Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* ZNOVA KAUZA VLADIMÍRA MLYNÁŘE & SPOL.
  Vydáno dne 10. 05. 2007 (1943 přečtení)

VELKÝ MALÝ ROZSUDEK
Martin Stín, Praha
Vyšlo na Politikonu 10.5.2007 jako 159.sloupek
martin.stin@seznam.cz

24. ledna 2007 vyhlásila soudkyně Městského soudu v Praze Silvie Slepičková šokující rozsudek s poměrně vysokými nepodmíněnými tresty nad bývalým ministrem informatiky Vladimírem Mlynářem a spoluobžalovanými Dušanem Chmelíčkem a Vítem Novotným. Podle ustanovení trestního řádu pak měla do dvaceti pracovních dnů od vyhlášení rozsudku vypracovat jeho písemné vyhotovení. Na dodání rozsudku čekali obhájci, kteří mají lhůtu do osmi dnů od doručení rozsudku na předložení písemného odůvodnění odvolání.

Paní soudkyně v průběhu líčení projevovala mimořádnou svědomitost. Zajímala se o každý detail chodu ministerstva, podřízených organizací a průběhu zřizování společnosti Testcom Servis s.r.o. (kvůli jejímuž zřízení se obžalovaní dostali do její „péče“), požadovala stále další důkazy. Soudní spis díky její pečlivosti vydatně nabobtnal. Lhůta pro vyhotovení rozsudku vypršela 21.2.2007, ale paní soudkyni vymezený čas ke zpracování nakupených údajů nestačil. Opakovaně požádala vedení soudu o prodloužení lhůty a vždy jí bylo s pochopením vyhověno. Taková je rovnost stran v trestním řízení: nedodržení osmidenní lhůty pro podání odvolání o jediný den znamená jeho nemilosrdné zamítnutí bez ohledu na rozsah rozsudku a složitost věci, zato lhůta pro soudce na vypracování rozsudku je „gumová“.

V období mezi vyhlášením rozsudku a rozhodnutím odvolacího soudu žijí odsouzení v trýznivé nejistotě o svém budoucím osudu. Nepřiměřené průtahy ve vyhotovení rozsudku lze proto považovat za nepříznivý zásah do jejich lidských práv. V tomto případě si čekání skutečně užili: navzdory stížnostem obhájců obdrželi rozsudek až v těchto dnech, tedy s více než tříměsíčním zpožděním.

Ještě že výsledek intelektuálního snažení paní soudkyně je pořádný Otesánek, přiměřený vložené námaze: čítá 165 stran po 54 řádcích, čili zhruba 230 normostran. Svým rozsahem je tak srovnatelný s rozsudky ze složitých kauz s desítkami až stovkami svědků a škodami řádově v desítkách až stovkách milionů Kč jako je H-systém nebo tunelování investičního fondu Consus, proti nimž je věc obžalovaných Vladimíra Mlynáře, Dušana Chmelička a Víta Novotného s domnělou škodou 11 milionů Kč směšná „malina“. Zvládnout ve lhůtě odvolání proti takovému tlustospisu bude gerojský výkon, a to i v případě, že si obhájci pomohou blanketním odvoláním.

Mám ale obavy, a dokonce si škodolibě přeji jejich naplnění, že obrovská námaha, kterou paní soudkyně věnovala hromadění poznatků a po vynesení rozsudku jejich písemnému zpracování, bude k ničemu, neboť „hora porodila myš“: rozsudek mi připadá nicotný, protože stojí na popření platnosti základních ekonomických a účetních pravidel. Podle něj měli odsouzení umožnit obchodní společnosti Testcom Servis s.r.o. získat neoprávněný prospěch ve výši 11 milionů Kč, o které byla poškozena mateřská státní příspěvková organizace Testcom. V jedenácti milionech je zahrnutý vklad prostředků Testcomu, tedy státu, do základního kapitálu společnosti Testcom Servis s.r.o., a příjem od nakladatelství Economia a.s., které Testcom Servisu platilo za vydávání internetové verze Hospodářského zpravodaje. Plná výše hrubého příjmu není ovšem sama o sobě prospěchem. Od příjmu od Economie měly být pro tento účel odečteny náklady na vydávání Hospodářského zpravodaje, které by jinak musel hradit Testcom z prostředků státního rozpočtu. Ale ani zisk z této komerční činnosti není neoprávněným obohacením, protože byl reinvestován do dalšího rozvoje internetového Portálu veřejné správy, který by opět Testcom musel financovat ze státního rozpočtu. Nesmyslnost tvrzení, že došlo k neoprávněnému prospěchu Testcom Servisu s.r.o. vkladem prostředků Testcomu do jeho základního kapitálu, je ještě průzračnější. V účetní bilanci Testcomu se nemohla projevit ztráta, protože do jeho aktiv přibyla ekvivalentní hodnota 100% obchodních podílů Testcom Servis s.r.o. Vzhledem k tomu, že Testcom Servis s.r.o. byl nositelem ekonomicky nadějného projektu provozování Portálu veřejné správy, který měl zajištěny příjmy a slušnou rentabilitu vloženého kapitálu, byl vklad prostředků Testcom do základního kapitálu Testcom Servis s.r.o. velmi dobrou investicí. Hodnotu investice zvyšuje okolnost, že Testcom držel 100% obchodního podílu a společnost ovládal prostřednictvím svých zaměstnanců. Pokud by lidská zloba a hloupost nepřinutily exministra Mlynáře, aby nařídil zrušení sotva založeného Testcom Servisu dříve, než mohl začít naplno fungovat, tržní hodnota firmy by rostla.

Rozsudek je velký svým rozsahem, malý pochybností obsažených závěrů. Doufám, že v odvolacím řízení neobstojí.


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Martin Stín, Praha )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.