Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* ADÉLKA VRAŽEDNICE: DALŠÍ DĚJSTVÍ
  Vydáno dne 13. 10. 2005 (1135 přečtení)

ADÉLKA VRAŽEDNICE: DALŠÍ DĚJSTVÍ
Martin Stín, Praha
Napsáno jako 79.sloupek pro Politikon Media 13.10.2005
martin.stin@seznam.cz

Připomeňme si příběh Adélky Vražednice, o němž jsem po prvé psal koncem dubna r.2004, kdy mě na případ upozornila reportáž TV Nova „Na ostří nože“. Mladá žena byla tehdy pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi let za pobodání náhodného společníka, které soud vyhodnotil jako nedokonaný pokus o vraždu. Podle jejího vysvětlení důvodem použití nože byla obrana proti pokusu o znásilnění. Naproti tomu pobodaný muž tvrdil, že ho Adélka napadle bez příčiny v průběhu poklidné zábavy. Před soud se dostali oba: „vražednice“ i její „oběť“

Každý z nich vystupoval jednou jako poškozený, podruhé jako obžalovaný. Pobodaný muž byl stíhán kvůli pokusu o znásilnění, jeho údajná oběť pro pokus o násilný trestný čin, jehož kvalifikace se měnila z vraždy na těžké ublížení na zdraví a zpět k vraždě. Soudy byly v obtížném postavení: mimo výpovědí účastníků osudového konfliktu neměly k disposici žádné přímé důkazy a nezbylo jim než „uvěřit“ ve vinu jednoho z nich. Každý soud „uvěřil“ něčemu jinému. Nalézací soud, jenž soudil mladého muže, uvěřil vyprávění poškozené a dvakrát jej odsoudil. Odvolací soud s tímto hodnocením zásadně nesouhlasil a nakonec vlastním rozhodnutím obžalovaného osvobodil. V Adélčině případě do bylo obráceně. Soud uvěřil pobodanému a obžalovanou „odměnil“ trestem odnětí svobody na deset let. Odvolací soud nesouhlasil, vrátil rozsudek zpět k novému posouzení. Nezdála se mu právní kvalifikace trestného činu vraždy, namítal, že se mohlo jednat o ublížení na zdraví anebo možná i o nutnou obranu. Aniž by se změnila důkazní situace, nalézací soud v novém rozsudku změnil trest na odnětí svobody na tři roky s odkladem na zkušební dobu pěti let. Mezitím ale na jiné chodbě téhož soudu padl osvobozující rozsudek ve prospěch domnělého násilníka. K tomu patrně přihlédl odvolací soud a odsouzené znova vyměřil nepodmíněný trest za pokus o vraždu, tentokrát na „pouhých“ sedm let.

V této chvíli Adélka začala zoufale bojovat o záchranu. Podařilo se jí vzbudit zájem redakce „Na vlastní oči“, která pořídila výše zmíněnou reportáž. Soudce nalézacího soudu se nic zlého netuše svěřil reportérce TV Nova, že se s rozsudkem odvolacího soudu neztotožňuje. Jeho výrok zazněl v reportáži, která mimo jiné i tím vyvolala pozornost spolku Šalamoun o případ. O vše na záchranu odsouzené nestašilo. Přišel příkaz k nástupu trestu, s nímž se Adélka nedokázala vyrovnat. Pokusila se o sebevraždu. Následoval krátký pobyt v psychiatrické léčebně a po něm zápas pokračoval žádostí o milost prezidenta republiky a použitím všech dostupných mimořádných opravných prostředků. Z počátku se Adélce nedařilo. Nejvyšší soud ČR odmítl jak její dovolání, tak stížnost ministra spravedlnosti pro porušení zákona. K jeho cti je třeba říci, že odmítl také dovolání v neprospěch odsouzené, podané nejvyšší státní zástupkyní, jehož cílem bylo poslat mladou ženu do vězení na deset let – jako by v jejím věku sedm let vězení na zničení života odsouzené nestačilo. Po neúspěchu stížnosti ministra spravedlnosti pro porušení zákona se trestní spis vrátil nalézacímu soudu, který nezahájil řízení k žádosti o obnovu procesu, podané o rok dříve a dosud neřešené, ale znova poslal odsouzené příkaz k nástupu trestu. Nakonec ale nástup trestu nevymáhal a rozhodl se vyčkat na výsledek řízení k ústavní stížnosti, kterou odsouzená podala současně s dovoláním.

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR jsme očekávali s úzkostí. Kdyby se k věci postavil stejně jako před ním obecné soudy a Nejvyšší soud ČR, Adélka Vražednice by zřejmě neunikla pobytu v bývalé škole v přírodě ve Světlé n.Sázavou (dnes ženské věznici). Mohla by se sice domoci projednání žádosti o obnovu procesu, ale záporné rozhodnutí Ústavního soudu ČR by patrně ovlivnilo názor nalézacího soudu v její neprospěch.

Ústavní soud ČR vyhlásil nález ve středu 12.října 2005. Zrušil rozsudek odvolacího soudu i usnesení Nejvyššího soudu ČR. Jejich rozhodnutím vytkl vadu, kterou viděli snad všichni, kdo se o věc zajímali, s výjimkou soudců a státních zástupců: neprůkaznost domněnky o úmyslném jednání, která ve spojení s presumpcí neviny zbavuje Adélčin nešťastný skutek povahy trestného činu. Všiml si při tom, že Nejvyšší soud ČR přistupoval k hodnocení této vady rozsudku nad Adélkou Vražednici odlišně od své obvyklé praxe.

Díky rozhodnutí Ústavního soudu ČR je Adélka Vražednice v této chvíli aspoň dočasně mimo nebezpečí. Řízení se vrací na začátek a obecné soudy se musí v novém řízení vyrovnat s námitkami Ústavního soudu ČR. Jinak řečeno: pokud by snad někdo lpěl na záměru dostat drobnou mladou ženu za mříže, bude muset prokázat, že jednala s úmyslem způsobit svému společníkovi újmu na zdraví, popř. jej připravit o život, popř. že o možnosti způsobení takové škody věděla a ztotožňovala se s ní, tedy vyvrátit, že se mohla cítit ohrožena jednáním své „oběti“ a jednala podvědomě, aniž by myslela na možné následky.


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.