Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* NAŠE BLAHOPŘÁNÍ PÍ. JUDr. RENATĚ VESECKÉ K POVĚŘENÍ ŘÍZENÍM NSZ
  Vydáno dne 03. 10. 2005 (1047 přečtení)

Vážená paní doktorko,

blahopřejeme Vám k ocenění Vaší dosavadní práce, kterého se Vám dostalo pověřením k řízení Nejvyššího státního zastupitelství ČR. Hodnota tohoto ocenění nezanikne, i kdybyste snad později nebyla definitivně ustavena do funkce nejvyšší státní zástupkyně ČR, nebo kdybyste se nakonec rozhodla definitivní jmenování odmítnout.

S Vaší předchůdkyní jsme vedli různé spory, proto jsme její odvolání uvítali. Myslíme si dokonce, že přišlo pozdě, a samo o sobě nic neřeší, pokud s ní neodešli ještě i další lidé. Nejsme ale nepřáteli NSZ a obecně státních zástupců z principu a Váš příchod do tohoto úřadu vítáme s nadějí, že případný nesoulad v pohledu na jednotlivé trestní případy mezi námi a NSZ bude zůstávat v rámci věcné výměny názorů a informací, přiměřené demokratickým poměrům, která strany vždy obohacuje.

Domníváme se, že část sporů, které jsme vedli nejen s NSZ, ale i s nižšími státními zastupitelstvími, má svůj původ v přežívání totalitních zvyklostí v komunikaci státních zástupců s občany, kteří se na státní zastupitelství obracejí se svými bolestmi. Vnímáme státní zastupitelství obecně jako instituci nepřátelskou vůči občanům, bez ohledu na to, zda přicházejí jako stěžovatelé, žadatelé o informaci, oznamovatelé, oběti trestné činnosti nebo usvědčení pachatelé trestné činnosti. Uvítali bychom, kdyby se NSZ pod Vaším vedením občanům více otevřelo a začalo se chovat vstřícněji a s větším porozuměním hlavně k obětem trestné činnosti a občanům, které znepokojuje trestná činnost, jež se jich přímo netýká (oznamovatelům). Státní zástupci by měli vzít na vědomí, že tito pisatelé různých podání, jejichž vyřizování je okrádá o čas a obtěžuje, mají leckdy za sebou značné utrpení, takže nemohou stát nad věcí, nebo projevují vysoký stupeň občanské uvědomělosti tím, že se neřídí zásadou „nehas, co tě nepálí“ a snaží se chránit společenský zájem nad rámec svých běžných povinností. Není správné přistupovat k nim necitelně jako k obtěžující straně. Písemné projevy státních zástupců vůči těmto kategoriím občanů velmi často působí dojmem, že hlavním smyslem vyřízení podání je odmítnutí jakékoli iniciativy občana jako nesprávné a nadbytečné, dále zdůraznění nadřazenosti státního zástupce, právní nezralosti občana-stěžovatele či oznamovatele a dokonce jeho nezpůsobilosti správně rozeznat, co si myslí a o co usiluje. Dochází k častému nadužívání práva na výklad podání „podle obsahu“ tak, že je státní zástupce překroutí v něco, čím není, aby je mohl snáze odmítnout. Žádáme Vás dále, abyste státní zástupce vedla k větší informační otevřenosti. Je běžné, že státní zástupci informují občany o vyřízení jejich podání nesrozumitelně a tak kuse, že nelze zjistit, jaký je věcný obsah opatření, která státní zastupitelství k jejich podání přijala. Náš nejostřejší spor s Vaší předchůdkyní vznikl proto, že jsme dostali nesrozumitelnou informaci, kterou jsme vyložili přesně opačně k jejímu smyslu. Informace nebyla uvedena na pravou míru ani tehdy, když jsme na jejím základě na Mgr. Benešovou zaútočili. Pravdu jsme se dověděli až asi po roce ze sdělení Ministerstva spravedlnosti ČR. Mezitím padlo z obou stran zcela zbytečně hodně zlých slov. Státní zástupci by měli vzít na vědomí, že občan, jehož zájem obhospodařují, je svéprávný, a má svaté právo vědět, jak se s jeho záležitostí nakládá. Není dobré, že někteří státní zástupci dovádějí občany k poznání, že stát je špatný hospodář nejen v nakládání s hmotnými právy, ale také v zacházení se zájmy a právy účastníků trestního řízení.

Postrádáme téměř úplnou neexistenci ústního jednání ve vyjasňování rozporů mezi státními zástupci a stranami. V některých případech by ústní projednání podání předešlo nedorozumění a zrychlilo by řízení.

Jsme přesvědčeni o tom, že přežívání totalitních zlozvyků má příčinnou souvislost s obsazením velké části řídících funkcí v soustavě státních zastupitelství pracovníky, kteří odborně, politicky a lidsky zráli ve službách represivního aparátu protiprávního režimu. Pokud jde o lidi, kteří v těchto složkách působili hodně dlouho, nevěříme v možnost jejich zásadního myšlenkového přerodu. Zdá se nám proto, že četnost jejich výskytu na řídících místech je nepřiměřená skutečnosti, že od změny režimu za několik dní uplyne již 16 let. Bereme ale na vědomí, že jako pověřená řízením NSZ nemáte možnost začít napravovat tuto ošklivou vadu personálního vybavení státních zastupitelství.

I tak ale doufáme, že pod Vaším vlivem ubude „nestíhatelných“ podezřelých a nikoho nebude chránit ani znevýhodňovat politická orientace nebo vztah k jakékoli vlivné skupině.

Budeme nadále kritizovat státní zástupce, kteří přicházejí k soudnímu řízení nepřipraveni a nejsou pak schopni správně reagovat na nečekaný vývoj dokazování. Stejně tak budeme odmítat zastírání osobní odpovědnosti žalobce za obhájení obžaloby před soudem, které se projevuje např. tím, že se během procesu státní zástupci střídají v soudní síni jako apoštolové na orloji, přičemž jsou k nerozeznání jeden od druhého díky povrchní znalosti spisu. Samozřejmě chápeme, že někdy se nelze vyhnout vyslání zástupce, ale měla by to být výjimka, nikoli pravidlo. Věříme, že v tomto směru budeme s Vámi na jedné lodi.

Upřímně Vám přejeme, aby se Vám na novém působišti dařilo.

S úctou

John Bok
předseda spolku Šalamoun


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.