Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ
  Vydáno dne 08. 02. 2007 (1023 přečtení)

VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ
Martin Stín, Praha
Vyšlo na Politikonu 8.2.2007 jako 146.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Zpráva, že paní nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká chce nahradit vrchního státního zástupce v Praze Jiřího Kulvejta jedním z jeho předchůdců, státním zástupcem VSZ Liborem Grygárkem, je rozhodně zajímavá. Obnažuje neutěšený stav personálního složení sboru státních zástupců. Změnu režimu v něm přežili prokurátoři a vojenští prokurátoři totalitního režimu, najdou se mezi nimi i předlistopadoví soudci, kteří kvůli své minulosti nevyhověli požadavkům nové doby. Přirozeně, že vedoucí místa obsadili zkušení harcovníci komunistické prokuratury, kteří od nového režimu „dostali odpustky“. Politici obecně podhodnocovali důležitost zdravého právního prostředí a tím význam celého resortu spravedlnosti. Klíčové postavení státního zastupitelství v procesu trestního řízení nedocenili a neuvědomili si dosah skutečnosti, že prokuratura byla strážcem socialistické (ne)zákonnosti a její pracovníci patřili k politicky nejoddanějším oporám starého režimu. Proto si kvůli vysoké koncentraci předlistopadových kádrů nikdo vrásky nedělal a stav zůstal zakonzervovaný. Nikoho nenapadlo, že by bylo na místě postupně a cílevědomě vytěsňovat „staré osvědčené soudruhy“ a nahrazovat je nezkompromitovanými lidmi. Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová měla za sebou 17 let svědomité služby na komunistické prokuratuře a předlistopadovou minulost měli její náměstci a ředitelé odborů NSZ. Současná nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká není tak „zkušená“, má za sebou pouhých pět let činnosti na okresní prokuratuře. V prostředí, kde všichni držitelé vyšších funkcí mají velmi podobnou minulost, spjatost se starým režimem se přirozeně nevnímá jako něco nepatřičného. Není-li dost zkušených státních zástupců, kteří vystudovali až po Listopadu, je celkem přirozené, že nejvyšší státní zástupkyně sáhla po Liboru Grygárkovi.

Jeho kandidatura vyvolává různorodé pocity. Proti Liboru Grygárkovi se používá skutečnost, že v r.1989 vykonával dohled nad policejním zásahem proti demonstrantům.V jeho prospěch se připomíná, že krátce po zásahu byl z funkce prokurátora sesazen. Nesetkal jsem se ale s důkazem, že vyhazov skutečně souvisel se způsobem, s jakým se vyrovnal s úkolem, i když tuto možnost nevylučuji. Média komentují jeho kandidaturu nevyváženě : našly se a na televizní kameru byly ukázány dokumenty, jež potvrzují jeho účast při zásahu. Ale text výpovědi jsem neviděl.

Zajímavý je i výběr osob, pro jejichž odmítavé názory na Grygárkovu kandidaturu si novináři zašli. Bývalý ministr spravedlnosti Otakar Motejl důvody svého znepokojení blíže neupřesnil, ani nevyužil příležitosti, aby národu ozřejmil, co v době svého působení na ministerstvu podnikl,aby předešel současné personální nouzi.

Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová, která kdysi odešla z funkce státní zástupkyně na Vrchním státním zastupitelství v Praze a byla Grygárkovou podřízenou, přispěchala s tvrzením, že opustila státní zastupitelství kvůli neúnosným poměrům,které tam díky jeho způsobu řízení úřadu panovaly. Pamětníci ale vědí, že její odchod z VSZ byl motivován nespokojeností s finančním podhodnocením státních zástupců ve srovnání se soudci, jimž v té době bylo přiznáno výrazné platové vylepšení. Její resignační dopis a korespondence s Liborem Grygárkem jsou dostupné v archivech.

Bez ohledu na to, zda byly výhrady obou citovaných odpůrců jmenování Libora Grygárka oprávněné či nikoli, a bez ohledu na jeho možné zkušenosti a právnické kvality, je třeba litovat toho, že se Renátě Vesecké nepodařilo pro významnou funkci vrchního státního zástupce v Praze najít mladého odborníka, nezatíženého dlouholetým následováním „světlých“ vzorů sovětské prokuratury. Jde ovšem o to, zda ji taková svatokrádežná myšlenka vůbec napadla.


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: martin.stin@seznam.cz )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.