Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* PŘÁTELŮM A PŘÍZNIVCŮM OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŠALAMOUN - SPOLEK NA PODPORU NEZÁVISLÉ JUSTICE V ČR
  Vydáno dne 09. 04. 2007 (1089 přečtení)

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, sympatizanti,
opět se na Vás obracíme s prosbou o pomoc.

Jsme nezisková, voluntaristická organizace, která pomáhá obětem policie a justice a poskytuje služby v oblasti trestního práva a monitoruje jednotlivé kauzy, informuje veřejnost svými články a zprávami. Odmítáme a nesmíme od naších klientů přijímat honoráře či jinou finanční odměnu. Nemluvě o tom, že převážná část z nich se na nás obrací o pomoc ve chvíli, kdy je již finančně vyčerpaná financováním již probíhajícího nebo odsuzujícím rozsudkem ukončeného trestního řízení.


Přicházíme většinou na žádost obětí justice až po té, kdy ti, kteří je směli ze zákona hájit, nedosáhli toho, k čemu za honorář jsou povoláni a kteří se z většiny smíří s tím, že se už nic nedá dělat. Jsou samozřejmě i výjimky.

My věříme, že naděje umírá jako poslední, ale že k tomu, aby se mohla uplatnit, nestačí jen profesní způsobilost. Nezbytná je také vytrvalost, houževnatost, empatie a víra, že i to, co se zdá nemožné, se může stát. Věříme, že obrana nespravedlivě stíhaných je smysluplná. Naše úsilí a práce jsou toho důkazem.

Zřeknete-li se jednou koupě něčeho, co nezbytně nepotřebujete, připustíte-li, že ne vše se dá za peníze koupit a uvědomíte-li si, že ani sebevětší obětavost, bezbřehý entuziasmus a empatie nedokáží dlouhodobě bez finančních prostředků systematicky a účinně vykazovat smysluplnou činnost, pak jste disponovaní být dárci, kteří přispěním na konto našeho spolku mohou pomoci někomu, kdo se stal obětí policejní a justiční zvůle a který Vaši i naši pomoc potřebuje.

Jsme opakovaně neúspěšní v získávání grantů, neboť veškerý čas a veškerou energii věnujeme činnosti, jež je smyslem našeho spolku. Proto se na Vás obracíme s žádosti o přispění finančním darem na konto spolku Šalamoun, neboť to, co se děje obětem justice, se může stát zítra komukoli z vás, a to i přesto, že jste občany ctící zákony a žijete dle obecných a obvyklých mravů. Důkazem jsou některé případy, které nám jejich protagonisté, kteří se stali našimi klienty, dovolili zveřejnit na naších webových stránkách (www.spoleksalamoun.com) . Jiní nám jejich zveřejnění nepovolili.

Stanou li se z vás mecenáši a věnujete li na konto spolku č.ú. 170718584 / 0300 peněžitý dar, umožníte nám pokračovat v naší práci a službě. Budeme moci nadále navštěvovat naše klienty ve věznicích, zúčastňovat se soudních jednání, vést samostatná šetření, korespondovat s klienty, s úřady a s institucemi, najímat soudní znalce a pokračovat, jak věříme, v naší užitečné, bohulibé a obecně prospěšné, nezastupitelné činnosti.

Apelujeme na všechny, kterým není lhostejný stav v resortu spravedlnosti a narůstající počet justičních zločinů, aby na provoz Spolku Šalamoun finančně přispěli.

Je velmi obtížné udržet veřejnoprávní službu Spolku Šalamoun a to i přesto, že spolupracovnici Spolku Šalamoun pracuji zadarmo, mnozí s velkým nasazením, po svém zaměstnání a na úkor svého volna i osobního života. Rozdíl mezi příjmy a výdaji uhradili každoročně členové Spolku ze svých skromných příjmů, každý dle svých možností.

Touto cesto zároveň děkujeme všem, kteří v minulém roce podpořili existenci a činnost Spolku svými finančními i hmotnými dary a službami.

Jsme vděční i za každý drobný příspěvek na provoz Spolku Šalamoun, který můžete zaslat na účet ČSOB, číslo účtu: 170718584, kód banky: 0300 Adresa banky je Thámova 20, 186 00 Praha 8.

Podle platných daňových předpisů lze sponzorský příspěvek našemu sdružení lze odečíst od daňového základu. Jsme připraveni uzavřít s vámi dárcovskou smlouvu a vydat na požádání písemné potvrzení o výši daru.

Informace o činnosti Spolku Šalamoun můžete získat na naších webových stránkách www.spoleksalamoun.com Nejsou sice dokonalé a s aktuálností také pokulháváme, ale i to souvisí s naší současnou finanční situací.

Případným dárcům jménem Spolku Šalamoun děkuje

John Bok
předseda Spolku

V Praze dne 2. dubna 2007

E-mail: spoleksalamoun@spoleksalamoun.com john.bok@spoleksalamoun.com
tel.+420602262445


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: John Bok )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.