Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TR. ČINU POMLUVY PODLE § 206 ODST.1 A 2 TR. ZÁKONA NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNÍ MARIÍ BENEŠOVOU
  Vydáno dne 24. 09. 2005 (1379 přečtení)

V Praze 29. srpna 2005

V souvislosti s tzv. kauzou katarského prince nařkla nejvyšší státní zástupkyně Mgr. Marie Benešová mluvčího ministerstva spravedlnosti Petra Dimuna z nabízení úplatku ve výši 50 tisíc korun redaktorovi televize Nova Jiřímu Dlabajovi za zveřejnění reportáže očerňující její práci.

Telefonický záznam tohoto výroku byl zveřejněn ve zpravodajství TV Nova. V této souvislosti byl rovněž publikován na stránkách denníku Právo rozhovor s Mgr. Marií Benešovou, v němž na otázku novináře : „ V úterý televize Nova odvysílala váš výrok, že redaktor Novy Jiří Dlabaja měl dostat z resortu ministerstva spravedlnosti 50 tisíc korun jako úplatek. Věděla jste v době, kdy jste s redaktorem hovořila, že vaše výroky budou odvysílány“ sdělila : „ Nevěděla. Pan redaktor Dlabaja mně zavolal na mobil ve chvíli, kdy jsem seděla u slavnostního promočního oběda mého syna. Což redaktor věděl. Na to reagoval poznámkou, že slyšel, že podle pana Radka Ondruše jsou na státním zastupitelství nekompetentní lidé. Namítla jsem, že já jsem zase slyšela, že reportáž s panem Ondrušem byla zaplacená a že jsem slyšela i částku. Na dotaz pana Dlabaji "kolik jsem dostal?" jsem řekla: "Prej padesát tisíc. U promočního oběda mě ani ve snu nenapadlo, že si mě pan Dlabaja nahrává se záměrem vystřihnout a odvysílat, myslím, že pouhé tři věty, které s jsem pronesla v neformální situaci. Nebyla jsem panem Dlabajou upozorněna ani na nahrávání rozhovoru, ani na to, že se mnou vede pracovní rozhovor se záměrem odvysílat ho. Ve chvíli promočního oběda mě to opravdu nenapadlo.“ „ Řekla jsem co se říká, že jsem taky slyšela. Nevznesla jsem žádné obvinění. Některé důkazy ale mám. Nemohu prozradit pracovníky ministerstva spravedlnosti, kteří mě na uvedené nešvary upozornili. Upozornění jsem dostala i od některých novinářů. Například v ČT odmítli nabídku udělat reportáž s panem Ondrušem s odůvodněním, že jej považují za nedůvěryhodného. Byly mně adresovány i signály, že za kampaní proti státnímu zastupitelství stojí lidé z ministerstva spravedlnosti. I sdělení o 50 tisících, které jsem panu Dlabajovi řekla, pochází od konkrétní osoby. Asi by mi to nepotvrdila. Asi by měla peklo na zemi a už nyní tam, kde pracuje to nemá jednoduché.“

Mgr. Marie Benešová později sama veřejně v televizním zpravodajství přiznala, že sdělila nepravdivý údaj, že údaje o úplatku má pouze z doslechu, a to jako neověřené. Zatímco se za své výroky redaktoru Novy omluvila, vůči tiskovému mluvčímu ministerstva spravedlnosti ČR tento krok neučinila.

Podle § 206 trestního zákona je trestně postižitelné jednání pachatele, který o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jej u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. V současném znění ustanovení § 206 postačuje k trestnímu postihu pouhé srozumění pachatele ve smyslu ust. § 4 písm. b tr. zák. s tím, že údaj, který o jiném sděluje, je nepravdivý a současně postačí, aby takový údaj poškozeného ohrozil. Je nepochybné, že nařčení tiskového mluvčího ministerstva spravedlnosti ČR z nabízení úplatku novináři za uveřejnění reportáže, jejímž cílem je poškodit nejvyšší státní zástupkyni, tedy nařčení tiskového mluvčího ministerstva spravedlnosti ČR z tr. činu podplácení podle § 161 tr. zákona, je údajem, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jej u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.

Společenská nebezpečnost jednání nejvyšší státní zástupkyně je umocněna tím, že se jedná nikoli o řadového občana, ale osobu nejvyšší státní zástupkyně, tedy osobu nejen právně vzdělanou,ale i s dlouholetou praxí. Jde navíc o osobu ve zcela specifickém postavení, a to nejen mezi státními zástupci, ale mezi pracovníky justičních orgánů vůbec. V obecné rovině se předpokládá, že její slova a výroky mají pro veřejnost velkou váhu a dopad, kdy těžko lze pochybovat o jejich pravdivosti.

Podle § 24 zákona o státním zastupitelství je státní zástupce při výkonu své funkce povinen odpovědně plnit své úkoly a respektovat přitom zásady, které zákon pro činnost státního zastupitelství stanoví; zejména je povinen postupovat odborně, svědomitě, odpovědně, nestranně, spravedlivě a bez zbytečných průtahů. Jakýkoli vnější zásah nebo jiný vliv, jehož důsledkem by mohlo být porušení některé z těchto povinností, musí odmítnout. Státní zástupce je při výkonu své funkce, ve svém osobním životě i při výkonu svých politických práv povinen vystříhat se všeho, co by mohlo vzbuzovat důvodné pochybnosti o dodržování jeho povinností, ohrozit vážnost funkce státního zástupce nebo vážnost státního zastupitelství anebo ohrozit důvěru v nestranný a odborný výkon působnosti státního zastupitelství nebo státního zástupce.

Svým výrokem, se těmto shora uvedeným povinnostem státního zástupce Mgr. Benešová hluboce zpronevěřila. V dané věci vyzývám orgány činné v trestním řízení, aby prověřily podezření, že se proto nejvyšší státní zástupkyně dopustila spáchání tr.č. pomluvy podle § 206 odst.1 a 2 tr. zákona.

Současně podle § 158 odst. 2 tr. řádu žádám o vyrozumění, jakým způsobem byl můj podnět vyřízen.

John Bok
předseda spolku Šalamoun


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: john.bok@spoleksalamoun.com )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.