Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* Sdělení zmocněnce žadatelky o obnovu řízení - 28/11/2005
  Vydáno dne 03. 12. 2005 (1209 přečtení)

Paní
JUDr. Oldřiška Rysová
Krajský soud v Praze
nám. Kinských 5
150 75 Praha 5

k č.j. 1 Nt 36/2004

Praha 28.11.2005

Věc: sdělení zmocněnce žadatelky o obnovu řízení - č.j. ZJ133/05/KSphaRo9Vážená paní předsedkyně,

pokud jste sledovala nedělní Otázky Václava Moravce, víte, že o weekendu byla v Praze má mandantka, pí.Rupp (slavila zde narozeniny). Z jejího vystoupení je zřejmé, že není v nejlepší kondici, takže sotva může bez pomoci hájit před soudem svůj návrh. Počítá stále s tím, že ji doprovodím a vyřídím vše za ni. Na advokáta nemá peníze a ani není čas, aby někdo ode mne přebíral výsledky pátrání, které jsme provedli ve věci okolností Roztočilovy emigrace, podezření na zasahování čsl. tajných služeb do jeho věci, atd. Bylo by to ostatně neefektivní, protože každý mezistupeň v informačním kanále způsobuje ztrátu informace. Dodávám, že pí. Rupp je milující sestra, která je přesvědčena, že její bratr nevraždil, ale v kauze se v podstatě neorientuje. A její vyjadřovací schopnosti v češtině jsou přece jen trochu sníženy. Nelze jí ale upřít právo, aby svůj návrh přednesla před soudem; není-li toho schopna sama, pak prostřednictvím zmocněnce.

Nárok pí.Rupp na to, aby se v řízení před soudem nechala zastupovat zmocněncem, kterého si svobodně zvolí, je dáno ustanovením čl. 37 odst. 2 Listiny ZPS a Vy nemáte právo jí ho brát, pokud se sama necítí na to, aby vystupovala sama. Nemůžete jí vnucovat použití služeb advokáta, protože není v postavení, v kterém by tak byla podle § 35 odst. 1 tr.ř. povinna učinit. O.S.Ř. Vám dal možnost odmítnout mé ustanovení usnesením a použít některý z přípustných důvodů. Volila jste špatný postup a špatné odůvodnění, s tím se už nedá nic dělat. Můžeme na to ale oba zapomenout.

Kromě toho, že svým postupem zasahujete do práva mé mandantky, narušujete dohodnutou dělbu práce mezi paní obhájkyní a mnou. Paní obhájkyně se v Roztočilově kauze velmi dobře orientuje (RR má neobyčejné štěstí, že jste mu přidělila právě tuto obhájkyni), ale ve věci podezření na zasahování čsl. tajných služeb do Roztočilova případu přebírá informace ode mne a počítá s tím, že o tuto část agendy se budu nadále starat já.

Vyzývám Vás proto ještě jednou, abyste použila zdravého selského rozumu a přestala s obstrukcemi. Tento konflikt, který jste vyvolala, neslouží hladkému průběhu řízení, je proto nadbytečný. Pokud by se dostal na veřejnost, zbytečně by sloužil jako atrakce pro média a zatěžoval by řízení. Osobně o to nestojím. Užil jsem si s médii dost v prvních deseti dnech po Roztočilově útěku. Možná chápu, co Vás k odporu k mé osobě vede, ale s tím se nedá nic dělat, ne vždy máme možnost si vybrat ať spolupracovníky, ať odpůrce. Měla byste mě ocenit jako kavalírského odpůrce – jako publicista bych si s tématem této žabomyší vojny dokázal pěkně pohrát, ale média o ní vůbec netuší a nevědí o ní ani bratři Janýrové, kteří se vším běhají do TV Nova. A vezměte laskavě v úvahu, že jsem schopen stejně tak zapomenout na konflikt v okamžiku smíru, jako naopak vést spor až do krajnosti, nelze-li jeho urovnání docílit „mírovými“ prostředky. Obecně dávám přednost klidnému urovnání sporu. Kdybych nejednal právě se soudkyní a nevystavoval se riziku, že budu nařčen z pokusu o ovlivňování soudu, považoval bych za nejrozumnější projednat spor „mezi čtyřma očima“.

Využívám příležitosti, abych Vám sdělil, že mě překvapivě oslovil čtenář mého článku „Profil vraha“ a nabídl svědectví o závěrečné fázi Roztočilových příprav na emigraci do Rakouska. Uvedl při tom informaci, kterou jsem dříve slyšel od Roztočila a považoval jsem ji za málo pravděpodobnou. Její ověření jsem považoval za nemožné bez vyžádání mezinárodní právní pomoci, o kterou ale soudruzi z ÚDV neměli vůbec zájem. Jde o to, že Roztočil tvrdí, že do emigrace vezl tajné vojenské dokumenty a pistoli, které v Rakousku odevzdal zpravodajcům ze štábu NATO. Za to měl dostat peníze a přednostní azyl. Víme, že azyl skutečně dostal velmi rychle, vše ostatní bylo dosud v mlhách. Díky svědkovi teď víme, že Roztočil skutečně vycestoval s pistolí. Svědek bude ve čtvrtek přítomen u soudu a je ochoten vypovídat, i když mu nebylo doručeno předvolání. Přejete-li si ho vyslechnout, sdělte mi to, zařídím, aby do výslechu zůstal na chodbě (pí. obhájkyně o něm ví, ale zatím nezná jeho adresu).

Srdečně zdraví

Zdeněk Jemelík


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.