Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* STÁT LIDOJED
  Vydáno dne 06. 04. 2006 (950 přečtení)

STÁT LIDOJED
Martin Stín, Praha
Psáno pro Politikon 6.4.2006 jako 103.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Věnováno Michaele K.

Adriana Krnáčová, výkonná ředitelka Transparency International-Česká republika, soudí, že největším problémem České republiky není nezaměstnanost, ale korupce. Vytýká našim politickým stranám, že se tomuto tématu dostatečně nevěnují. Je stejně vtipná, jako kdyby vytkla řezníkům,že nepropagují veganskou stravu. Její vyjádření je projevem profesionální slepoty-za potírání korupce je placena, vidí ji proto za každým rohem. Z metodiky zjišťování míry korupčnosti národního prostředí je zřejmé, že korupce je jako stín:stačí zhasnout světlo a zmizí. Také ji lze přirovnat k lochnesské příšeře-nikdo ji neviděl, všichni o ní mluví, někteří věří v její existenci. Všechny údaje o korupčnosti prostředí spočívají na subjektivních vyjádřeních. Ta jsou ale nespolehlivá, protože se do nich promítá spíše veřejné mínění než konkrétní zkušenosti vypovídajících. A veřejným míněním se dá téměř libovolně manipulovat. Ptejme se těch, kteří mluví o strašidlu korupce, kolik sami zaplatili na úplatcích či kolik přijali, kolik výhod poskytli nebo dostali za protislužbu. Často nám bude odpovědí jen pokrčení ramen.

Nezpochybňuji závažnost korupce jako patologického jevu, znehodnocujícího životní prostředí České republiky. Namítám ale, že „pouze“ umožňuje nerovný přístup k majetku, moci, některým službám. Bez peněz, moci a luxusních služeb lze ale žít, a to dokonce docela spokojeně. Existenciální hrozbou je korupce pouze ve zdravotnictví, v přístupu ke vzdělání, v justici a podobných oblastech života společnosti.

Co je korupce proti hazardování státu lidskou svobodou a proti jeho neochotě vyrovnat se s občany za škody, které jim způsobil jejím neoprávněným odnětím? Pondělní Lidové noviny přinesly zprávu o neúspěchu manželů Schwarzerových v soudním řízení o náhradu škody za odnětí svobody při vyšetřování trestného činu, který nespáchali. Za tři měsíce ve vazbě, podlomené zdraví, zničené hospodářské a sociální vztahy jim stát z vlastní vůle zaplatil směšných 66 tis. Kč. Nepochybuji o tom, že soudce Valehrach rozhodl z hlediska platných právních předpisů správně. Ale právě v tom je hrůznost postavení občana vůči mocenským orgánům posttotalitního Absurdistánu. Sedmnáct let po pádu totality se k nám stát chová jako asijská despocie (ve smyslu komunisty za totality potlačené Marxovy společensko-ekonomické formace). V tomto pojetí stát není služba občanům, ale stojí vysoko nad nimi a dělá si beztrestně s jejich životy, co se mu zlíbí.

Skandální článek o Schwarzerových nevyvolal vlnu mediální hysterie, ač jeho obsah měl všechny vlastnosti, které k tomu přímo sváděly. Neozval se ani nikdo z politiků a občanských aktivistů, kteří se nedávno „zviditelnili“ v kampani na podporu Yekty Uzunoglu. Samozřejmě, ve srovnání s utrpením, které prodělal kurdský podnikatel,vězněný dva a půl roku, je příběh Schwarzerových „malina“. A tragedií lidí, kteří strávili ve vazbě pár měsíců nebo i let, aniž by jim byla později prokázána vina, jsou desítky, takže jde o všední úkaz. Pak jsou další, kteří byli dokonce pravomocně odsouzeni za to, co nespáchali, někdy jen proto, aby se dodatečně „pokryla“ aspoň „odsezená“ vazba. Yekta Uzunoglu měl ještě štěstí, že dlouhou vazbu přežil bez následků na duševním zdraví, takže je způsobilý dále hájit před soudem své dobré jméno. Mnoho takto postižených se ale nikdy nevzpamatuje z otřesu, způsobeného bezprávím, na nich spáchaným, a stávají se trvalými pacienty psychiatrů. Jiní přišli během věznění o rodiny, přátele, majetky…Stát se k tomu tváří nevšímavě.

Jsou rozdíly v délce a důvodech protiprávního věznění. Ale základní rysy všech případů jsou stejné: prvotní je řemeslná nezpůsobilost policie věcně správně vyšetřovat, na ni navazuje nedbalost špatných státních zástupců, umocněná inkviziční neprůhledností jejich činnosti, „jánabráchismus“ mezi policisty a státními zástupci a nad tím vším odborné selhávání a neodpovědnost špatných soudců. Někdy jde o řetěz úmyslných protiprávních kroků. Dochází k opakovanému systémovému selhávání orgánů činných v trestním řízení. Všechny původce zla spojuje vědomí beztrestnosti za škody, které svým jednáním působí občanům. Ta jim je zajištěna platnou legislativou. Vědomí beztrestnosti snižuje přísnost nároků na sebe sama a kruh se uzavírá: posilují se sklony systému k selhávání. Manifestační nesystémové vystoupení několika VIP osobností na podporu náhodně vybraného jedince nic neřeší. Kolem tohoto nádoru chodí nevšímavě jedna politická reprezentace za druhou již téměř sedmnáct let. Nikdo nevyhodnocuje příčiny, vedoucí k jednotlivým případům uvalení vazby na nevinné občany. V případě uložení trestu odnětí svobody nevinnému se úspěch odvolání nebo mimořádného nápravného prostředku považuje za dostatečnou nápravu. Nepřichází v úvahu, že by viníci věznění nevinných lidí byli voláni k odpovědnosti. Ptejme se tedy v předvolebním období, co konkrétního udělají lovci hlasů pro nápravu v této bolestné záležitosti, dáme-li jim svou důvěru, zda vůbec mají propracovaný program nápravy justice.


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.