Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* PROHLÁŠENÍ SPOLKU ŠALAMOUN K ZASTAVENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ JIŘÍHO ČUNKA
  Vydáno dne 09. 08. 2007 (1613 přečtení)

Česká tisková kancelář
Opletalova 5/7
111 44 Praha 1

Prohlášení občanského sdružení Šalamoun k zastavení trestního stíhání místopředsedy vlády p. Jiřího Čunka – podnět ke stížnosti pro porušení zákona
V Praze dne 9.8.2007

Jsme znepokojeni výroky státního zástupce Arifa Salichova a jejich mediálním ohlasem, hodnotícími úroveň výkonů příslušníků orgánů činných v trestním řízení, kteří vyšetřovali Jiřího Čunka před odebráním věci státnímu zástupci Radimu Obstovi nejvyšší státní zástupkyní Renátou Veseckou. Celé řízení proti Jiřímu Čunkovi od jeho začátku a zejména od zásahu nejvyšší státní zástupkyně považujeme za nestandardní. Svěření věci státnímu zástupci Arifu Salichovi máme za nešťastné vzhledem k jeho pochybné minulosti prokurátora protiprávního předlistopadového režimu, z které si mohl přinést smířlivost k účelovému postupu řešení trestních kauz. Vzhledem k podivným okolnostem přidělení případu státnímu zástupci Arifu Salichovi a následnému zastavení trestního řízení proti Jiřímu Čunkovi soudíme, že k vyhodnocování postupu přerovských orgánů činných v trestním řízení je třeba přistupovat s maximální uvážlivostí a objektivitou. Zastavení trestního stíhání Jiřího Čunka by nemělo být pokynem k zahájení honu na čarodějnice.

Shodně s prohlášením Úřadu kriminální služby a vyšetřování PČR z 8.8.2007 upozorňujeme, že do doby předání vyšetřování této trestní věci jinému policistovi a státnímu zástupci nebyly dozorovým ani dohledovým státním zástupcem shledány chyby v postupu policejního orgánu. Chápeme, že část veřejnosti má výhrady k osobě původního dozorového státního zástupce Radima Obsta, ale upozorňujeme, že za jeho postup se postavila krajská státní zástupkyně Zlatuše Andělová, která v minulosti nejednou osvědčila svou profesionalitu a nezávislost. Postup vyšetřovatele Milana Šošovičky podléhal dohledu státního zástupce a byl prověřován kontrolními orgány PČR, rovněž bez zjištění závad.

Pokud nás o to požádají příslušníci orgánů činných v trestním řízení, napadení ve sděleních státního zástupce Arifa Salichova, jsme ochotni monitorovat případné řízení, které by proti nim mohlo být vedeno.


Soudíme, že trestní stíhání Jiřího Čunka je poznamenáno řadou anomálií od podivného a vůči němu nepřátelského způsobu vyvolání kauzy, přes proskakující zprávy o pochybeních policie při jeho vyšetřování až k protiústavnímu zákroku nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké a od něj dále k zastavení trestního řízení Arifem Salichovem. Některé prvky tohoto řetězce podivností zpochybňují ústavněprávní vymezení pravidel trestního řízení a svými důsledky se přímo dotýkají ústavně zakotvených principů demokracie. Vyzýváme proto pana ministra spravedlnosti, aby postupoval analogicky se svým předchůdcem, který nechal posoudit legálnost postupu ve věci „katarského prince“ nezpochybnitelnou autoritou, Nejvyšším soudem ČR. To znamená, že tímto podáváme panu ministrovi podnět ke stížnosti pro porušení zákona proti usnesením nejvyšší státní zástupkyně o odebrání věci státnímu zástupci Radimu Obstovi a jejímu přidělení státnímu zástupci Arifu Salichovi a proti usnesení Arifa Salichova o zastavení trestního stíhání Jiřího Čunka. Porušení zákona spatřujeme v použití §25 tr.ř. „per analogiam“. Toto ustanovení se netýká státních zastupitelství a jeho uplatnění v tomto případě lze považovat za svévoli při výkladu zákona. Stejně dobře lze vznést „per analogiam“ námitku, že zásahem nejvyšší státní zástupkyně byl porušen Čl. 38 odst. (1) Listiny základních práv a svobod, který zakazuje odnětí zákonnému soudci. Rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR by byla před očima veřejnosti přezkoumána legálnost postupu obou státních zástupců. Projednáním věci Nejvyšším soudem ČR by byly z posuzování věci vyloučeny politické vlivy.

Tímto prohlášením nikterak nezpochybňujeme nevinu p. Jiřího Čunka. Ostatně pro posuzování jeho viny či neviny nemáme dostatek informací. Litujeme ho, že se stal předmětem zájmu veřejnosti v těchto souvislostech. Soudíme dále, že nestandardním postupem orgánů činných v trestním řízení od začátku až do odložení věci byl poškozen, neboť byl pošpiněn a současně zbaven možnosti očisty ve veřejném soudním jednání, s nímž jsou podivná rozhodnutí státních zástupců kvalitativně nesrovnatelná.

S pozdravem a úctou

John Bok
předseda spolku Šalamoun

Na vědomí :

1) Vážený pán
prof. Ing.Václav Klaus, CSc.
prezident České republiky
119 08 Praha 1 - Hrad

2) Pan
Ing.Mirek Topolánek
Úřad vlády ČR
nábř.Ed.Beneše 4
118 01 Praha 1

3) Pan
JUDr.Jiří Pospíšil
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 00 Praha 2

4) Pan
MUDr.Mgr.Ivan Langer
Ministerstvo vnitra
Nad štolou 3
P.O.Box 21/KM
170 34 Praha 7 – Letná

5) Paní
JUDr. Renata Vesecká
Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 4
660 55 Brno

6) Policejní prezidium
Ředitelství
služby kriminální policie
Strojnická 27
P.O.Box 62/RKP
170 89 Praha 7


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Spolek Salamoun )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.