Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* Z ODVRÁCENÉ TVÁŘE PRIVATIZACE
  Vydáno dne 10. 05. 2007 (1499 přečtení)

JAK PRIVATIZACÍ NA BUBEN A DO ŠATLAVY PŘIJÍT
Vlastimil Pravda, Litoměřice

Můj přítel začal podnikat v roce 1990 ve vypůjčené garáži. Pět let si pronajímal různé sklady. Posledním pronajatým místem byl jeden nevyužívaný sklad Mototechny v Českých Budějovicích. Když byla Mototechna s.p. České Budějovice v roce 1995 privatizována, dostal nabídku, odkoupit pronajatý „papírový sklad“, bývalou ubytovnu pro dělníky. Nabídku využil a sklad odkoupil. V roce 1997 byl vyzván finančním úřadem, aby doplatil daň z převodu nemovitosti, kterou ze zákona měl zaplatit prodávající. Když prodávající svou povinnost nesplnil, obrátil se Finanční úřad na mého přítele. Podobně jako on, dostali výzvu k úhradě daně z převodu nemovitosti další tři podnikatelé, kteří využili nabídku a odkoupili si další sklady v sousedství.

Celkem 4 podnikatelé zaplatili za 7 polorozpadlých „papírových“ skladů o rozloze každý jeden cca 450 m2 a přilehlé pozemky asi 19.000.000,- Kč (pro srovnání, celá Mototechna byla prodána státem za 21.000.000,- Kč) a na dani z převodu nemovitosti museli FÚ v Českých Budějovicích zaplatit cca 1.000.000,- Kč. Podvedení podnikatelé podali společně v říjnu 1997 trestní oznámení s podezřením na spáchání podvodu. Když bylo trestní oznámení po krátké době odloženo, že se žádný trestný čin nestal, začali si sami zjišťovat, co se stalo a proč Finanční úřad nenárokuje zaplacení daně na prodávajícím. Zjistili, že prodávající dluží na dani z převodu nemovitosti FÚ cca 8.500.000,- Kč. Z toho bylo zřejmé, že rozprodal nemovitosti v hodnotě 170.000.000,- Kč. V celém areálu Mototechny však nepodnikala firma, která areál od státu koupila, ale jiná firma se stejnými vlastníky, a to od prvního dne. Trestní oznámení podala v únoru 1998 také Komerční banka, které privatizující firma dlužila více než 200.000.000,- Kč. Majitelé firmy, která privatizovala Mototechnu, odprodali firmu s dluhy většími než 200.000.000,- Kč a s dluhem na daních Vietnamci Tuyen Phan Van. Můj přítel, jako poškozený, žádal státního zástupce již v počátcích vyšetřování, aby nového majitele firmy vyslechl a zajistil účetnictví. Návrhy na dokazování státní zástupce odmítl s odůvodněním, že se žádný trestný čin nestal. Můj přítel upozornil také na to, že by se obě trestní oznámení měla vyšetřovat společně. Nikdy se tak nestalo.

Z několika usnesení vyšetřovatele si postupně podvedení podnikatelé vytvořil představu o tom, co se stalo. Mototechnu zprivatizovala firma a její majitelé okamžitě převedli lukrativní nemovitosti a zásoby na jinou svou firmu a zadluženou firmu prodali Vietnamci, který měl v České republice povolený trvalý pobyt, trvalé bydliště, byl zapsán v obchodním rejstříku. Podle zjištění Interpolu v obchodním rejstříku v České republice zapsaný majitel a jednatel zadlužené firmy nikdy z Vietnamu nevycestoval. Nedovedu si představit, jak u nás pracuje cizinecká policie a obchodní rejstřík.

Vyšetřovatel Policie ČR sice zjistil, že bylo z firmy před jejím prodejem vyvedeno neoprávněně 10.000.000,- Kč jedné lichtenštejnské firmě a že došlo ke spáchání dalších trestných činů, ale trestní oznámení odložil v roce 2002 pro promlčení a neexistenci důkazů. Nelze vyslechnout majitele firmy, protože neexistuje, nelze najít účetnictví. To jsou ovšem důkazy, které státní zástupce odmítl v roce 1999 zajistit, protože byl přesvědčený, že se jedná o domněnky stěžovatele.

