Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* ZAPADAJÍCÍ MEDIÁLNÍ HVĚZDA
  Vydáno dne 09. 12. 2005 (1044 přečtení)

ZAPADAJÍCÍ MEDIÁLNÍ HVĚZDA
Martin Stín, Praha
martin.stin@seznam.cz
Vyšlo na Politikon Media 8.12.2005 jako86. sloupek

Věnováno Michaele K.

Spolek Šalamoun se začal potichu zabývat případem Rostislava Roztočila loni na podzim. Média tuto nesporně zajímavou kauzu objevila až po jeho útěku 8. listopadu. Vrhla se na ni přímo hladově. Však je to také životní „příběh na román“, na němž leží dráždivý opar tajuplnosti. Z počátku byl pro novináře a následně i pro veřejnost stejně nebezpečný vrah jako Roman Čabrada, který mu umožnil tento „výlet za hranice všedních dnů“. Ale velmi rychle došlo k diferenciaci pohledů, díky tomu, že média dostala k disposici podrobnější informace o případu i osobnosti uprchlíka. Ještě koncem listopadu závodil v popularitě s Jiří Kajínkem, a zcela zastínil Romana Čabradu, jenž zmizel někam do neznáma, novinářům se neozývá a ani nemá nikoho, kdo by zájem o něj přiživoval.

Nicméně příliv novinek ze života vězně zeslábl, přesněji od 1.prosince byl zdánlivě vývoj přerušen až do 20.ledna příštího roku, kdy bude pokračovat řízení k žádosti o obnovu procesu. Vedle klesající četnosti projevů zájmu se ale objevil ještě další jev: reportáž TV Nova, odvysílaná v rámci pořadu Na vlastní oči, není přístupná v internetovém archivu, v článcích, které se vyrojily v souvislosti s jednáním soudu ze dne 1. prosince, se podstatně snížil výskyt zmínek o spolku Šalamoun a téměř vymizely zmínky o podezření, že obvinění z r.1979 by mohlo být součástí intrik čsl. tajných služeb. Nechuť k posledně zmíněnému námětu se ostatně souběžně projevuje i v chování soudu, který dává najevo, že s tématy poškozování základních práv odsouzeného a možnými zásahy tajných služeb do případu nemíní ztrácet čas. Vyvrcholením vývoje je zatím tisková zpráva ČTK z 2.12.2005 o zastavení vyšetřování podezření na zásah čsl. tajných služeb do Roztočilova případu, vedeného Úřadem pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu PČR od podzimu loňského roku na základě trestního oznámení občanského sdružení Šalamoun. Zpráva vychází z jednostranné informace mluvčího ÚDV, kterou si ČTK u spolku Šalamoun neověřila. Praví se v ní, že ÚDV ukončil 4.11.2005 šetření této věci. Mluvčí ÚDV Jan Srb měl podle ČTK uvést, že "podezření, která ve svém podání naznačil spolek Šalamoun, se neprokázala." Dodal dále že „vyšetřovatel ÚDV, který se možnou manipulací zabýval, dospěl k závěru, že nebyl spáchán trestný čin, a šetření proto 4. listopadu ukončil“ Patří k pravidlům novinářské profese, že se zpráva ověřuje ze dvou nezávislých zdrojů. Je překvapující, že ČTK, která je zdrojem informací pro všechna média a měla by jim být vzorem, se jí v tomto případě neřídila. Kdyby tak učinila, věděla by, že spolek Šalamoun po počáteční spokojenosti s počínáním vyšetřovatele ÚDV změnil mínění do té míry, že si v červenci letošního roku stěžoval u ministra vnitra. Prošetření stížnosti provedlo oddělení kontroly a stížností Policejního prezidia ČR, které uznalo její oprávněnost a své vyjádření z 26.10.2005 uzavřelo slovy : „ Závěrem se Vám za zjištěné pochybení tímto omlouváme se současným sdělením, že zjištěné nedostatky byly předloženy příslušnému služebnímu funkcionáři k přijetí vlastních opatření, tak aby se tyto v budoucnosti již neopakovaly“ (autentické dokumenty jsou přístupné na www.spoleksalamoun.com). Pokud mělo být rozhodnutí vyšetřovatele ÚDV ze 4.11.2005 pokáním za vytčené hříchy, pak je to pokání při nejmenším hodně zvláštní.

ČTK již dnes ví, že občanské sdružení Šalamoun se opírá o zprávu Policejního prezidia ČR z 26.10.2005 a považuje rozhodnutí ÚDV z 4.11.2005 za předčasné. Protože míní, že ÚDV zdaleka neprovedl všechny úkony, jež byly pro prověření podezření nutné, a navíc asi poskytl zavádějící informace soudu a později prostřednictvím ČTK také veřejnosti, podalo dne 7.12.2005 novou stížnost ministrovi vnitra.

ÚDV, soudu i ČTK jde zřejmě o to, aby byla odvedena pozornost od lidskoprávní stránky Roztočilova příběhu a od podezření na účast předlistopadových tajných služeb na jeho průběhu, aby nezůstalo nic než holá kriminalisticko-právní podstata vraždy z r.1975. K té totiž skutečně nejsou žádná nová podstatná zjištění, která nebyla známa soudu v r.1985. Jiná otázka je, zda tehdy orgány činné v trestním řízení vedly vyšetřování ve všech směrech, ve prospěch i proti podezřelému, zda nepřehlédly některé důkazy a zda soud předložené skutečnosti správně vyhodnotil. O bezchybnosti tehdejšího trestního řízení pochybovali nejen všichni obhájci, kteří se na případu vystřídali, a nověji také spolek Šalamoun, ale i rakouský a německý soud. To však z hlediska ustanovení trestního řádu není důvodem k obnově procesu. Takovým důvodem naopak může být právě zmíněné podezření, o němž sice soud v r.1985 mohl něco tušit, ale z politických důvodů se jím nemohl zabývat. Novým je i akcent na lidskoprávní stránku žádosti odsouzeného o obnovu, protože během let se podstatně změnilo chápání této složky posuzování případu.

Odsouzený Roztočil je zatím ve vydávací vazbě v Německu. Dlouho si v ní zřejmě nepobude, jde ovšem o to, kterým směrem ji opustí. Není snadné předvídat jeho další osud. Důkazem jsou médii zaznamenané výroky jeho sestry o naději, že její bratr bude možná propuštěn již o weekendu. Nic ale nenasvědčuje tomu, že německá justice bude při uvažování o jeho propuštění jednat zbrkle. Odmítne-li náš soud obnovu řízení, je pravděpodobné, že Roztočilovi pomůže na svobodu s tím, že bezpečný bude pouze v Německu, které stále ctí rozsudek z r.1992 o zamítnutí čsl. žádosti o jeho vydání. Vždyť naše justice se od r.2000 pilně činí, aby dokázala, že rozhodnutí německého soudu v neprospěch čsl. žádosti o jeho vydání bylo důvodné. Otázka Roztočilovy viny či neviny by v tom případě šla stranou a pochybnosti o rozsudku z r.1985 by už nikdo nevyvrátil. Pokud bychom připustili domněnku, že Roztočil je skutečně vrah, pak by byl na něj zdánlivě přísný soud nezaslouženě hodný.


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: martin.stin@seznam.cz )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.