelně lživých, tvrzení jejího přítele-vraha, jste dal podnět, na základě prostě jenom vámi nabytého dojmu, že tam pořád ještě je možnost něco objasnit, dal pokyn k novému prošetřování kauzy LTO. Občané zase mohou nabýt dojmu, že tato shoda náhod, případ Kořistka a nově otevřený případ Večeřa-LTO, jsou zcela evidentně politickou objednávkou k diskreditaci ODS, neboť v jednom i v druhé případě jsou dotčeni lidé této strany nebo s ní ve spojení.

Na rozdíl od Vás mám názorové problémy se všemi politickými stranami, neboť všechny politické strany inklinují ke generování svého podílu na moci a postupnému degenerování v boji o moc, na úkor uchování původního smysl vlastní existence. Proto také nestraním ODS více než jiným stranám. Je li však někdo ochotný používat, k dosažení svých mocenských ambicí, takových metod, jaké používá Gross a jeho lidé, nemohu než se proti takovému zneužívání moci jednoznačně postavit. Ne ve prospěch té či oné strany, ale ve prospěch a na obranu právního a demokratického řádu.

Rád bych Vás upozornil na jedenu z dalších nepravd, kterou jste veřejnosti, prostřednictvím deníku Právo vsugeroval. Není pravda, že vnitro disponuje pouze 45 tisíci zaměstnanci a příslušníky policie. Je jich pane ministře 53 tisíc. O šest více, než jich měla všechna tři vnitra za doby totality, včetně všech zpráv StB a důstojníků vojsk MV a pohraniční stráže. Jestliže má dnešní vnitro, desetimilionové České republiky, společně s policii o šest tisíc příslušníku víc, než patnácti milionový totalitní komunistický stát, je na místě se domnívat, že posilování represivních složek je znakem budování policejního státu? Vedle toho, že se jedná o umělou zaměstnanost, kde jsou opatřování státem ti, kteří ho budou, proti občanům a jejich sílící nespokojenosti chránit, namísto aby chránili je, proti zvůli politiků a zvýhodňování nikoli podnikatelů ale kořistníků a finančních mafií, s politiky provázanými, jedná se i o snižování důvěryhodnosti v právní systém.

Jsem přesvědčen, že je vaší povinností, prostřednictvím vašich pravomocí uvést věci do pořádku, zamezit možnosti dalšího zneužívání policejních složek ke kriminalizaci politických oponentů té které vládnoucí politické strany, suspendovat zodpovědné důstojníky policie za připuštění stavu, kdy zcela zjevně a opakovaně dochází k zneužívání pravomocí veřejného činitele ze strany policistů a jejich nadřízených. Je nezbytné, abyste neodkladně omezil vliv Stanislava Grosse a jeho lidí na činnost vnitra a policie ČR. Jen tak můžete prokázat, že se, jak jste sám řekl, „snažím, aby česká policie byla nástrojem tohoto státu, a především všech občanů“. Výmluvy a sofistikovaná slovní cvičení Vás zodpovědnosti nezbaví. A ani podezření, že jste Grossův člověk, ne li jeho sluha.

S pozdravem

John Bok


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.