Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* Věc: apel na svědomí soudce
  Vydáno dne 21. 12. 2005 (2512 přečtení)

Paní
JUDr. Jana Jurečková
Okresní soud v Příbrami
Milínská 167
261 28 Příbram

Na vědomí :
Vážený pan
prof. Ing. Václav Klaus, CSc
president České republiky
119 08 Praha 1 - Hrad

Na vědomí :
Pan
JUDr.Pavel Němec
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 00 Praha 2

Praha 17.12.2005

Věc: apel na svědomí soudce

Vážená paní soudkyně,

24.10. 2005 jsme s odvoláním na ustanovení §171 zák. č.6/2002 Sb. zaslali Vaší nadřízené předsedkyni soudu návrh na podání kárné žaloby proti Vám pro Vaše neetické jednání. Návrh nebyl dosud vyřízen. Máme stále důvody trvat na jeho uplatnění.

Nicméně v tomto předvánočním čase se chceme pokusit apelovat na Vaše soudcovské svědomí. Trest odnětí svobody zasahuje nejen odsouzeného, ale také jeho rodinu a přátele, narušuje jeho ekonomické a společenské vazby. Jeho uložení má často za následek rozpad rodiny.Osobní svoboda je po životě a zdraví tou nejvyšší hodnotou, kterou jsou lidské bytosti nadány a její odnětí má být proto zvažováno s úzkostlivou pečlivostí. Odnětí osobní svobody je za jistých okolností trestným činem. Vánoce jsou obdobím, které mají lidé trávit v klidu a pohodě se svými blízkými. Nemělo by se stát, že nevinný člověk je stráví za mřížemi nebo v ilegalitě kvůli špatné práci soudce. Vyzýváme Vás, abyste ve světle těchto úvah uvážila, zda není Vaše svědomí zatíženo neoprávněným zásahem do práva na osobní svobodu a ničím nerušený rodinný život.

Sledujeme Vaše soudcovské výkony ve dvou kauzách. Patří k tomu nejhoršímu, co se nám za dobu naší existence dostalo do rukou. Mohli bychom Vás uvádět jako doklad oprávněnosti odporu námi velmi váženého pana prezidenta k jmenování příliš mladých soudců.

Po prvé jsme se s Vámi setkali v kauze spisovatele Jana Beneše, sp.zn. 1 T 68/2005. Vydání trestního příkazu je zjevným důkazem Vaší nedbalosti při seznamování s obžalobou a jejími podklady. V průběhu ústního jednání z 12.10.2005 jste projevila nedostatečnou občanskou vyspělost, když jste pojednala rehabilitované politické trestné činy obžalovaného jako běžné trestné činy. Při vyhodnocení předložených důkazů jste projevila neschopnost správně posoudit skutkový děj a nutnou obranu napadeného ctihodného občana, který se bránil útoku mladšího, fyzicky zdatnějšího útočníka. Jednání pana Jana Beneše jste posoudila jako trestný čin. Předvedla jste skutečně pozoruhodný výkon, neboť útočník se před soudem přiznal, že napadenému nadával a přímo v soudní síni a na chodbách soudu se choval agresivně a hulvátsky, takže jste jej vykázala z jednání.

Dále Vás sledujeme v kauze p. Dunaje-Jurči, sp.zn. 1T 8/2003-897. Zde jste při rozhodování o výši trestu použila rozsudek jako nástroj pomsty za nepovolnost nevinných obžalovaných, kteří se k trestné činnosti nedoznali, protože nemohli: jen jim dvěma mezi všemi překupníky kradených granátů a munice jste uložila nepodmíněné tresty. Soudce má trestat za prokázaný trestný čin, ale Vy jste se oběma odsouzeným mstila za to, že použili všech dostupných prostředků ke své obhajobě, na což mají zákonný i právní nárok. Jsouce nevinní, nemohli Vám usnadnit práci doznáním. Způsob, jakým se hájili, nebyl předmětem obžaloby, neměla jste proto morální právo je za něj trestat.

Vrcholně nemravný je Váš přístup k řízení o povolení obnovy řízení. Je především absurdní, že jste se nevyloučila pro podjatost, protože samozřejmě máte podvědomou snahu hájit své původní rozhodnutí (tu samu Vám nevyčítáme, jde o normální lidské chování a selhání). Zákon bohužel nezakazuje vedení řízení o obnovu soudcem, který rozhodoval v napadeném řízení. Ale u některých soudů to vylučují vnitřní pravidla, a mělo by to být samozřejmé. Za druhé jste při posuzování žádostí o odklad výkonu trestu nedbala presumpce neviny a předem jste rozhodla, že navržené důkazy nezmění nic na postavení odsouzených. Výpověď ods. Janíčka, který se doznal, že oba odsouzené křivě obvinil, ve spojení s informacemi o nezákonném nakládání vojenských policistů s ním během přípravného řízení mají takovou výpovědní hodnotu, že při nejmenším zakládají důvod k pochybnostem o správnosti Vašeho původního rozsudku. V pochybnostech máte jednat ve prospěch obžalovaného a máte ctít presumpci neviny: vždyť na tom příliš nezáleží, zda bude věc definitivně uzavřena o rok dříve nebo později, věznice jsou stejně přecpané a před zaslouženým trestem stejně není kam utéci. Samozřejmě jste měla povolit odklad nástupu trestu až do nového rozhodnutí o vině a trestu. Jenže Vás žene sadistická snaha trestat a prosazovat výkon trestu (rozuměj: musí být po Vašem stůj co stůj), bez ohledu na okolnosti, proto jste na poslední žádost p.Dunaje-Jurči o odklad reagovala vydáním pokynu PČR k jeho dodání do výkonu trestu. Díky Vaší ješitnosti a sadismu nebudou trávit vánoce s rodinami dva muži, kteří jsou možná nevinní. Nepředjímáme výsledek nového posouzení jejich viny soudem, proto říkáme možná. Ve spojení s presumpcí neviny a zásadou in dubio pro reo to ale stačí na varování, že se děje křivda. Oba odsouzení mají poměrně malé tresty a oba se v krajním případě budou domáhat nápravy cestou mimořádných opravných prostředků. Váš původní rozsudek je po doznání ods. Janíčka neudržitelný a bude určitě smeten. Stát pak bude muset oběma obětem Vaší svévole platit odškodné, jim se mezitím možná rozpadnou manželství. Unese Vaše svědomí všecky již způsobené škody a další, hrozící v budoucnosti? Nebude Vám vadit, že odškodnění za Vámi zaviněné neoprávněné věznění nebudete platit z vlastní kapsy, ale že je zaplatí přes státní rozpočet občané této země, kteří nemohou za to, že Vás kdosi možná nedopatřením ustanovil soudkyní?

Vyzýváme Vás, abyste ulehčila svému svědomí a umožnila oběma mužům vrátit se k rodinám a věnovat se na svobodě řízení o obnovu. Věříme, že pro tyto názory u Vás najdeme pochopení.

S úctou

John Bok
předseda spolku Šalamoun


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.