Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* VRACÍ SE KAUZA VLADIMÍRA MLYNÁŘE & SPOL.
  Vydáno dne 20. 03. 2008 (1143 přečtení)

MLYNÁŘ ZNOVA VE MLÝNĚ
Martin Stín, Praha
Vyšlo na Politikonu 20.3.2008 jako 205. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Bývalému ministrovi informatiky Vladimírovi Mlynářovi a jeho souputníkům hrozí, že budou znova vtaženi do soukolí nevyzpytatelného mlýna justice. Po trýzni, kterou jim přinesl rozsudek senátu Silvie Slepičkové z Městského soudu v Praze, přišla úleva zproštěním obžaloby v odvolacím řízení u senátu Pavla Zelenky na Vrchním soudu v Praze. Vladimíru Mlynářovi a jeho druhům není ale ještě dáno, aby na nemilé setkání s justicí začali zapomínat: nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká podala proti zprošťujícímu rozsudku dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Zpráva nevyvolala velký mediální ohlas. Není na ní ostatně zdánlivě nic zvlášť zneklidňujícího. Je sice poněkud překvapující, protože až dosud byli státní zástupci ve srovnání se soudkyní Silvií Slepičkovou vůči Vladimírovi Mlynářovi a jeho spoluobžalovaným docela shovívaví, ale na druhé straně je třeba vzít v úvahu, že rozdíl mezi prvostupňovým a odvolacím rozsudkem je nápadný. Docela chápu nejvyšší státní zástupkyni, že nechala rozsudek vrchního soudu přezkoumat v dovolacím řízení, aby vyloučila případné podezření na jeho ovlivnění politickými vztahy bývalého ministra. Věřím, že Nejvyšší soud ČR dovolání nevyhoví.

Rozhodnutím podat dovolání v této kauze projevila paní nejvyšší státní zástupkyně jen o něco menší obezřelost, s jakou kdysi vyzvala ministra spravedlnosti, aby podal Nejvyššímu soudu ČR stížnost proti jejímu zlopověstnému rozhodnutí ve věci Jiřího Čunka. Je škoda, že Jiří Pospíšil její výzvě nevyhověl : ve věci by bylo jasno. Buď by dnes Renáta Vesecká nebyla nejvyšší státní zástupkyní, nebo by Marie Benešová neměla věcný důvod pokračovat v úvahách o justiční mafii. Nejvyšší soud ČR je vysoká justiční autorita, po jejímž výroku by měly ustat úvahy o ovlivnění rozhodování soudu, státního zástupce či ministra spravedlnosti korupčními vztahy, je proto rozumné v kritických situacích se na něj obrátit.

Nicméně malá pochybnost zde přece jen je. Vladimír Mlynář a jeho druzi nejsou jedinými zproštěnými po odvolání. Řízení před odvolacím soudem bylo v jejich případě vedeno korektně, bez zjevných procesních pochybení a k zproštění přispěl i žalobce umírněným postojem. Znám ale podobný proces proti významnému obžalovanému, který proběhl o něco dříve, v němž se odvolací soud dopustil hrubého procesního poklesku: nepředvolal k řízení poškozeného-korunního svědka obžaloby a k zprošťujícímu rozsudku dospěl hlavně tím, že jeho čtenou výpověď z prvostupňového řízení prohlásil za nevěrohodnou. Důvod k přezkoumání postupu odvolacího soudu v dovolacím řízení zde nepochybně byl, ale paní nejvyšší státní zástupkyně jej neviděla, jako by chtěla dokázat platnost úsloví, že spravedlnost je slepá.

V posledně jmenovaném případě uchránila zproštěného obžalovaného před dosti pravděpodobnou změnou rozsudku v jeho neprospěch. Znám ale jiná její rozhodnutí, která „zachránila kůži“ podezřelým, již se nakonec ani nedostali před soud. Nejznámějším z nich, ale nikoli jediným je Jiří Čunek. Pokud pak její rozhodnutí dovolat se v neprospěch Vladimíra Mlynáře & spol. posuzuji na pozadí zmíněných kauz, vnucuje se mi otázka, proč právě v jejich případě má justice dostat příležitost přece jen je dostat do vězení.


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Martin Stín, Praha )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.