Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* K DOPISU PŘEDSEDY VLÁDY PANÍ MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI
  Vydáno dne 18. 08. 2009 (1873 přečtení)

VYJÁDŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŠALAMOUN-SPOLEK NA PODPORU NEZÁVISLÉ JUSTICE V ČR K DOPISU PANA PŘEDSEDY VLÁDY Z 31.7.2009 Č.J. 13156/09 PANÍ MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI
V Praze 14.8.2009

Pane předsedo vlády,

spolek Šalamoun sdružuje malou skupinu angažovaných občanů, kteří již 14 let usilují o vytěsnění pozůstatků totalitních přístupů z myšlení pracovníků resortu spravedlnosti a v této souvislosti poskytují pomoc nespravedlivě stíhaným. Sledujeme velmi zblízka činnost orgánů činných v trestním řízení, vězeňství a Ministerstva spravedlnosti. Oceňujeme, že sice s potížemi, ale přece jen se resort spravedlnosti vzdaluje od předlistopadových poměrů. Máme zájem na jeho dobrém řízení a klidném vývoji, aby se neztrácela energie a intelektuální potenciál, využitelné k dalšímu zlepšení kvality činnosti a výkonnosti jeho organizačních složek.

Jsme proto pobouřeni Vaším výše zmíněným dopisem paní ministryni spravedlnosti, který ke stabilizaci poměrů v resortu v žádném případě nepřispěje. Obsazení funkce předsedy vlády dlouholetým kariérním členem zločinné organizace KSČ právě v roce dvacátého výročí pádu protiprávního režimu nás nikterak nepotěšilo. Ale doufali jsme, že si jste vědom problematičnosti své minulosti a následně jsme od Vás očekávali, že svůj úřad budete vykonávat s pokorou, abyste prokázal, že se plně ztotožňujete se snahou většiny občanů této země přetvořit Českou republiku v skutečně demokratický a právní stát. Místo toho jsme se ale stali svědky neobyčejně hrubého a navíc nekvalifikovaného zásahu do pravomoci ministryně spravedlnosti, ohrožujícího její autoritu vůči pracovníkům resortu obecně, vůči vnitroresortní opozici zvlášť.

Žádný předseda vlády před Vámi si nedovolil napadnout svého ministra takovým způsobem jako Vy. Považujeme za nešťastné, že jste se rozhodl zavádět novoty do způsobu komunikace mezi předsedou vlády a ministry, když jste pověřen výkonem úřadu na pár týdnů a v současnosti již „stříháte metr“.

Nejste oprávněn peskovat paní ministryni jako školačku, když vůči ostatním ministrům si nic takového nedovolujete. Vše, s čím na její činnosti nejste spokojen, jste si s ní jistě mohl projednat ústně, když jste spolu byli na celodenní pracovní cestě dva dny před napsáním Vašeho podlého dopisu.

Vaše vyjádření k jejím personálním opatřením je nepřístojnost. Některá z nich se nelíbí ani nám a zejména litujeme odchodu Mgr. Františka Korbela z funkce náměstka, nicméně její kroky jsou ze zákona plně v její kompetenci. Každý ministr má právo vytvářet si svůj pracovní tým z lidí, kteří mu vyhovují, a těch jiných se zbavovat. Mimo to osm dalších odvolání náměstků jinými ministry jste nekomentoval, ač např. odvolání prvního náměstka ministra vnitra Ing. Jaroslava Salivara a jeho nahrazení námi jinak váženým elitním policistou plk. JUDr. Jiřím Komorousem bylo mnohem problematičtějším zákrokem než odvolání Mgr. Františka Korbela.

Ve vztahu k záměru na zrušení poboček Vrchního státního zastupitelství v Olomouci jste se zachoval přesně jako komunistický nomenklaturní kádr: ve víře, že Vám byl s úřadem nadělen i rozum, jste se vyjádřil k podružnému detailu vnitřní organizace státního zastupitelství, ač k tomu nemáte pravomoc, a ještě jste podpořil proti paní ministryni vnitroresortní opozici. Je zřejmé, že ještě dva dny před napsáním dopisu jste neměl k věci vyhraněně odmítavé stanovisko, ale pak jste se rozhodl intervenovat ve prospěch vnitroresortní opozice bez znalosti věci, bez konzultace s paní ministryní, a zřejmě na základě našeptávání někoho, kdo k zaujetí stanoviska není zmocněn ze zákona a sám nemá odvahu veřejně vystoupit. Okolnost, že jste s vydáním dopisu spěchal tak, že jste jej nechal zveřejnit ve sdělovacích prostředcích dříve, než byl doručen paní ministryni, nasvědčuje tomu, že jste sledoval nějaký další, zřejmě hodně špinavý cíl, než napravení domnělých pochybení paní ministryně : pokud by Vám skutečně šlo jen o zabezpečení řádného chodu resortu spravedlnosti, zveřejnění by nebylo nutné, ba dokonce by bylo kontraproduktivní. Dovolujeme si Vás upozornit, že nejste placen daňovými poplatníky za to, abyste podporoval rozpory uvnitř resortu spravedlnosti, chránil osobní zájmy několika jedinců a narušoval tak jeho chod.

Na základě výše uvedeného Vás vyzýváme, abyste se paní ministryni omluvil za dopis z 31.7.2009 č.j. 13156/09, nebo abyste uznal svou mravní nezpůsobilost stát v čele vlády České republiky a vzdal se úřadu.

Za občanské sdružení Šalamoun:

John Bok
předseda spolku Šalamoun


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Spolek Salamoun )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.