Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* JEŠTĚ ŽE NEŽIJEME V AMERICE
  Vydáno dne 08. 05. 2008 (1075 přečtení)

MARTIN STÍN, JEŠTĚ ŽE NEŽIJEME V AMERICE
Vyšlo na Politikonu 8.5.2008 jako 212. sloupek
martin.stin@seznam.cz

V U.S.A. se bude opět popravovat, poté co Nejvyšší soud odmítl námitku protiústavnosti popravy smrtící injekcí. Přitom se poměrně nedávno objevily v tisku zprávy o odhalení vadnosti některých rozsudku smrti, z nichž některé byly vykonány. Při srovnání těchto zpráv zamrazí hned dvakrát: jednou pod dojmem zjištění, že ani odhalení vadných rozsudků smrti není pro Američany důvodem, aby trest smrti konečně zakázali, po druhé při představě, co by se dělo, kdyby byly popravy povoleny u nás.

Američané jsou v tomto směru čestní: přiznat justiční přehmat s následkem usmrcení nevinného člověka je jistě velmi nepříjemné, nicméně americká justice pochybení veřejně připustila. Předpokládám, že americké soudy nesoudí hůře než naše. Dokonce soudím, že rozdělení rozhodování mezi porotu, jež posuzuje vinu, a soudce, který určuje trest, snižuje pravděpodobnost chyby. Objektivitu amerického soudního rozhodnutí patrně zvyšuje i okolnost, že porota nesmí znát trestní minulost obžalovaného: nemůže se proto stát, že by porotu proti němu popudila. Z logiky věci vyplývá, že i u nás občas dojde k justičnímu přehmatu, za který naštěstí obžalovaný nezaplatí životem. Veřejné doznání možnosti výskytu justičních přehmatů v praxi našich soudů jsem dosud neslyšel, ale současně bývám svědkem tvrdošíjného odporu proti povolení obnovy procesu na žádost odsouzeného. Řekl bych, že lpění na neprolomitelnosti soudního rozhodnutí může být v tomto případě znamením nepřiznaného špatného svědomí a strachu z odhalení selhání soudu v původním řízení. Soudci, tázaní na možný výskyt justičních omylů, se zpravidla tváří nechápavě: každý rozsudek je přezkoumatelný v odvolacím řízení, popř. ještě i mimořádnými opravnými prostředky, přehmaty jsou proto vyloučeny. Přesto se občas podaří ve vzácných případech prokázat, že soud poslal pravomocným rozhodnutím do vězení nevinného člověka, nebo uložil nevysvětlitelně přísný trest. Kdyby byl povolen trest smrti, místo nespravedlivě odsouzených bychom mohli mít omylem usmrcené.

Proti lidské omylnosti není obrana. Proto musíme počítat s tím, že nevymyslíme naprosto spolehlivou obranu proti možnému odsouzení nevinného. Právě proto by ale bylo na místě přistupovat s větší velkorysostí k návrhům na povolení obnovy procesu. Nemělo by se stávat, že soudce veřejně prohlásí uložený trest za nepřiměřený, a pak bez mrknutí oka řízení zastaví z formálních důvodů.

Se zprávami o pokračování v popravách se prolínají úvahy o nutnosti propustit část amerických vězňů, aby se ulevilo přeplněným věznicím. V tomto případě bych naopak chtěl působit v U.S.A. Soudě podle toho, že máme nejvyšší jednotkový počet vězňů v Evropě, nejsme národ muzikantů, ale národ kriminálníků. Nemyslím, že jako národ máme větší sklon páchat trestnou činnost než naši sousedé. Spíše bych řekl, že z náš dělá kriminálníky současná praxe trestního řízení.

Rovněž naše věznice jsou přeplněné, i když ne tolik jako ty americké. Po snížení počtu svých nedobrovolných obyvatel volají také. Pomohla by jim amnestie a udělení většího počtu milostí prezidenta republiky, ale pan prezident se k tomuto tématu zatím tváří netečně. S tím justice mnoho nenadělá.

Mimochodem, po věznicích se vypráví, že v nejbližší době pan prezident vyhlásí amnestii a mimo to zvětší pověstnou špetku šafránu, kterou poměřuje únosnost počtu udělených milostí. Také jste to slyšeli ?


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Martin Stín )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.