Policie a státní zástupci, nevíme z jakého důvodu, neřešili problém privatizace Mototechny, ale problém s občanem České republiky, který si stěžoval na jejich činnost až k ministrovi vnitra i k ministrovi spravedlnosti jak vlády ČSSD, tak i současné vlády ODS.

Šikana ze strany státního zastupitelství vůči osobě stěžovatele započala v květnu roku 2002, když po půlnoci vyšel před dům s legálně drženou pistolí skrytou za zády, aby zjistil, zda někdo neubližuje nějaké ženě, a pokusil se uklidnit bujaré opilce. Došlo k nejhoršímu. Opilci se obrátili proti mému příteli. Když neměl kam ustupovat a byl napaden třemi muži, vystřelil do vzduchu varovný výstřel. Musela zasahovat policie. Čtyři opilí lidé podali na mého přítele trestní oznámení pro napadení skupiny obyvatel a ohrožování zbraní. Svědkyně z domu, která se podobně jako můj přítel domnívala, že byla před domem napadena nějaká žena, vypovídala prakticky shodně s mým přítelem. Její výpověď nevzal vyšetřovatel ani státní zástupce na vědomí, došlo tedy k obvinění a na mého přítele byla podána žaloba. Okresním soudem a následně Krajským soudem v Českých Budějovicích byl můj přítel uznán vinným a odsouzen k propadnutí pistole a zaplacení pokuty 10.000,- Kč nebo ke dvěma měsícům vězení, ač nebyl nikdy trestán a neexistovaly jiné důkazy než svědecké výpovědi 4 opilých občanů.

Pan ministr spravedlnosti za ČSSD podal stížnost pro porušení zákona a Nejvyšší soud v Brně v dubnu 2004 zrušil rozsudek okresního i krajského soudu a uložil věc znovu projednat. Státní zástupce opsal původní obžalobu a podal ji znovu. Přestože nedoplnil státní zástupce Nejvyšším soudem požadované důkazy, byl můj přítel znovu Okresním soudem a Krajským soudem v Českých Budějovicích odsouzen ke stejnému trestu. Také současný ministr spravedlnosti za ODS podal v lednu 2007 stížnost pro porušení zákona. Věc je u Nejvyššího soudu v Brně.

Tak se ptám, jedná se o neschopnost orgánů činných v trestním řízení nebo je to úmysl? Přečetl jsem si v Hospodářských novinách z 15.5.2007 prohlášení nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké. Paní Vesecká zřejmě prohlásila:„Budu vyvozovat ta nejpřísnější opatření. Je pro mě nezbytné, aby rozpory byly vyjasněny“, viz str. 4, HN dne 15.5.2007.Toto prohlášení Renáty Vesecké mě dost nazlobilo. Přesnější by totiž bylo prohlášení, které by znělo asi takto: „Budu vyvozovat ta nejpřísnější opatření. Je pro mě nezbytné, aby rozpory medializovaných kauz byly vyjasněny“.Pokud prohlášení paní nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké není upřesněné jen na medializované kauzy, potom mohu z toho, co vím, prohlásit, že paní nejvyšší státní zástupkyně neříká zcela pravdu.

Od roku 1997 se snažili čtyři podnikatelé a Komerční banka a.s. přesvědčit státního zástupce, že byl spáchán trestný čin při privatizaci s.p. Mototechna v Českých Budějovicích. Trestní oznámení bylo šetřeno 5 let a v průběhu té doby bylo několikrát odloženo se souhlasem státního zástupce. Můj přítel podával jako poškozený návrhy na dokazování a vyšetřování. Všechny jeho návrhy byly zamítnuty všemi stupni státních zastupitelství včetně Nejvyššího státního zastupitelství v Brně. Státní úředníci používají rádi ve svých odpovědích, že všechna podání byla podle zákona prověřena a státní zástupce nezjistil pochybení. To ovšem není v případu Mototechny pravda!

