Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* SOUDKYNĚ A JEJÍ KAT
  Vydáno dne 09. 02. 2006 (881 přečtení)

SOUDKYNĚ A JEJÍ KAT
Martin Stín, Praha
Psáno pro Politikon 9.2.2006 jako 95.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Věnováno Michaele K.

Bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová přijala prezidentovo rozhodnutí o svém odvolání téměř jako svou profesní popravu. Vzepřela se. Namítá,že jí důvody odvolání nebyly dostatečně vysvětleny a nedostala příležitost se obhájit. Zpochybnila samo právo hlavy státu takto s ní naložit. Obrací se o ochranu opět k justici, a to správní žalobou a ústavní stížností.

Prezidentův krok má specifický, až historický význam. Je to po prvé v polistopadové historii státu, kdy prezident poslal soudcům dosti drsný vzkaz, že moc soudní odvozuje své postavení od moci zákonodárné co do obsahu své práce, a od moci výkonné co do možnosti získat přístup k zasahování do práv občanů, takže její demokratický mandát je poněkud slabší. Soudci jsou nezávislí v rozhodování, neodvolatelní a prakticky netrestatelní za pochybení, jimiž někdy působí značné škody. Ale to vše jen potud, než narazí na hranice zákona a vůli moci výkonné, která rozhoduje, koho nechá soudit, a jaké komu přísluší postavení v soudní hierarchii. Je pravda, že se pan prezident s bývalou předsedkyní Nejvyššího soudu zrovna nemazlil. Nevidím mu do hlavy, ale vím, že je dlouhodobě nespokojen se stavem justice. Je proto možné, že ostrost jeho zákroku je projevem jeho obecné nelibosti a varováním soudcům. A jsem přesvědčen, že rozhodl zcela v rámci svých pravomocí, jeho rozhodnutí je nepřezkoumatelné a nezpochybnitelné a uvítal bych, kdyby obrátil výhružný pohled také na některé další předsedy soudů.

Spory kolem prezidentova kroku znova připomněly nepřesnost vymezení jeho pravomocí ústavou. Mnohým se nelíbí, že si pan prezident v tomto případě přisvojil právo odvolat na základě logické úvahy, že ten, kdo jmenuje, také odvolává. Námitka odpůrců prezidentova kroku ovšem neobstojí v logickém přezkoumání a pouze připomíná, že naše ústava vyžaduje aktualizaci. V jejím rámci by měla být nově upravena úloha prezidenta. Většina občanů si myslí, že prezident by měl být volen přímou volbou. Demokratický stát by se měl vůli občanů bez zbytečných průtahů přizpůsobit. Postavení prezidenta tím ovšem posílí, jeho pravomoci budou muset být vymezeny určitěji a zřejmě i rozšířeny. „Kladeč věnců“, kterého by někteří politici rádi z prezidenta udělali, by byl pro tuto malou zemi luxusem.

Veřejnost příliš nevzrušily důvody, jimiž ministr spravedlnosti odůvodnil svou stížnost prezidentovi, na jejímž základě byla bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu odvolána. Běžnému občanu nedochází, že prodlužováním obchodních sporů vznikají často až miliardové škody. Občas se někdo podiví nad tím, že jedna dívka, která zabila nevítaného nápadníka, se ani nedostane před soud, zatímco jiná má jít do vězení. Co kraj,to mrav, co soudce, to jiný přístup ke srovnatelným případům. To je ovšem neudržitelný stav, k jehož překonání má směřovat činnost Nejvyššího soudu. A to nehovořím o dalších problémech, jež zůstaly pod ministrovou rozlišovací schopností, jako je sériové porušování zásad ústnosti, veřejnosti a práva občana hájit své právo před soudem, ke kterému u |Nejvyššího soudu dochází vyřizováním převážné většiny dovolání a stížností pro porušení zákona v neveřejném jednání. Na druhé straně si musíme říci, že není záruka, že prezidentův krok skutečně přinese zásadní změnu ve stylu práce |Nejvyššího soudu ČR. Příčina leží ovšem mimo prezidentovu pravomoc, je dána samotným postavením soudců a vymezením pravomoci předsedy soudu. Ten je pouze šéfem státní správy svého soudu, zatímco soudci mu ve svém rozhodování nejsou podřízeni. Nástroje, jimiž by předseda soudu ovlivnil výkon soudců svého soudu, jsou velmi slabé, téměř žádné. Nejúčinnějším je neformální autorita, založená na vysoké profesní úrovni a lidských kvalitách. Bude tedy hodně záležet na tom, kým pan prezident Ivu Brožovou nahradí. Přejme mu šťastnou ruku při volbě.

Pozn.: Předběžné opatření Ústavního soudu ČR, jímž bylo pozastaveno provedení prezidentova rozhodnutí, nemusí jeho rozhodnutí zvrátit.


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.