Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* TISKOVÁ ZPRÁVA ZMOCNĚNCE SESTRY ODS. ROSTISLAVA ROZTOČILA
  Vydáno dne 10. 11. 2005 (2166 přečtení)

Rostislav Roztočil emigroval v březnu 1980 do Rakouska. Použil při tom cizího pasu, který údajně sám pozměnil tak obratně, že pohraniční policie čtyř států neodhalila padělek. Pravou totožnost vyjevil až v uprchlickém táboře Traiskirchen.

Až po jeho útěku bylo na základě anonymního udání zahájeno proti němu trestní stíhání pro vraždu, které se měl dopustit v lednu 1975. Obětí měl být egyptský student postgraduálního studia, mělo se jednat o brutální loupežnou vraždu. Podle zprávy z dobového rakouského tisku, pocházející z dnes již nezjistitelného zdroje, ve skutečnosti se mělo jednat o agenta egyptské tajné služby. Čsl. orgány požádaly Rakousko o jeho vydání. Rakouský soud shledal obžalobu nedostatečně podloženou a žádost o vydání odmítl. Trestní řízení proti uprchlému bylo zakončeno v r.1985 rozsudkem Nejvyššího soudu ČSSR. Odsouzený se o rozsudku dověděl až v r.2000 v pankrácké věznici. Zjistil, že stráví za mřížemi 19 let. V době extradičního řízení vycházely v rakouských novinách články, které trestní stíhání Rostislava Roztočila označovaly za intriku čsl. tajných služeb.

Od propuštění z extradiční vazby žil Rostislav Roztočil v Rakousku a později v Německu jako politický asylant a spořádaný občan. Neměl žádné konflikty se zákonem. V r. 1991 na něj Krajský soud v Praze vydal zatykač a požádal německé orgány znova o jeho vydání. Německý soud po dvouletém řízení extradiční žádost zamítl hlavně proto, že čsl. právní řád tehdy nezaručoval navrátilcům do vlasti obnovený spravedlivý proces v jeho přítomnosti. Německé orgány o věci rozhodovaly, aniž by odsouzeného o tom informovaly. Čili Rostislav Roztočil nevěděl o rozsudku, zatykači ani extradičním řízení. V r. 1991 požádal o čsl. pas. Vyměňoval pak pas vždy, když se změnil název státu. Žil pak dále v Německu jako čsl. a později český občan s povolením k trvalému pobytu a s pracovním povolením. Od r.1993 začal dojíždět na návštěvy do staré vlasti. Pohyboval se volně přes hranice oběma směry až do r. 2000, kdy byl při vstupu do ČR zatčen a dodán do věznice.

Jeho věci se pak ujala sestra, která rovněž žije v Německu. Najala právníky, kteří se pokusili uplatnit obvyklé mimořádné opravné prostředky, ale neuspěli: 60denní lhůta pro podání stížnosti kupodivu od r. 1985 vypršela (zatímco promlčecí lhůta běžela). Jeho sestra se pak v r.2004 obrátila na občanské sdružení Šalamoun – Spolek na podporu nezávislé justice v ČR. Stal jsem se pak jejím zmocněncem pro tuto záležitost a odsouzený mě zmocnil k přístupu do jeho trestního spisu. Sestra odsouzeného pak podala návrh na obnovu procesu a podala podnět ke stížnosti pro porušení zákona. Řízení k jejímu návrhu na obnovu má být zahájeno 1.12.2005. Odsouzeného, který je nemajetný, zastupuje obhájkyně, přidělená soudem. Protože odsouzený již vzkázal, že souhlasí, aby jednání proběhlo v jeho nepřítomnosti, budeme požadovat, aby se jednání kvůli útěku nerušil. Řízení k podnětu ke stížnosti pro porušení zákona je na zatím na mrtvém bodě jako nadbytečné. Není důvod, proč by měl ministr vstupovat do věci, čeká-li se na rozhodnutí soudu.

Argumenty žádosti pro obnovu jsou následující:
1. soud v r. 1985 nebyl dostatečně nezávislý, aby mohl objektivně prověřit podezření, že obžaloba byla vykonstruována čsl. tajnými službami
2. vězněním Rostislava Roztočila bez nového projednání nezávislým soudem v jeho přítomnosti porušuje Česká republika své závazky signatáře Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Okolnost, že příslušné právo bylo zakotveno v trestním řádu až v r. 2002, není rozhodná, protože mezinárodněprávní závazky mají přednost před národním právem
3. kriminalisticko-právní nedostatky obžaloby a rozsudků s řízení před československými soudy

Podle informací sestry odsouzeného, tento již není na území ČR a je v pořádku. Své počínání zdůvodňuje nedůvěrou k české justici, která mu nedala možnost obhajoby před nezávislým soudem a vězní jej již pátý rok, až se nedopustil skutku, za který byl soudem totalitního státu odsouzen. Hodlá na svobodě dále usilovat o obnovu procesu

Zdeněk Jemelík
zmocněnec sestry odsouzeného
člen občanského sdružení Šalamoun( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.