Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* POPRASK KOLEM VĚZEŇSTVÍ
  Vydáno dne 16. 05. 2007 (1655 přečtení)

POPRASK KOLEM VĚZEŇSTVÍ
Martin Stín,Praha
Vyšlo 17.5.2007 na Politikonu jako 160.sloupek
martin.stin@seznam.cz

K neodmyslitelným prvkům koloritu našeho veřejného života patří skandlizující kampaně, které čas od času plošně zachvacují média, jako by byly řízeny z jednoho centra. Jejich původci zůstávají alespoň na počátku skryti. Nebývá vždy úplně jasné, čeho se má dosáhnout. Jistý bývá jen terč. Jména zúčastněných novinářů se často opakují. Věcným základem bývají významné a pravdivé informace jen někdy, častější jsou polopravdy a nicotné věci, jejichž význam se uměle nafukuje. V jejich stínu občas zanikají skutečnosti, jimiž by se společnost měla vážně zabývat.

Ukázkou matoucích kampaní je mediální povyk kolem údajného plýtvání finančními prostředky vedením Vězeňské služby ČR. Jeho jednotlivé stavební prvky mají povahu hoaxu: jde-li se na kořen věci, ukáže se, že jde o hloupost. Mottem kampaně je tvrzení, že Vězeňská služba ČR nemá paníze na mzdy, ale přesto se pustila do luxusních nákupů: dozorci budou vybaveni letními uniformami, dostanou nové sportovní soupravy,do nové uniformy se oblečou vazebně stíhaní obvinění. To vše bude stát miliony korun. A ke všemu byl jako slušivý doplněk ke generálské uniformě generálního ředitele Vězeňské služby ČR pořízen pozlacený palaš, který prý stál asi 120 tis. Kč. Zmatečnost poplašných zpráv je dána již tím, že Vězeňská služba ČR je rozpočtová organizace, která nemůže libovolně přelévat prostředky z jedné rozpočtové kapitoly do druhé. Nákup "luxusu" tedy nemůže jít v žádném případě na úkor mzdových prostředků. Mimo to Vězeňská služba neutratila za nové uniformy miliony, ale ve skutečnosti zatím pouze testuje 15 uniforem typu safari, pořízených za 48 tis. Kč. Prokáže-li se jejich vhodnost a užitečnost, bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele a postupně jimi budou vybavováni pracovníci v přímém provozu věznic, kteří ve stávajících uniformách v letních měsících strádají. Uniformy jsou věc, která podléhá opotřebení. V rozpočtu Vězeňské služby se proto pamatuje na jejich pravidelnou obměnu. A z tohoto zdroje se budou pořizovat nové uniformy. Jedná se tedy o pravidelně se opakující výdaje, s nimiž se běžně počítá, žádné rozhazování nad hranice rozpočtu.Nové jednotné oblečení vazebně stíhaných jim poskytne vyšší komfort než nyní používané teplákové soupravy. Ještě jednodušší je situace u sportovních souprav. Ty budou k disposici ve výdejnách vybavení, kde si je budou pracovníci kupovat za výstrojní body, tedy za vlastní peníze.

V podstatě došlo k vytvoření nafouklých bublin skandálních zpráv o věcech, které ve skutečnosti nestojí za pozornost. Ráz mimořádnosti má z toho všeho pouze generálský palaš, i když nestál 120 tis. Kč, ale "pouhých" 40 tis. Kč a není osobním vlastnictvím generálmajora Kuly, ale majetkem Vězeňské služby ČR. Může se zdát, že jde o zbytečný předmět a střízlivě vzato zbytečný skutečně je. Jenže v této souvislosti bychom měli především uvažovat nad tím, zda bylo skutečně nutné, aby u policie a vězeňské služby byly zavedeny generálské hodnosti a zda je nezbytné, aby vrcholoví manažeři vězeňství nosili uniformy a měli vojenské hodnosti. Když už jednou generálské hodnosti existují, patří k nim různé ceremonie, při nichž se předpokládá použití palaše. Problém tedy nevznikl u generálmajor Kuly, ale u těch, kdo v tichosti zavedli do vnitřních řádů policie a vězeňské služby luxusní prvky, samozřejmě jen zcela náhodně připomínající sovětské zvyklosti.

