Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* ZPRÁVA PRO VEŘEJNOST
  Vydáno dne 16. 12. 2005 (1694 přečtení)

ZMĚNA VZTAHU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŠALAMOUN KE KAUZE ROSTISLAVA ROZTOČILA
/ ZPRÁVA PRO VEŘEJNOST/

Občanské sdružení Šalamoun se zabývá věci ods. Rostislava Roztočila od podzimu 2004, a to na žádost jeho sestry, německé občanky pí. Stanislavy Rupp, která za námi přišla, když její předešlé čtyřleté úsilí o bratrovu záchranu nepřineslo žádný výsledek. Péči o záležitosti odsouzeného převzal p. Zdeněk Jemelík, který byl pí. Rupp ustanoven jejím zmocněncem v této trestní věci. Sám odsouzený udělil p.Jemelíkovi plnou moc k nahlížení do trestního spisu a zbavil obhájkyni mlčenlivosti vůči němu. Souhlas k provedení hlavního líčení k návrhu na obnovu procesu v jeho nepřítomnosti adresoval na prvém místě p. Jemelíkovi, až na druhém místě obhájkyni. Pan Jemelík vypracoval jak návrh na obnovu řízení, tak podnět ke stížnosti pro porušení zákona. Aby předešel odmítnutí podání v případě, že by jej soud neuznal jako právoplatného zmocněnce navrhovatelky (což se později skutečně stalo), nechal oba texty podepsat pí.Rupp a přiložil k nim svou plnou moc.


Útěk Rostislava Roztočila z vězení v době, kdy již bylo nařízeno hlavní líčení, zkomplikoval řízení a překvapil nás. Protože pan Roztočil krátce před zatčením potvrdil p. Jemelíkovi, že jeho zájem na obnově procesu z r.1985 trvá, rozhodli jsme se jej dále podporovat.

V období po útěku Rostislava Roztočila z vězení se vyhrotil spor mezi p.Jemelíkem a předsedkyní senátu, která tvrdila, že pí. Rupp zastoupení nepotřebuje (upření ústavního práva) a pokud na něm trvá, pak se musí nechat zastupovat advokátem (účelová, zavádějící interpretace §35 odst.1 tr.ř.). Souběžně došlo ke zhoršení komunikace mezi pí. Rupp a p. Jemelíkem, který nakonec 12.11.2005 oznámil pí. Rupp vypovězení plné moci s tím, že dodělá nezbytné úkony nutné pro obnovu procesu jejího bratra. Krize mezi nimi se dále vyhrotila 25.11.2005, kdy byl zjištěn pokus zvenčí dosáhnout odročení líčení z 1.12.2005 na pozdější dobu, aby bylo našim orgánům znemožněno dodat do Německa včas podklady pro vydávací řízení. Pan Jemelík v této situaci žádal o přesné instrukce, jak má postupovat, ale nedočkal se jich. Při hlavním líčení 1.12.2005 pí. Rupp přistoupila soudu na to, že se bude zastupovat sama, čímž jej zbavila nutnosti rozhodnout o přípustnosti zastupování laickým zmocněncem usnesením (p.Jemelík uplatnil vůči soudu tento požadavek s cílem dojít v krajním případě se stížností až k Ústavnímu soudu).

12.12.2005 pak zaslala pí. Rupp předsedovi Šalamouna e-mail (v kopii též obhájkyni a p.Phillipovi Janýrovi) , jenž je ve vztahu k p.Jemelíkovi hanlivý (níže uveřejňujeme – e-mail předsedovi občanského sdružení není soukromá korespondence, nepotřebujeme souhlas odesílatelky). Přílohou bylo vypovězení plné moci p. Jemelíkovi, datované 8.12.2005. Pí.Rupp odeslala tutéž písemnost panu Jemelíkovi poštou až 12.12.2005, doručena byla 15.12.2005. Z textu vyplývá, že pí. Rupp si zřejmě přeje, aby spolek Šalamoun dále pomáhal jejímu bratrovi a mylně se domnívá, že p. Jemelík je jím vybaven přiměřenou plnou mocí, dále, že se patrně sama nebude příliš angažovat. A nepřeje si, aby nadále p. Jemelík jednal jejím jménem, v čemž on jí vyhoví s pocitem úlevy.

K této věci sdělujeme veřejnosti, že na základě přesné znalosti věci odmítáme invektivy vůči panu Jemelíkovi, domnívajíce se, že jsou založeny na nedorozumění. V kauze Rostislava Roztočila se budeme dále angažovat v rozsahu a způsobem, který uznáme za potřebný, popř. který dohodneme přímo s ním po obnovení spojení, vždy však jen v původně dohodnutém směru, tedy ve prospěch obnovy procesu a jeho spravedlivého vedení.

___________________________________________________________________________

E-mail z 12.12.2005 pí. Rupp předsedovi spolku Šalamoun p.Johnu Bokovi

From: Stanislava Rupp [mailto:StanislavaRupp@gmx.de]
Sent: Monday, December 12, 2005 12:54 PM
To: Spolek Salamoun - John Bok
Cc: Bozena Hokeová; Philipp Janýr
Subject: Odvolání plné moci...

