Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* STANOVISKO OBHAJOBY PŘED POČÁTKEM HLAVNÍHO LÍČENÍ
  Vydáno dne 03. 05. 2005 (2150 přečtení)

LŽIČAŘ & LŽIČAŘ
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Sokolovská 24/37, 186 00 Praha 8 – Karlín
Tel./fax 222 325 340, tel. 224 816 118, 222 325 334

STANOVISKO OBHAJOBY PŘED POČÁTKEM HLAVNÍHO LÍČENÍ

Jakým způsobem bude Obvodní soud pro Prahu 2 dnešního dne postupovat, je velkou neznámou, neboť do dnešního dne šlo o nepředvídatelný postup přes poskytovaná stanoviska mediím. Je to paradoxní, ale bohužel pravdivá situace. Obhajoba došla k závěru, že v dané věci již nejde tolik o šejka Hamada Thani Al-Thani a stát Katar. Krystalizuje se zde ve vší nahotě střet moci soudní s mocí výkonnou (exekutiva) a zákonodárnou. Pod nesprávně chápanou nezávislostí soudní (jde o falešnou záminku) se orgány činné v trestním řízení (OS pro Prahu 2) snaží nezákonně prosadit a upřednostnit svěřenou státní moc na úseku spravedlnosti na úkor moci zákonodárné a výkonné. Bez ohledu na znění zákona, právní řád ČR, nerespektujíc rozhodnutí orgánu státní moci. (ministerstvo spravedlnosti), si soud neoprávněně usurpuje právo rozhodovat v trestním řízení o všem bez ohledu na zákon. Při takové interpretaci soudcovské moci je vyloučeno i rozhodování prezidenta ČR o event. zastavení trestního stíhání. Jde o právem nedovolený postup, který není v souladu s právním řádem ČR. Jde o jednání contra legem. Po podání obžaloby neprobíhá proces ústavně konformním způsobem, došlo k narušení právní jistoty, která je základem demokratického právního státu. Soud porušil vázanost zákonem.

Šejk Hamad Al-Thani a též i stát Katar se právem mohou domnívat, že není spolehnutí na věrohodnost státu při plnění jeho závazku. Po rozhodnutí ministerstva spravedlnosti stát Katar potvrdil, že přebírá trestní stíhání a to také mělo být přerušeno, neboť v něm nelze dále pokračovat, jak vyplývá ze zákona. Je to mimo jakoukoliv pochybnost striktně stanoveno v novelizovaném znění trestního řádu – v § 448 odst. 3.

Dnešním dnem – již nařízením hlavního líčení soud zřetelně za účasti státního zástupce dává najevo, že zákon pro ně patrně neplatí, vysílá signál veřejnosti i vně republiky, že nehodlá ani respektovat rozhodnutí moci výkonné. Závislost soudcovská nemůže být bezbřehá – soudce má povinnost postupovat podle zákona. V opačném případě jedná nezákonně – proces není zákonným. Obhajoba v dané fázi řízení vyčerpala všechny přípustné zákonné prostředky obrany a nedobrovolně se podrobuje aroganci státní moci.

Obhajoba požádala o odnětí a přikázání věci jinému soudu, který bude respektovat platný právní řád. Dosud o tom nebylo rozhodnuto.

Požádala o překlad obžaloby do mateřského jazyka obžalovaného – je to důvod k odročení jednání. Namítla podjatost senátu, a to proto, že soud již dopředu signalizoval, že se nehodlá podrobit rozhodnutí ministerstva. Bylo opakovaně žádáno o propuštění z vazby s tím, aby trestní stíhání bylo přerušeno, i to jasně plyne z ustanovení tr. řádu.

Ještě před rozhodnutím o předání trestního stíhání byla nabízena kauce (3. března 2003), do dnešního dne o ní nebylo rozhodnuto. Domníváme se, že jde o svévolný průtah. Nedobrovolně se účastníme procesu, neboť soud má prostředky donucovací. Kategoricky však nesouhlasíme s dosavadním postupem.

Domníváme se, že by mělo dojít k přeložení obžaloby (jde o chybu státního zástupce), vyloučení věci šejka Hamada ze společného řízení, mělo by být vydáno usnesení o přerušení trestního stíhání a učiněny kroky k realizaci rozhodnutí ministra. Zdá se, že současný pobyt šejka Hamada ve vazbě je nezákonný.

Obhájci
25.5.2005
8,00 hod.


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.