Nicméně vážný problém Vězeňská služba ČR přece jen má. Investovala 16 mil.Kč do zařízení na odrušení signálu mobilních telefonů v části věznic. Zařízení bylo odborně testováno a zdálo se, že má všechny předpoklady, aby splnilo požadovaný účel. Ve skutečnosti ale řádně funguje pouze ve dvou věznicích, přestože ve všech je instaloval stejný dodavatel. Příčiny neúspěchu nejsou úplně jasné, vyšetřují se a hlavně se pracuje na opatřeních k odstranění závady nebo aspoň k vrácení fakturovaných částek. Vězeňská služba zatím vypověděla dodavateli hospodářskou smlouvu a zakázku na dokončení výstavby systému rušiček v dalších letech za více než 30 mil.Kč zadá vítězi nového výběrového řízení. Hodnocení příčin a odpovědnosti za selhání projektu je v této chvíli předčasné, protože nejsou známy všechny rozhodné okolnosti.

Není zatím jasné, proč nedůstojná a z velké části zkreslující mediální kampaň vypukla. Jejím motivem může být snaha o vyřazení konkurence. Např. problematický dodavatel rušiček mobilních telefonů bude jistě znevýhodněn ve veřejné soutěži na dodávku pro další věznice, která je ve finančním vyjádření zhruba dvojnásobná než současná. Stejně tak účastníci soutěže na dodávku safari uniforem budou podezírat dodavatele testovací série, že byl zvýhodněn. Také se může jednat o pomstu vězňů, zbavených možnosti nelegálního používání mobilních telefonů. A konečně přichází v úvahu prostá snaha znepříjemnit život generálnímu řediteli, ať již z jakýchkoli důvodů, třeba jen ze závisti kvůli jeho generálským lampasům.

Zajímavější než pozadí mediální kampaně je mechanismus jejího spuštění. Podílely se na ní všechny hlavní tituly, navzájem nezávislé, patřící různým majitelům. Neexistuje žádný úřad ani oborová organizace, které by měly v popisu práce koordinaci novinářských aktivit. A přece píší všichni jako pod jednou taktovkou.

Kampaň jistě upoutala pozornost aspoň části veřejnosti. Avšak v jejím stínu zůstaly jiné informace z vězeňství, které mají z pohledu oboru historický význam. Právě dnes zasedá Legislativní rada vlády, aby m.j. projednala návrh zákona o zabezpečovací detenci. Jeho přijetím se rozšíří oblast působnosti vězeňské služby o další činnost, která u nás nemá tradici. Detenční zařízení je "křížencem" věznice a psychiatrické léčebny. Budou do něj umísťováni odsouzení, které soud shledal vinnými, jsou nebezpeční svému okolí, potřebují odbornou péči a léčbu, ale kvůli jejich zdravotnímu stavu či snížené rozlišovací schopnosti je nelze potrestat. Doba jejich pobytu v detenčním zařízení se neurčuje předem jak je tomu při uložení trestu. Propuštění je podmíněno pominutím okolností, pro které sem byli umístěni. Zavedení zabezpečovací detence je vyvoláno praktickou potřebou. Dosud se odsouzení, kteří budou umísťováni do detenčních zařízení, z velké části stávali pacienty psychiatrických léčeben. Ty ale nemají možnost zabránit účinnými prostředky nebezpečným chovancům, aby odešli a stali se hrozbou pro společnost, ani nemají účinné nástroje k motivování pacientů na spolupráci při léčbě. Záměr zavést detenční zařízení ovšem vyvolává reminiscence na zneužívání psychiatrických léčeben v Sovětském svazu. Je proto přirozené, že návrh zákona věnuje velkou pozornost ochraně základních práv a svobod chovanců, zejména průběžné kontrole důvodnosti jejich pobytu v detenčním zařízení. Předpokládám, že do schválení parlamentem zákon ještě dozná značné změny, neboť režim detence dle jeho současné podoby by se málo lišil od výkonu trestu.


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Martin Stín )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.