Vážený pane Bok,

slíbila jsem odpověď do 08.12.2005 - ale zvykám si na trojnásobnou dávku tablet na srdce, tak jsem si dala "pauzu" ve vyřizování záležitostí mého bratra.

Odvolání mé plné moci jsem měla již sebou 01.12.2005 v Praze.

Byla tedy již od 12.11.2005 jednostraně vyjádřena panem ing. Jemelíkem a od 01.12.2005 mnou potvrzená. Měla jsem možnost jí předat osobně a vyslechnout si mínění pana ing. Jemelíka - já však volím dobře uváženou formu doporučeného dopisu - znění přikládám...Protože, ale znění bylo ostřejšího způsobu - přepsala jsem znění takto...

Děkuji Vám a panu ing. Jemelíkovy za práci vykonanou pro mého bratra a máte možnost dále ve věci mého bratra pokračovat, ale né mým jménem.

Rozhodla jsem se, že "zastavím" konání pana ing. Jemelíka mým jménem - dokud tu ještě jsem - jinak pana ing. Jemelíka "nezastaví" nikdo...

Kritizuji počínání, kdy jsem od léta nebyla informovaná, že nejsou jiné důkazy, než ty co jsem já předala a ještě jsem byla napadena na tiskových prohlášeních.

Pokud mi pan ing. nevěřil - mohla jsem s tím "žít", pokud mi "lhal" přestoupil hranici, kterou jsem si nezasloužila a pokud mě napadl veřejně - tak je to "sprosté" jednání "ješitného" pána, a to není můj život, můj styl...

S přátelským pozdravem

Stanislava Rupp

Odvolání plné moci 08122005.jpg

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Odvolání plné moci: Celý dokument si můžete přečíst zde ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Reakce p. Jemelíka z 14.12.2005 na postoupení výpovědi plné moci

Předmět:poděkování
Od:"zdenek.jemelik"
Datum:Wed, 14 Dec 2005 01:29:10 +0100
Komu:rupp
Kopie:bok2 <+420602262445@sms.eurotel.cz>, bok-salamoun
, hokeova

Vážená paní Rupp,

pan Bok mi postoupil kopii zrušení Vaší plné moci pro mne jako Vašeho zástupce v bratrově trestním řízení. Vidím, že jste to poslala jemu, pí.obhájkyni a p.Janýrovi, na mne jste zapomněla, ač jsem adresátem. Nicméně nebudu formalista a už se tím řídím. Paní soudkyně z Vás má jistě radost, protože ta tématika StB, kterou jsem tam vnášel, jí sakra smrděla a navíc tam byly nové důkazy, takže by kvůli ní musela souhlasit s obnovou procesu. Takhle má vystaráno.

Nezbývá mi, než Vám poděkovat za to, že jste mne zprostila povinnosti odpovídat za prosazování bratrových zájmů v situaci, kdy různí neinformovaní lidé začali chodit a bourat dílo, na kterém jsem rok makal. I když jsem Vám v listopadu vypověděl plnou moc, musel bych svou práci dělat až do právní moci soudního rozhodnutí o povolení obnovy, tak mám pokoj hned.

Bratrovi jste ovšem neposloužila. Nemám od něho žádnou plnou moc, která by mne opravňovala za něj jednat, a i kdybych ji měl, byla by ze zákona neplatná, protože odsouzeného musí zastupovat advokát. Paní obhájkyni by jistě bylo milé, kdyby někdo jiný udělal některé nepříjemné úkony, související právě s podezřením, že do bratrova osudu zasáhly jakési temné síly. Určitě nebude chtít pustit se do vylučování soudkyně Rysové, protože bude ještě k soudu chodit řadu let a nemůže si tam rozlít ocet. Při tom výměna soudce je pro zdar věci nutná. Takže se bratr bude muset bez mé pomoci obejít. Spolek Šalamoun se patrně v nějakém menším rozsahu bude věcí zabývat dále, ale asi nebude na to nikdo zvlášť vyčleněný, takže za mou systematickou péči bratr náhradu nedostane. Samozřejmě zastavuji pátrání po dalších důkazech.

Napravit byste to mohla pouze tak, že by se k žádosti o obnovu připojily bratrovy děti (nebo jedno z nich) a daly mi plnou moc. Musely by to zmáknout do konce roku, protože je třeba podat nějaké návrhy na dokazování.

Jinak dodávám, že jsem Vás o věcech informoval správně, nikdy jsem Vám nelhal a nevydával jsem žádná prohlášení k Vaší škodě. Pokud jsem snad dementoval některé Vaše výroky, bylo to v zájmu věci, protože veřejnost musí mít o stavu řízení pravdivé informace, jinak by ztratila v naše podnikání důvěru. Neodpovídám za to, že jste možná něco špatně pochopila, nebo jste použila nesprávnou informaci z jiného zdroje.

Mějte se krásně.

Zdeněk Jemelík


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.