Jak si mám vysvětlit, že státní zástupce odmítl hned v počátku vyšetřování návrh na dokazování, ve kterém poškozený navrhoval vyslechnout majitele firmy, která Mototechnu v Českých Budějovicích privatizovala? Později byla nemožnost vyslechnutí majitele firmy důvodem k odložení trestního stíhání.

Jak si mám vysvětlit, že státní zástupce odmítl návrh zajistit účetnictví bývalé Mototechny dříve, než se ztratí nebo bude skartováno, s vysvětlením, že je dost důkazů, že se žádný trestný čin nestal; později pak odkládal trestní stíhání s odůvodněním, že neexistuje účetnictví firmy, které by mohlo být důkazem spáchání trestného činu.

Jak si mám vysvětlit, když všechna podání a stížnosti byly řádně prošetřeny a odloženy s odůvodněním, že se žádný trestný čin nestal, že vyšetřovatel po 5 letech zjistil, že došlo ke spáchání několika trestných činů. Bylo například zneužito informací z obchodního styku, neoprávněně bylo vyvedeno z firmy 10.000.000,- Kč a došlo ke spáchání dalších trestných činů. Pro žádný z nich nebylo zahájeno trestní stíhání, protože trestné činy byly údajně po 5 letech promlčeny, nejsou důkazy, například neexistuje účetnictví firmy a nelze vyslechnout majitele firmy, kterým je pan Tuyen Phan Van. Tento pán, který České republice dluží dnes více než 200.000.000,- Kč, žije v Hanoi a mimo svou zem nikdy nevycestoval, viz zpráva Interpolu. Nikdy jsme nepochopili, jak to pan Tuyen Phan Van dokázal, a myslím si docela vážně, že to netuší ani paní nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká, která stížnost poškozeného odložila jako neoprávněnou.

Přestože se poškozený obrátil na Nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou osobním dopisem, dostalo se mu stejné odpovědi, že nebylo zjištěno pochybení při vyšetřování. Vůbec žádné rozpory a evidentní pochybení státních zastupitelství nižších stupňů jí nebyly podezřelé, a proto je neřešila.

Potom mi tedy někdo vysvětlete, jak došlo k tomu, že 5 let nebylo možné zjistit, že došlo ke spáchání trestného činu a že se to podařilo až po 5 letech, což bylo důvodem odložení trestního oznámení pro promlčení. Přitom nikdo nepochybil? Není náhodou zjištění spáchání několika trestných činů potvrzením toho, že trestní oznámení bylo podáno oprávněně a státní zástupce pochybil, když stížnosti vždy odložil??Docela rád bych pochopil, jak je možné, že v České republice cizí státní příslušník Tuyen Phan Van měl povolený pobyt, trvalé bydliště v Praze a přitom nikdy ze svého rodného města v Hanoi nevycestoval.Potom bych také rád pochopil, jak je možné, že když celou dobu žije ve Vietnamu, že byl schopen v našem obchodním rejstříku zaregistrovat dvě české společnosti s ručením omezeným, být jejich jednatelem a dlužit tomuto státu více než 200.000.000,- Kč a už vůbec jsem nepochopil a státní zástupce poškozeným nevysvětlil, za kolik se dá tak zadlužená firma koupit bez přítomnosti kupujícího, bez prokázání kupní ceny a přitom se nedopustit žádného trestného činu.

Protože existuje řada pochybností, které paní Vesecká nebyla schopna v případě privatizace Mototechny České Budějovice vyvrátit, byl bych rád, kdyby nyní mohla do písmene naplnit své prohlášení, že je totiž pro ni nezbytné, aby rozpory byly vyjasněny. Byl bych velice rád, kdyby se dostalo také na vyjasnění rozporů, které mají poškození v případě privatizace Mototechny České Budějovice.


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Vlastimil Pravda )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.